Ajax-loader

Halák László könyvei a rukkolán


Halák László - Ágytól-asztaltól...?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halák László - Illemkocka
"Tételezzük ​fel, hogy az eddig megfogalmazott viselkedési elveink és szabályaink hozzásegítették a tizennyolcadik születésnapjához érkező fiatalt s viselkedési szabályok minimumának ismeretéhez, és ezzel ahhoz is, hogy a legkisebb hátránnyal lépjen ki az életbe." Ezzel a mondattal valahol könyvünk utolsó lapjainak egyikén találkozik majd a Kedves Olvasó, ha megtisztelő érdeklődéssel elovassa az "Illemkockát". Úgy gondoljuk, akkor már e mondat ellenére egyértelmű lesz, hogy könyvünk a felnőttek számára készült, bár a tizennyolc éven aluliak is olvashatják. Nem a felnőtteket akarjuk illendő viselkedésre tanítani, bár tudjuk, gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk lenne viselkedési tanácsokra. Mégis, a felnőtt emberek viselkedésében tükröződő illemszabályok sokasága visszatart attól, hogy megkíséreljük összefoglalásukat, vagy éppen azoknak a szabályoknak a megfogalmazását, amelyek esetleg hiányoznak viselkedésünkből. Ki tudná ugyanis megmondani, mit ismernek a felnőttek és mit nem a közösen elfogadott viselkedési szabályainkból? Senki sem adhatna erre pontos választ. Ajánlatot azonban tehetünk az ifjúság nevelőinek, megfogalmazhatjuk, melyek legyenek azok a legszükségesebb viselkedési szabályok, amelyeket leányainkkal, fiainkkal megszületésüktől nagykorúságukig meg kell ismertetnünk. Könyvünk ilyen ajánlásokat tartalmaz. Az ismertetést mégsem bízhatjuk a könyvre, hiszen a legjobb nevelő a látott, tapasztalt példa. Mielőtt tehát egy gyermek kezébe veszi ezt a könyvet, mindenképpen jó, ha a környezetében levő felnőtt már ismeri, és kialakította véleményét a könyvben ajánlott helyes, illő viselkedésről. Azért is ajánljuk elsősorban felnőtteknek a könyvünket, mert az illő viselkedésünk alapjául szolgáló erkölcsöt is a felnőttektől ismerik meg a fiatalok, tehát a felnőtti egyetértés nélkül nem sok haszna lenne az "illemkockának". A viselkedési szabályok sokasága miatt előfordulhat, hogy felnőtt olvasóink is találnak új vagy újszerűen megfogalmazott illemszabályt, tehát könyvünk azoknak a felnőtteknek is hasznos lehet, akik saját viselkedésükben akarják hasznosítani ajánlatainkat. Illő szerénységgel hívjuk fel tehát Kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy nem törekedtünk teljességre, inkább bevallottan a szükséges legkevesebbet próbáltuk megfogalmazni. Sikerült-e ez a szándékunk? Erre csak akkor kaphatunk választ, ha az olvasó egyetértését és tetszését sikerült kivívnunk, mire eljut könyvünk utolsó mondatához, amely az illő viselkedés fontosságára ekképpen hívja fel a figyelmet: illendő viselkedéssel tehát nemcsak a pillanatokat tesszük kellemessé, hanem folyamatos illő viselkedésünk nélkül a szocializmus sem valósulhat meg társadalmunkban.

Halák László - Tenni ​vagy nem tenni?
Kedves ​Olvasó! E könyv utolsó oldalára egy jó tanácsot írok. Ezt a könyvet ne regényként, ne egyhuzamban olvasd, hanem részletekben; gondolkozz azon, amit olvastál, vitatkozz vele, és változtass a véleményeden. Azért írtam ezt az utolsó oldalra, mert ha regényként olvasod a könyvet, úgyis az utolsó oldalon kezded, hiszen kíváncsi vagy, jó-e a vége vagy sem. Ha meg nem regényként olvasod, úgyis rájössz, hogy sokat kell gondolkodni az olvasottakon, és akkor már nincs is szükség erre a tanácsra. Lapozz hát a könyv elejére, és győzd meg magad vagy engem a leírtak igazságáról vagy azok ellenkezőjéről.

Halák László - Kis ​herceg a homokozóban
-Halló! ​Itt Éva néni beszél. Bejelentette-e valaki, hogy elveszett az elkényeztetett fiacskája? Adjak személyleírást? Amolyan nagycsoportos korú és nagyságú, feltűnően szőke és kék szemű, piros béléses kék köpenyt visel, csizmát és sarkantyú van a vállán! Igen! jól hallotta! A vállán visel arany - vagy annak látszó sarkantyút! Hogy olyan-e, mint a kis herceg? Hát már a rendőrség is meg van bolondulva? A gyerek is azt mondja ő a kis herceg, de nem tudja ki az anyja, ki az apja és hol laknak. Hogy senki sem jelentette be az eltűnését? Bizonyára szülei is olyanok, mint a gyerek! Az alma nem esik messze a fájától! Na jöjjenek csak ki! Ügyelek rá, hogy el ne tűnjön addig." Szeretnéd megtudni, mi történt a kis herceggel egy ilyen bejelentés utánn?

