Ajax-loader

Patrick Leigh Fermor könyvei a rukkolán


Patrick Leigh Fermor - Between ​the Woods and the Water
Continuing ​the epic foot journey across Europe begun in A Time of Gifts The journey that Patrick Leigh Fermor set out on in 1933—to cross Europe on foot with an emergency allowance of one pound a day—proved so rich in experiences that when much later he sat down to describe them, they overflowed into more than one volume. Undertaken as the storms of war gathered, and providing a background for the events that were beginning to unfold in Central Europe, Leigh Fermor’s still-unfinished account of his journey has established itself as a modern classic. Between the Woods and the Water, the second volume of a projected three, has garnered as many prizes as its celebrated predecessor, A Time of Gifts. The opening of the book finds Leigh Fermor crossing the Danube—at the very moment where his first volume left off. A detour to the luminous splendors of Prague is followed by a trip downriver to Budapest, passage on horseback across the Great Hungarian Plain, and a crossing of the Romanian border into Transylvania. Remote castles, mountain villages, monasteries and towering ranges that are the haunt of bears, wolves, eagles, gypsies, and a variety of sects are all savored in the approach to the Iron Gates, the division between the Carpathian mountains and the Balkans, where, for now, the story ends.

Patrick Leigh Fermor - A ​Time of Gifts
In ​1933, at the age of 18, Patrick Leigh Fermor set out on an extraordinary journey by foot - from the Hook of Holland to Constantinople. A Time of Gifts is the first volume in a trilogy recounting the trip, and takes the reader with him as far as Hungary.It is a book of compelling glimpses - not only of the events which were curdling Europe at that time, but also of its resplendent domes and monasteries, its great rivers, the sun on the Bavarian snow, the storks and frogs, the hospitable burgomasters who welcomed him, and that world's grandeurs and courtesies. His powers of recollection have astonishing sweep and verve, and the scope is majestic.

Patrick Leigh Fermor - The ​Broken Road
In ​the 1930s, at the age of eighteen, Patrick Leigh Fermor set out to walk fromt he Hook of Holland to Constantinapole. It proved to be the subject of two of his best-loved books: _A Time of Gifts_ and _Between the Woods and the Water_. The only took the reader up to the Iron Gates in Rumania, and a third volume was always planned. Unmistakably Liegh Fermor, rich in descriptive observation and truffled with disgressions and fantasies, _The Broken Road_ completes the epic pre-war journey.

Patrick Leigh Fermor - Erdők ​s vizek közt
Egy ​tizenkilenc éves angol fiú 1934-ben, útban Londonból Konstantinápoly felé, fél év alatt gyalogszerrel keresztülvág az országon, majd évtizedek múlva, már mint a nagy hagyományú angol útleírás világszerte ismert, élő klasszikusa, nekiül, és emlékezetből, valamint naplója és egy újabb, önellenőrző látogatás alapján fölidézi és megírja fiatalkori utazását. A művelt angol, sőt amerikai és nyugat-európai olvasóközönség tekintélyes része ma ennek a sok kiadást megért könyvnek az alapján képzeli el Magyarországot és Erdélyt, vagy indul el, hogy közelebbről is megnézze magának. Az angol útirajz legjobb hagyománya az előítélet nélküli szemlélődés, a mindenre nyitott kíváncsiság, tényszerűség és személyes hang ötvözése. Fermor is ezt követi. Remek megfigyelő, minden érdekli a bejárt országokban: a táj és földrajza, a természeti környezet, a helyi történelem, a nyelv, az életforma, a társadalom, az építészet, a folklór. Magyarországon megdöbben a hihetetlen szegénység, az elképesztő fényűzés, a feudális szokások láttán, de roppant élvezi, hogy még isten háta mögötti helyeken is minduntalan angolul kiválóan beszélő, nagy műveltségű, világot járt, bölcs öreg arisztokratákkal cseveghet. Nekünk, magyaroknak különösen a szívünkhöz szólhat, hogy míg e nevezetes memoárok első kötete Hollandián, Németországon, Ausztrián és Csehszlovákián végigvonulva a párkány-esztergomi hídon végződik, addig ez, a második szinte teljes egészében a magyarok közt, Csonka-Magyarországon és Erdélyben "játszódik". A rokonszenves, kulturált, a klasszika-filológiában és az európai történelemben egyaránt jártas fiatalember a szó szoros értelmében belehabarodott a két világháború közötti Magyarországba, Budapestbe, mágnásokba, nagypolgárokba és parasztokba egyaránt. Gróf Teleki Pál Uri utcai palotájától Vajdahunyadig, az Arizona mulatótól a hegyi pásztorokig, úrikisasszonyoktól cigánykaravánokig mintegy a harmincas évek közepének magyar világa őrződött meg sajátos zárványként ebben a könyvben, amelyhez csak Eötvös Károly balatoni útleírása és Szabó Zoltán remeke, a Szerelmes földrajz hasonlítható. A könyv szerzője nagy sikerrel dedikálta könyvét a 2001. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

Patrick Leigh Fermor - Roumeli
Roumeli ​is not to be found on present-day maps. It is the name once given to northern Greece—stretching from the Bosporus to the Adriatic and from Macedonia to the Gulf of Corinth, a name that evokes a world where the present is inseparably bound up with the past. Roumeli describes Patrick Leigh Fermor’s wanderings in and around this mysterious and yet very real region. He takes us with him among Sarakatsan shepherds, to the monasteries of Meteora and the villages of Krakora, and on a mission to track down a pair of Byron’s slippers at Missolonghi. As he does, he brings to light the inherent conflicts of the Greek inheritance—the tenuous links to the classical and Byzantine heritage, the legacy of Ottoman domination—along with an underlying, even older world, traces of which Leigh Fermor finds in the hills and mountains and along stretches of barely explored coast. Roumeli is a companion volume to Patrick Leigh Fermor’s famous Mani: Travels in the Southern Peloponnese.

Kollekciók