Ajax-loader

Patrick Leigh Fermor könyvei a rukkolán


Patrick Leigh Fermor - The ​Broken Road
In ​the 1930s, at the age of eighteen, Patrick Leigh Fermor set out to walk fromt he Hook of Holland to Constantinapole. It proved to be the subject of two of his best-loved books: _A Time of Gifts_ and _Between the Woods and the Water_. The only took the reader up to the Iron Gates in Rumania, and a third volume was always planned. Unmistakably Liegh Fermor, rich in descriptive observation and truffled with disgressions and fantasies, _The Broken Road_ completes the epic pre-war journey.

Patrick Leigh Fermor - Erdők ​s vizek közt
Egy ​tizenkilenc éves angol fiú 1934-ben, útban Londonból Konstantinápoly felé, fél év alatt gyalogszerrel keresztülvág az országon, majd évtizedek múlva, már mint a nagy hagyományú angol útleírás világszerte ismert, élő klasszikusa, nekiül, és emlékezetből, valamint naplója és egy újabb, önellenőrző látogatás alapján fölidézi és megírja fiatalkori utazását. A művelt angol, sőt amerikai és nyugat-európai olvasóközönség tekintélyes része ma ennek a sok kiadást megért könyvnek az alapján képzeli el Magyarországot és Erdélyt, vagy indul el, hogy közelebbről is megnézze magának. Az angol útirajz legjobb hagyománya az előítélet nélküli szemlélődés, a mindenre nyitott kíváncsiság, tényszerűség és személyes hang ötvözése. Fermor is ezt követi. Remek megfigyelő, minden érdekli a bejárt országokban: a táj és földrajza, a természeti környezet, a helyi történelem, a nyelv, az életforma, a társadalom, az építészet, a folklór. Magyarországon megdöbben a hihetetlen szegénység, az elképesztő fényűzés, a feudális szokások láttán, de roppant élvezi, hogy még isten háta mögötti helyeken is minduntalan angolul kiválóan beszélő, nagy műveltségű, világot járt, bölcs öreg arisztokratákkal cseveghet. Nekünk, magyaroknak különösen a szívünkhöz szólhat, hogy míg e nevezetes memoárok első kötete Hollandián, Németországon, Ausztrián és Csehszlovákián végigvonulva a párkány-esztergomi hídon végződik, addig ez, a második szinte teljes egészében a magyarok közt, Csonka-Magyarországon és Erdélyben "játszódik". A rokonszenves, kulturált, a klasszika-filológiában és az európai történelemben egyaránt jártas fiatalember a szó szoros értelmében belehabarodott a két világháború közötti Magyarországba, Budapestbe, mágnásokba, nagypolgárokba és parasztokba egyaránt. Gróf Teleki Pál Uri utcai palotájától Vajdahunyadig, az Arizona mulatótól a hegyi pásztorokig, úrikisasszonyoktól cigánykaravánokig mintegy a harmincas évek közepének magyar világa őrződött meg sajátos zárványként ebben a könyvben, amelyhez csak Eötvös Károly balatoni útleírása és Szabó Zoltán remeke, a Szerelmes földrajz hasonlítható. A könyv szerzője nagy sikerrel dedikálta könyvét a 2001. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

Patrick Leigh Fermor - A ​Time of Gifts
In ​1933, at the age of 18, Patrick Leigh Fermor set out on an extraordinary journey by foot - from the Hook of Holland to Constantinople. A Time of Gifts is the first volume in a trilogy recounting the trip, and takes the reader with him as far as Hungary.It is a book of compelling glimpses - not only of the events which were curdling Europe at that time, but also of its resplendent domes and monasteries, its great rivers, the sun on the Bavarian snow, the storks and frogs, the hospitable burgomasters who welcomed him, and that world's grandeurs and courtesies. His powers of recollection have astonishing sweep and verve, and the scope is majestic.

Kollekciók