Halák László - Aludj ​szépen, kisvirág
Száz ​estére való történet gyerekeknek Mindenki szeret hívott vendég lenni. Most tehát a szerző és a kiadó meghívja önöket, kedves szülők és meghív benneteket, kedves gyermekek, Baloghékhoz, esti mese-vendégségbe. Kik ezek a Baloghék? A Balogh család képzeletünkben létezik. Akár Arany János "Családi kör" című versének családja is lehetne, mégis sokban különbözve tőlük. A meghitt családi légkört itt is az édesanya szelíd szeretete határozza meg, "Mint csillagok közt nyájas hold világa" úgy vegyül el ő is három gyermeke között. Nem bízzák a meséket, történeteket csak a televízióra, rádióra. Nézik, hallgatják azokat is, de nekik fontos, hogy együtt is legyenek, egymással beszélgetve, egymást szórakoztatva. Ezekhez az esti beszélgetésekhez tartozik az ismerkedés a könyvek könyvével, a Bibliával is. Kiválogatták azokat a részeket, amelyek Isten és az ember szeretetéről szólnak és arról beszélnek esténként. Mivel gyermekei számára "meséli" a Bibliát, Balogh apuka néha kiszínezi a történeteket, ahogyan azt a népmesék, az irodalom, a festészet, a zene világában is teszik. Jézus az egyik példabeszédében arról szólt, nemcsak azok a szívesen látott vendégek, akik hivatalosak a lakomára, hanem azok is, akik hívatlanok voltak ugyan, de eljöttek. Aki nem jött el, hiába volt hivatalos... Fogadják el meghívásunkat Baloghékhoz; de betoppanhat az is, aki csak véletlenül veszi kezébe ezt a könyvet...

Halák László - A ​nem egészen szép béka meséi
Ahogyan ​a békák látják a békameséket

Halák László - Kis ​herceg az óvodában
"-Halló! ​Itt Éva néni beszél. Bejelentette-e valaki, hogy elveszett az elkényeztetett fiacskája? Adjak személyleírást? Amolyan nagycsoportos korú és nagyságú, feltűnően szőke és kék szemű, piros béléses kék köpenyt visel, csizmát és sarkantyú van a vállán! Igen! Jól hallotta! A vállán visel arany - vagy annak látszó sarkantyút! Hogy olyan-e, mint a kis herceg? Hát már a rendőrség is meg van bolondulva? A gyerek is azt mondja, ő a kis herceg, de nem tudja, ki az anyja, ki az apja és hol laknak. Hogy senki sem jelentette be az eltűnését? Bizonyára a szülei is olyanok, mint a gyerek! Az alma nem esik messze a fájától! Na jöjjenek csak ki! Ügyelek rá, hogy el ne tűnjön addig." Szeretnéd tudni, mi történt a kis herceggel egy ilyen bejelentés után?

Halák László - Jóra ​nevellek! Jóra nevellek?
Könyvünkben ​nem rendkívüli nevelési helyzetekkel, nem a nehezen nevelhető, a testi vagy szellemi fejlődésben elmaradt gyerekek nevelési problémáival foglalkozunk. Alaphelyzetnek tekintjük egészében egészséges társadalmi környezetünket, és az olyan nevelési helyzetet, amilyenbe közülünk bármelyik család kerülhet. A szerző útjukra indítja a szereplőket, akik azután jellemük, helyzetük kényszerítő erejétől sarkallva időnként kilépnek a történet keretéből, hogy vitába szálljanak a szerzővel is. Ilyen egyszerű különben az élet is. Ha a kedves olvasó kezébe veszi ezt a könyvet, ugyanezt fogja tenni. Amíg leköti a történet, együtt él a szereplőkkel: amint jelleménél, helyzeténél fogva nem élhet együtt velük, kilép a történetből és vitázni kezd a szerzővel. Ezt a vitát kívánta a szerző elősegíteni azzal, hogy a történetet számozott címszavakra bontotta, amelyeknek jegyzéke a könyv végén megtalálható.

Halák László - Apa ​gyermekével
Van-e ​szívet melengetőbb látvány, mint az anya és a gyermek együttes boldogságának látványa? Van-e a szeretetnek nagyobb mértéke, mint az anya szeretete gyermeke iránt? Van-e nagyobb odaadás, mint amire az anya képes gyermekéért? Van-e - a szerelmen kívül - magasztosabb férfiérzés, mint az édesanya iránti szeretet, tisztelet? Akármeddig folytathatnók a kérdéseket, a válasz csak egy lehetne mindegyikre: nincs, nincs! Az-e tehát ennek a könyvnek a célja, hogy valamiféle módon csökkentse az anya mindent felülmúló szerepét az emberek életében, az emberiség összességében, vagy az-e, hogy az anyaság iránti minden elismerés mellett megpróbáljon rámutatni az apa - talán szerényebb -, de a gyermek szempontjából mindenféleképpen fontos szerepére? Bízom abban, hogy az olvasó e szerény munka végigolvasása után az utóbbira válaszol majd igennel. Ez a könyv az apa és a gyermek kapcsolatáról szól, de eközben nem elfogult az apák iránt, hanem családközpontú, mégpedig a gyermek érdekében az! A gyermeknek családra van szüksége, arra, hogy anyja és apja egyaránt harmonikus életközösségben éljen vele, együtt gondoskodjék felneveléséről a társadalmi érettség eléréséig. Ez lenne az eszményi állapot, mely talán minden család számára elérhetetlen. Mégis, aki az elérésére törekszik - bár el nem érheti, hiszen a világ és benne a család is állandó változásban van -, annak az élete jobban megfelelhet a szocialista ember életmódjáról kialakított vagy kialakulóban levő eszményeinknek....

Kollekciók