Ajax-loader

Kóbor Tamás könyvei a rukkolán


Kóbor Tamás - Cognac-idillek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - A ​front mögött
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Hamupipőke ​őnagysága I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Budapest
Kóbor ​Tamás abban az időben kezdett el írni, amikor nagyvárossá cseperedett a siheder Budapest, s amikor bizony a budapestiek kellemes, naiv szívdobogással mentek végig az aszfalton, egy magyar világváros szenzációjával. Kóbor Tamás igazi budapesti író, Budapest igazi írója. Regényében megelevenednek - a ma embere számára is élvezhető, felismerhető képekben - ezek a mocsarakra épített, fényes paloták. A regény, akárcsak Molnár Ferenc Az éhes város a, mese, mesés nagyvárosi, világvárosi történet, gyönyörű városképekkel, gazdag társasági élettel, az üzletek világának kitűnő leírásával. A főhős, Éva elegáns, tartózkodó, szép lány. Előkelő szeretője, az államtitkár most szakított vele, mert megnősült. Éva belvárosi sétája a bizonytalan egzisztencia megnyilatkozása, de alkalomkeresés is a szeretők újratalálkozására. Akárcsak Molnár Ferenc regénye, ez is korrajzregény, szenvedélyes és szomorú karriertörténet. A századelő Budapestjének története, amelynek hétköznapjaira fővárosunk mai élete kísértetiesen hasonlít.

Kóbor Tamás - Idegenek
Kóbor ​Tamás (1867-1942) író, publicista. A Horthy-korszak egyik legbátrabb újságírója volt. Az Újság 1925. máj. 31-i számában közreadta Beniczky Ödön volt belügyminiszter vallomását, amelyből fény derült Somogyi Béla és Bacsó Béla meggyilkolására. Sokáig csak név nélkül írhatott. Regényeiben a budapesti zsidó polgárság asszimilációs folyamatát ábrázolta.

Kóbor Tamás - A ​tisztesség nevében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Furcsák ​klubja
Kóbor ​Tamás (1867-1942). A Kóbor Tamás nevet Arany János találta ki. Ő fordította le Kóbor Tamás címen Burns egyik vidám elbeszélő költeményét. És ezt választotta írói álnévnek, majd belügyminiszterileg engedélyezett igazi névnek is az a jogi doktorátussal pesti banktisztviselőnek álló Beermann Adolf nevű pozsonyi zsidó fiatalember, aki életcéljának vallotta, hogy küzdjön a faji és vallási előítéletek ellen nemcsak azok körében, akik a zsidókat nem tekintik ugyanolyan magyaroknak, mint a hasonlóképpen magyarrá vált svábokat, szlovákokat vagy bunyevácokat, hanem azoknak a zsidóknak a körében is, akik hajlandók elhinni az antiszemitizmusnak, hogy ők kevésbé magyarok, mint a nemzet egyéb asszimiláns részei, és főleg azoknak a zsidóknak a körében, akik maguk is hajlandók a középkorból örökölt gettóelzárkózásra.

Kóbor Tamás - Az ​élet ára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - A ​csillagok felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Örök ​éjszakák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Telekes Béla - Kóbor Tamás - Kozma Andor - Szilágyi Géza - Ambrus Zoltán - Herczeg Ferencz - Kenedi Géza - Az ​ujság albuma az 1906. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Munka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Komédiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Háború ​és béke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Ki ​a gettóból II. - Hamupipőke őnagysága
A ​Hamupipőke őnagysága a Ki a gettóból folytatása. A két könyv együtt Budapest és benne hazára lelő zsidóinak küzdelemes regénye, ahogy ezt Krúdy Gyula is összefoglalta: Kóbor Tamás Budapest regényírója című írásában (1930): Látta a Hamupipőkéhez hasonló Terézváros kivirágzását, amint elhódítja a város többi negyedeitől mindazt, ami dalt, ami mámort és szerelmet jelent egy város mindennapi életében. Színházak lámpásai világítanak az éjbe azon a helyen, ahol a tegnap a púpos kalapkészítőnő kínálta az asszonyoknak való parókáit és fejkendőit. A nagyváros ismeretlenségében még magánosabb életre ítélt szegény és szép női lelkek, zsidó nők, szabadulnak ki vallási törvényeik fogságából, hogy a kultúra és intelligencia szabadságai nyíljanak meg lesütött tekintetük előtt: nem kell minden leánynak művirágot készíteni, sem a varrógép fölött hervasztania a keblét. A szegény és szép zsidó nők csillagfutását nemegyszer leírta Kóbor, amelyben Budapest életrajzát is megtalálhatják a figyelmes olvasók, inkább, mint a statisztikai könyvekben.

Kóbor Tamás - Ki ​a gettóból
Kóbor ​Tamás nagyregény folyama, a "Ki a gettóból" (és folytatása, a Hamupipőke őnagysága) a magyar zsidóság társadalmi rajzának első irodalmi igényű összefoglalása (1902-1911). Kóbor maga is a magyar zsidó írók első nemzedékéhez tartozik, egyúttal ő tekinthető az úgynevezett urbánus vagy városi irodalom megindítójának. Aszfalt, Munka, Budapest köteteinek a címei is jelzik ezt a törekvést. A "Ki a gettóból" kivételes értéke, hogy családregény mivolta mellett városregény is, mert a világvárossá katapultáló Budapest és a frissen ott hazára lelő zsidóság sorsa egy és ugyanazon folyamat egymást feltételező eleme.

Kóbor Tamás - Pók ​Ádám hetvenhét élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kóbor Tamás - Álmodom, ​tehát vagyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók