Ajax-loader

Sára Péter könyvei a rukkolán


Sára Péter - A ​magyar nyelv eredetéről másképpen
Izgalmas ​szellemi utazást kínál ez a könyv mindenki számára, mert ősi szavaink eredetét kereső és feltáró adataival, magyarázataival nemcsak az itt közölt kb. másfélezer szó eredetét, jelentését teszi pontosabbá, világosabbá, hanem múltunk titokzatos tájaihoz is közelebb viszi olvasóit. - Feltétlenül közelebbről ismerhetjük meg őseink hajdani mindennapi életét, kultúráját, gondolkodását, belső szellemi világát, mert egy nép eredetéről, távoli múltjáról az ősi szavak vallanak a leghitelesebben. Nem véletlenül vallotta "a minden-titkok költője" Ady Endre is: "Pedig a szó nekem ópium, Pogány titkokat szívhatok belőle." Az itt bemutatásra került szavak perdöntő bizonyítékai annak, hogy a magyar és török nyelvek forrásvidéke közös; igenis egymás közeli rokonai. A magyar nyelv eredetére vonatkozó korábbi nézeteinket feltétlenül át kell gondolnunk és újra kell fogalmaznunk.

Sára Péter - Ősi ​szavaink nyomában iráni és turáni tájakon
Több ​mint 800 olyan szót mutatunk be, amelyek nem csak a finnugor és a török, hanem az indoeurópai nyelvekkel is rokonságot mutatnak. Ezek meggyőzően bizonyítják, hogy nem véletlen egybeesésekről vagy átvételekről van szó, hanem közös tövű származásról.

Kollekciók