Ajax-loader

Szántó György Tibor könyvei a rukkolán


Szántó György Tibor - Csengery ​Antal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó György Tibor - Anglia ​története
A ​kötet, amelynek immár 6. kiadása jelent meg, röviden és szemléletesen mutatja be egy méretében kicsiny, teljesítményében hatalmas ország hosszú és különös históriáját. Mint minden nép, az angolok is bűnnel, hibával, tévedéssel, szenvedéssel és dicsőséges küzdelemmel teli múltat tudnak maguk mögött. De a békés építőmunka, mindenekelőtt pedig a korán körvonalazódó jogrend, a demokratikus, gyakorlatias intézményrendszer, a szilárd alapokon nyugvó társadalmi szabadságok, a türelem és párbeszéd képessége is a britek történelmi eredménye. Angliában a rend és a szabadság régóta megférnek egy gyékényen, ha meredek ösvény vezetett is idáig. Stonehenge, rómaiak, normannok, Magna Charta, rózsák harca, a Nagy Armada, "Dicsőséges Forradalom", Trafalgar - csupán mérföldkövek azon az úton, amelyen Hódító Vilmos, Thomas Secket, VIII. Henrik, Cromwell, Nelson, Gladstone, Viktória, Churchill és Fleming, John Lennon, Shakespeare és Henry Moore, Swift, Defoe, Dickens és társaik jártak. Hintón vagy gyalog, lovon vagy hajón, gőzmozdonyon vagy repülőn - esetleg Rolls Royce-on. Azon a nyelven beszéltek, amelyet ma már a világ egyik fele használ, a másik fele most tanulta.E könyv révén velük tarthatunk mi is.

Szántó György Tibor - Anglikán ​reformáció, angol forradalom
Anglikán ​reformáció, angol forradalom - szikár címszavak, azonban kétszáz lázas és forrongó esztendő örvénylő eseményeit sűrítik magukba. És karizmatikus egyéniségeket, abszurd történelmi helyzeteket, megdöbbentő emberi és közösségi sorstragédiákat. Az egyetemes história egyik legfontosabb korszakát, amelynek során a lélek üdve társadalmi méretekben is előbbre való volt az anyagi boldogulásnál. A földcsuszamlásszerű folyamatokat VIII. Henrik indította el: válnia kellett Aragóniai Katalintól, mert nem szült neki fiú utódot. A zseniális Thomas Cromwell, a nevezetes válás "jogásza" azonban vérpadon végezte. A reformáció szelleme mégis kiszabadult a palackból. I. Erzsébet sem tudta mederben tartani a harcias puritán áramlatokat. A homoszexuális I. Jakab és "rossz szelleme", Buckingham kora következett. Az eredmény: I. Károly, a mózesi törvény alapján népítélettel lefejezett Stuart-király rettenetes tragédiája. Majd a "lápi ember", Oliver Cromwell lépett a színre. A Lord Protector, aki nem akarta, hogy megkoronázzák. A Jézus Király második eljövetelét váró angol köztársaság elbukott, noha senki nem győzte le. A restauráció éveiben előbb a bohém II. Károly, majd öccse, II. Jakab kísérelték meg, hogy országaikat visszatereljék a katolikus államok családjába. Kudarcuk következménye a "dicsőséges forradalom" fojtott drámája. Szántó György Tibor, a nagy sikerű Anglia története szerzője tehát éppen azt az izgalmas periódust idézi meg, amelynek során az apró szigetország protestáns hitében megacélozódott társadalma Nagy-Britanniává szerveződve a földkerekség vezető hatalma lett.

Szántó György Tibor - Oliver ​Cromwell
Végletes ​ellentétek, durva erőszak, de békés építőmunka, kicsiny országból protestáns világhatalom, a vallási türelem és a szektás szabadosság egyaránt e rendkívüli pályakép elemei. Alacsony sorból üstökösszerűen emelkedett Európa leghatalmasabb vezetői közé. Több biográfia született róla, mint Napóleonról.Hívei szerint a legnagyobb angol volt, ellenfelei pedig Hitler, Sztálin és Mussolini előképének tartják, kegyetlen zsarnoknak nevezik. Életművet így elfogulatlanul szemlélni talán nem is lehetséges... Vajon tudjuk-e, értjük-e, ki is volt Oliver Cromwell?

Kollekciók