Ajax-loader

Várkonyi József könyvei a rukkolán


Várkonyi József - Áts Eteléné - Kecsketartás ​a kisüzemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várkonyi József - Áts Irén - Kecsketenyésztés ​kisgazdaságokban
A ​szerzők saját tapasztalataik és nemzetközi kapcsolataik alapján leírt gyakorlati javaslatai teszik igazán hitelessé könyvüket azok számára, akik az állatitermék-piacra szállítani akaró vállalkozóként választják a kecskét, ezt a különleges biológiai termelőeszközt. Ez a mű szakkönyv és szaktanácsadói kézikönyv egyszerre.

Várkonyi József - Áts Elekné - A ​kecske tenyésztése
A ​nagyüzemi kecsketenyésztés most van kialakulóban, ezért igen fontos, hogy az eddig szerzett hazai ismeretek és nemzetközi szakirodalmi adatok alapján mielőbb útmutató kerüljön a szakemberek kezébe a kecsketenyésztésről. Ennek megírására vállalkozott a két szerző - Szendrey Mihály bevonásával -, akik maguk is bábáskodtak a nagyüzemi kecsketenyésztés kialakulásánál, és így ismeretanyaguk szoros kapcsolatban van a kialakuló nagyüzemi gyakorlattal. Nem voltak könnyű helyzetben, mivel a kecsketenyésztésnek nincs hazai kutatási múltja, így irodalma sem. Ezért elsősorban saját kísérleteik tapasztalataira, külföldi irodalmi adatokra kellett támaszkodniuk. Könyvünkben elsősorban a nagyüzemi kecsketartás és a termelésirányítás szakemberei számára adnak útmutatást azokról a szempontokról, amelyek alapján eldönthetik, hogy tartsanak-e kecskét vagy sem, a kecsketartás feltételeiről, a kecske igényeiről, a különböző hasznosítási típusba tartozó fajtákról, a hasznosítási módokról. Ismertetik a tenyészkiválasztás szempontjait, módszereit, a kecske takarmányozásának, fölnevelésének, tartásának, hizlalásának módszereit, a fejés technológiáját, valamint a kecsketartás higiéniáját, a kecske egészségvédelmének tudnivalóit, a nagyüzemek integráló tevékenységét. Mondanivalójuk megértését jól szerkesztett táblázatok, egyszerű világos ábrák és fotók segítik.

Kollekciók