Ajax-loader

James Madison könyvei a rukkolán


Alexander Hamilton - James Madison - John Jay - A ​föderalista
Az ​USA alkotmánya kemény küzdelmek és viták közepette született meg. Az Alkotmányozó Konvenció 1787 májusától szeptemberéig dolgozott a megszövegezésén, de a neheze még csak ezután következett. Mivel nyilvánvaló volt, hogy az alkotmány ratifikálása a konföderáció számos államában nagy nehézségekbe fog ütközni, Hamilton, a fiatal jogász azt indítványozta az alkotmányozás folyamatában nagy tudásával és érvelőképességével kitűnő J. Madisonnak és John Jaynek, hogy írjanak cikksorozatot az alkotmány védelmében. Az esszék 1787-88-ban különböző New York-i újságokban láttak napvilágot, majd 1788-ban könyv alakban is. Ezek az írások mindmáig az amerikai politikaelmélet és alkotmányjog alappillérei.

John Adams - Thomas Jefferson - Alexander Hamilton - James Madison - Új ​rend egy új világban
Tartalom ​ John Adams 3 Értekezés a kánonjogról és a feudális jogról 3 Gondolatok a kormányzásról 25 Az Amerikai Egyesült Államok egyes állami alkotmányainak védelmében 37 Három levél Roger Shermanhez az Egyesült Államok alkotmányáról 62 Thomas Jefferson 75 Brit-Amerika jogainak összefoglaló áttekintése 75 Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusban összegyűlt képviselőinek nyilatkozata 95 Jegyzetek Virginia államról 103 Kentucky határozatok 113 Önéletrajz 124 Virginia állam ünnepélyes nyilatkozata az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának elveiről, és tiltakozása azok megsértése miatt 131 Alexander Hamilton 137 Washington Elnök úrhoz egy Nemzeti Bank felállításának alkotmányosságáról 137 Jelentés az iparról 144 James Madison 160 Memorandum és tiltakozás egyházi adó kivetése ellen 160 Az Egyesült Államok alkotmányának elfogadásával kapcsolatos dokumentumok 166 Konföderáció és az örökkévaló unió cikkelyei 166 A Randolph- vagy virginiai tervezet és a Paterson- vagy New Jersey-i tervezet 177 Brutus esszéi New York állampolgáraihoz 185 Részletek Melanchton Smith beszédeinek jegyzőkönyveiből 192 Függelék 207 A kötetben említett személyek életrajzi adatai 207 Ajánló bibliográgia a téma magyar nyelvű szakirodalmából 226 A kötetben található írások fordításának alapjául szolgáló kiadványok 230

Kollekciók