Ajax-loader

Burány Béla könyvei a rukkolán


Burány Béla - Szomjas ​a vakló
"A ​szűzlány Hát a régi időbe nagyon nagyba mënt az, hogy ha valaki mëgnősűt, hogy szűz lëgyën a lány! No, az ëgyik asszonnak is férhű mënt a lánya. Jó e is mút a lakodalom, de lássa az asszon, hogy nagy gondba van a mënyasszon. Mëgkérdëzi a lányát: – Mi bajod? Aszongya a lány: – Jaj, édësanyám, ojan bajba vagyok! Nemsoká lë kő fekünni, oszt mi lësz, ha a Jóska megtudja, hogy nem vagyok szűz? Hát ëgy kicsit gondba esëtt az asszony is, de aztán kigondóták, hogy majd az asszon odakészít ëgy üveg piros tintát, oszt mëgma-gyarázta a lánnak, hogy mikó évégezték a dógot, csak vëgye ki a gyugót, oszt löttyentse lë az ágyat, hogy lássa a vőlegény, hogy még szűz vót. No, úgy is vót. Az asszony bë a kamrába, le a pócrú az üvegët, oszt bë, ahun majd alszanak a fiatalok. Úgy is vót, ahogy mëgbeszéték. Mikó évégezték a dógot, a lány odanyút az üvegé oszt jó bëfröcskőte az ágyat. Hát mikó rëggé főkel, nézi a vőlegény, hát tiszta ződ az ágy! Hát szalad mingyá, híjja az örömanyát, hogy mi történt? – Hát édës fiam! – csapott patáliát az asszony. – Ijen-ojan nagy faszú vagy, oszt ráfakajtottad a lányomra az epét. Hát ki tëhet arrú?"

Burány Béla - A ​menyecske meg a feketerigó
A ​Szomjas a vakló, a Piros a tromf, s A legkisebb királylány kívánsága című 66, 77 és 88 vajdasági erotikus magyar népmesét tartalmazó könyvek után íme az ígért 107 mese! A közbeeső számokra a gyűjtő nem tud ildomos előszóba nem illó rímet a világnak arról a tájáról, ahol utcai népi játékokban s a szellemi néphagyomány egyéb termékeiben roppant gazdag gyerekkora zajlott, s ahol ezek a mesék - már felnött korában - elhangzottak, magnószalagra kerültek.

Burány Béla - Mé ​piros a gólya csőre?
Burány ​Béla vajdasági orvosprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Gyűjteménye rendhagyó, hiszen a magyar nép erotikus értelemben vett szerelmi világáról keveset tűrt meg mindmáig a nyomdafesték. A nép az erotikus értelmű és obszcén szavaktól sosem félt. Miért is félt volna?

Burány Béla - Dél-Tisza ​vidéki vadvirágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burány Béla - Piros ​a tromf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burány Béla - Állati ​mesék
Az ​állatmesékben szereplő állatok megszólalnak. Emberi hangon, vagy úgy, hogy az adott hang emberi nyelven közérthető legyen. Persze, nem állatokról szólnak mégsem ezek a történetek. Ösztönvilágunk megtestesítői ezek az állatok, ezért szerepel annyi állat, segítő vagy gátló szereppel, az ősi mítoszokban, s a népmesékben is. A ma élő vajdasági magyar ember szájhagyományi kultúrájának, össznépi szellemi művészetének élő, viruló műalkotásait becsülhetjük ezekben a mesékben.

Burány Béla - Így ​éltünk a Délvidéken
Az ​epidemiológus professzor szabad idejében néprajzi gyűjtéssel foglalkozott. A Vajdaság különböző tájain járva emberi sorsokat ismert meg, melyekből interjú formájában közöl e kötetben néhányat. A magyarság XX. századi krónikájának egy szeletét ismerjük meg.

Burány Béla - A ​legkisebb királylány kívánsága
A ​66 – Szomjas a vakló – és a 77 – Piros a tromf! – erotikus magyar népmese után szíves örömmel tárjuk az olvasó elé a "88"-at – A legkisebb királylány kívánságát –, a vajdasági magyarság élő szellemi hagyatékából. E könyv anyaga ugyancsak válogatás, egy, az itt közölt mesék számától jóval gazdagabb gyűjtemény része.

Kollekciók