Ajax-loader

Nemerkényi Antal könyvei a rukkolán


Bernek Ágnes - Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Társadalomföldrajz ​a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Általános ​természetföldrajz munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kereszty Péter - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Lakóhelyünk, ​a Föld
A ​Lakóhelyünk, a Föld című tankönyv a kerettanterv fejezeteinek anyagát dolgozza fel közérthető, gyermekközeli stílusban. Napistenektől az UFÓ-kig címmel a szerző, Kereszty Péter áttekinti a csillagászat történetét az ókortól napjainkig. A Forrongó Föld fejezet a Föld belsejébe vezeti el a diákot. Ismerteti a Föld felépítését, gömbhéjait, a bolygó belsejének hőmérsékleti és nyomásviszonyait. Kőzettani és ásványtani ismereteket is ad, s bemutatja a Föld kincseinek, az ásványkincseknek és az energiahordozóknak a keletkezését és főbb lelőhelyeit. Hasonló módon mutatja be a légkört Védernyő a Föld körül fejezet, melyben a légkör összetételéről, az időjárásról, a ciklonok és anticiklonok kialakulásáról s a nagy földi légkörzésről esik szó. Kék bolygó címmel a vízburok földrajzát, a felszíni és felszín alatti vizek felszínformálását ismerteti. A fejezetek végén Csak egyetlen Földünk van! címmel természet- és környezetvédelmi kérdésekről, a Föld globális problémáiról ír dr. Nemerkényi Antal. A tankönyv utolsó fejezete – mintegy az előzőek összefoglalása – a Dr. Sárfalvi Béla által írt A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre. Az egyes leckék végén nyolc-tíz mondatos összefoglalást közlünk, amely röviden, tömörítve tartalmazza a lényeges ismereteket. A tankönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a nemzeti alaptanterv szerint az általános iskolai tanulmányok során általános természetföldrajzi ismereteket óhajtanak tanítani, de melegen ajánljuk a szakközépiskolák és szakmunkásképzők első évfolyamaiban is. Számukra egészítettük ki a könyv anyagát a földrajzi övezetességgel szóló tudnivalókkal is.

Nemerkényi Antal - Bora Gyula - Tamasics Katalin - Európa ​közepén
Napjainkban ​új fogalmakkal ismerkedhetünk meg, ilyen például az országkép. A kiadó, a szerkesztő és a szerzők véleménye szerint a bennünk élő országkép kialakításához, a hazaszeretethez - a történelmi, irodalmi ismeretek mellett - a földrajziak is szorosan hozzátartoznak. Hiszen csak akkor érezhetjük igazán itthon magunkat hazánkban, ha tudjuk, miként keletkeztek hegységei, dombságai, alföldjei; hogy és miért éppen ott mérik a legtöbb csapadékot; miért áradnak a folyói; hogyan alakultak ki a városok, a falvak, a tanyák; hogyan keresi új útjait az ipar; hogyan függ össze a közlekedési hálózat a természeti adottságokkal stb. Ugyanakkor hazaszeretetünk csak tovább mélyül, ha hazánkat össze tudjuk hasonlítani más országok, más népek életével. Európáról, s benne Közép-Európáról és az Európai Unióról szerzett ismereteink is ezt szolgálják. A könyvünk ezért három nagy részre osztható. Az első fejezetben Magyarország tágabb környezetével, Közép-Európa természeti, gazdasági és társadalmi viszonyaival foglalkozunk, majd hazánk természet-, illetve társadalomföldrajzi adottságait vázoljuk fel. Csak e fejezetek anyagával „felvértezve" ismerkedhetünk meg a könyv harmadik részével, amely Magyarország tájainak, régióinak földrajzi képét tárja elénk. Az országbemutatáshoz néhány megjegyzést szeretnénk fűzni: • Ebben a részben mind a természet-, mind pedig a társadalomföldrajzi fejezetek kitekintenek a Magyarországot körülvevő Kárpát-medencei térségre, hiszen hazánk földrajzi képe, a határokon átnyúló együttműködés jelentősége csak e tágabb keretbe ágyazva érthető meg valójában. • A szerzők igyekeztek az országon belül azonos szempontok alapján elkülönített térségeket bemutatni. Mivel azonban a természetföldrajz elsősorban természeti vonások alapján kialakított tájakban, a társadalomföldrajz viszont gazdasági tényezőket is figyelembe vevő régiókban gondolkodik, egy-két esetben, például az Alföld tárgyalásakor egyes térségek lehatárolása kissé eltér egymástól. Ezekre a leckék szövegében is felhívtuk a figyelmet. A szerzők, a szerkesztő és a Nemzeti Tankönyvkiadó bízik abban, hogy a diákok a tankönyv végére érve, új ismeretekkel gazdagodva, más szemmel járják majd az országot, hiszen csak azt szerethetjük igazán, amit ismerünk!

Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Magyarország ​földrajza a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Általános ​természetföldrajz
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. A korábbi, nagysikerű "Általános természetföldrajz" című tankönyvet dolgozta át a szerző, hogy megfeleljen a kerettanterv előírásainak. ("Az általános természetföldrajz" fejezeteit kiegészítettük dr. Sárfalvi Béla által írt, a "Természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére" című anyagrésszel). Az új tankönyv színes fotókkal, új, színes ábrákkal kiegészítve mutatja be a csillagászati, földtani, éghajlattani fejezeteken túl a földfelszín formakincsét, a vízburok földrajzát, a földrajzi övezetességet.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Bora Gyula - Társadalomföldrajz ​a szakközépiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Hazánk, ​Magyarország - Földrajzi munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Európa ​- Az Északi-foktól Krétáig
A ​színes albumok és az ismeretekben gazdag atlaszok erényeit egyesíti a Kossuth Kiadó új, 2000 tavaszán indult reprezentatív sorozata. Szerzői, világjáró magyar földrajztudósok, hét kötetben mutatják be Földünk természetrajzát. A kötetek új, eredeti szöveg- és képanyaga áttekintést ad szárazföldek és tengerek kialakulásáról, őstörténetéről, felfedezéséről, hegy- és vízrajzáról, éghajlatáról és élővilágáról. A tudományos igényű, érzékletes leírások gyönyörű fotókkal és térképekkel illusztrálva tárják elénk a nagy tájegységeket és az ott élő állatokat és növényeket. Külön hangsúlyt kap a természeti értékeket oltalmazó védett területek bemutatása. A Függelékben megtaláljuk a szakkifejezések magyarázatát, az országok főbb adatait, a kontinens földrajzi "rekordjait", és neves felfedezőkről is olvashatunk. A könyvben elhelyezett ajándék CD-ROM-on megelevenednek a képek: mintegy 30 percnyi filmbejátszás kelti életre az adott földrész legszebb tájait. A könyvsorozat e második kötetével hazalátogat, hiszen tágabb otthonunkat, Európát mutatja be. Földrészünk számunkra a legismertebb és ezért - vélhetjük - a legkevesebb felfedezni valót rejtő kontinens. Aki azonban útnak indul, azt valóban új távlatok, egy ismeretlen Európa felfedezésének élménye várja. A majdnem félezer színes fotó, illetve a szerző leírása nyomán a Pireneusok, a Kárpátok, az Urál hegyvilágán kívül az izlandi és itáliai vulkánoktól a hollandiai mélyföldekig, az ír partoktól a kelet-európai pusztákig, a zord északi szirtektől a mediterrán szigetekig bejárhatjuk Európa minden nevezetes vidékét. A kötet segítségével tett képzeletbeli utazást ajándék CD-ROM teszi teljessé.

Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Die ​Geographie Ungarns für die Mittelschulen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hack Frigyes - Dr. Fülöp Ferenc - Kugler Sándorné - Radnai Gyula - Urbán János - Szabados László - Nemerkényi Antal - Balázs Lóránt - Büki András - Négyjegyű ​függvénytáblázatok, összefüggések és adatok
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Nemerkényi Antal - Észak-Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kereszty Péter - Nagy Balázs - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Lakóhelyünk, ​a Föld
Ma ​az utazások virágkorát éljük, akár turistaként is eljuthatunk a Föld bármely pontjára. Információkat szerezhetünk az újságok, a televízió, az internet segítségével. Ám bármennyit is utazunk, nézünk filmeket, figyeljük az internetet, lakóhelyünk, a Föld csak akkor lesz érthetőbb a számunkra, ha e tudásunkat rendszerezzük. A mi világunk sorozat keretében megjelent Lakóhelyünk, a Föld című kötet a 15 éves korosztály számára mutatja be bolygónk csodálatos világát. Megismertet a Föld kozmikus környezetével, majd a kőzetburok jelenségeit veszi sorra. A földi változatosságot leginkább megtestesítő földrajzi övezetesség témájánál az Egyenlítőtől a sarkokig jut el. Az utolsó fejezet segítségével betekintést ad a bolygóformáló emberiség földi jelenlétébe is.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Társadalomföldrajz ​munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Hazánk, ​Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Földrajz ​a szakiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Balázs - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Földrajz ​9.
Szeretnéd ​tudni, hogyan készülnek a földfelszínt ábrázoló űrfelvételek? Hallottál már arról, hogy hol és miért alakulnak ki a bolygók tűzhányói? Szerinted melyek az élővizekre leselkedő fő, emberi veszélyforrások? Mit gondolsz, meddig határozza meg a természeti környezet a társadalmi-gazdasági fejlődést? Érdekel, hogy milyen az emberiség nyelvi és vallási sokszínűségének térbeli elhelyezkedése? FEDEZD FEL A VILÁGOT!

Kereszty Péter - Nagy Balázs - Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Lakóhelyünk, ​a Föld - Munkafüzet
Lakóhelyünk, ​a Föld című tankönyv kiegészítése a munkafüzet. Az ismeretek gyakorlására, összefoglalására, rögzítésére készült. Ebben találhatók meg az egyéni felkészülést segítő összefoglaló kérdések és feladatok. Minden fejezet végére önellenőrzést, ismeretrögzítést elősegítő feladatlapot illesztettünk.

Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Allgemeine ​Physische Geographie für die Mittelschulen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Kondorosi Ferenc - Nemerkényi Antal - Szabó Pál - Az ​Európai Unió
Az ​Unió története, felépítése, intézményei, régiós, gazdasági-, és biztonságpolitikája. Grafikonok, térképek, hasznos internet címek, pályázati tudnivalók.

Kollekciók