Ajax-loader

Szula Edit könyvei a rukkolán


Szula Edit - Aranykönyv ​2.
Bibliai ​történetek gyerekeknek, sok színes rajzzal illusztrálva. A kötetben a következő történetek találhatók: A lánykérés; Jákób és Ézsau; Lábán házában; Útban hazafelé; József álmai; Börtöntől a trónig; József és testvérei.

Szula Edit - A ​pásztor és a kisbárány
A ​pásztor és a kisbárány története gyermekeknek, színes képekkel, Szula Edit, a szerző illusztrációival.

Szula Edit - Aranykönyv ​9.
Az ​Újszövetség/ Aranykönyv IX. része ennek a sorozatnak.Gyermekeknek ajánlott 4 és 13 éves kor között. Ettől a korosztálytól igen jó visszajelzéseket kaptunk a könyvekről ugyanis a történetek ismerős és kevésbé ismert bibliai részeket dolgoznak föl ,gyerekek számára közérthető módon. A színes illusztrációk amelyeket maga a szerző készített még érdekesebbé és színvonalasabbá teszik a kiadványt.

Szula Edit - Aranykönyv ​3.
Bibliai ​történetek gyerekeknek, sok színes rajzzal illusztrálva. A kötetben a következő történetek találhatók: Mózes születése; Mózes a szabadító; Egyiptomi csapások; Kivonulás Egyiptomból; A Vörös-tenger kettéválik; Vándorlás a pusztában; Tízparancsolat; Kánaán megkémlelése; Az érckígyó; Bálám szamara

Szula Edit - Aranykönyv
Kedvenc ​bibliai történeteim Ó- és Újszövetség A Biblia történetei korunkban is alkalmasak az örök emberi értékek közvetítésére, erkölcsi nevelésére. Az Aranykönyv különlegessége abban áll, hogy a szerző ezeket az értékeket rendkívül élvezetes, olvasmányos formában adja át. A könyvbe a közkedvelt történetek mellett megtaláljuk a kevésbé ismert bibliai események leírását is, melyeket olvasva a gyerekek az általános műveltséghez szükséges tudnivalókkal is gazdagodnak. Az Aranykönyv egy igazán értékes ajándék az egész család számára. "- Nézd, apánk, mit találtunk a mezőn! Azt az embert, akié ez a ruha volt, biztosan valami vadállat tépte szét! Jákob elszörnyedve látta, hogy József díszes ruháját hozták véresen. Csak sírt és gyászolt. Senki sem tudta megvigasztalni. Hiszen már nemcsak Ráhelt, hanem Józsefet is elveszítette. Nem tudta szegény Jákob, hogy a fiai gonoszul becsapták, és József él. József ekkor már Egyiptom földjén baktatott, koszosan és éhesen, egy teve után kötve. Idegen emberek idegen nyelven beszéltek körülötte idegen országban. Csak egyvalakiben bízhatott, abban az Istenben, aki annak idején apját, Jákobot is megsegítette. És az álmokban, amelyeket Isten adott neki, hogy egyszer majd mégis valóra válnak." A nagy sikerű Aranykönyv-sorozat most összevont, bővített kiadásban jelenik meg. A 4-12 éveseknek szóló képeskönyvből a gyerekek átfogó képet kaphatnak az emberi történelem egyik alapművéről, az Ó- és Újszövetségről. A szerző a Biblia történeteit egyszerű, közérthető, olvasmányos stílusban meséli el. A rendkívül impozáns és gazdagon illusztrált oldalak a korabeli történeteket különösen átélhetővé teszik a gyerekek számára. A sorozat eddig megjelent köteteit német nyelvre fordították és az Európai Unió területén is forgalmazzák. Tartalom: Teremtés; Káin és Ábel; Noé bárkája; A bábeli torony; Ábrám útnak indul; Szodoma és Gomora; Izsák és Ismáel; Ábrahám hite; A lánykérés; Jákob és Ézsau; Lábán házában; Útban hazafelé; József álmai; Börtöntől a trónig; József és testvérei; Mózes születése; Mózes a szabadító; Egyiptomi csapások; Kivonulás Egyiptomból; A Vörös-tenger kettéválik; Vándorlás a pusztában; Tízparancsolat; Kánaán megkémlelése; Az érckígyó; Bálám szamara; Ráháb és kémek; Jerikó ostroma; Gedeon; Sámson; Sámson és Delila; A moábita Ruth; Sámuel; Az elrabolt frigyláda; Az első király; Saul és Jonatán; Egy betlehemi pásztorfiú; Dávid és Góliát; Saul meggyűlöli Dávidot; Egy igazi barát; Saul üldözi Dávidot; Dávid a király; Szegény ember báránykája; Absolon; A népszámlálás; Bölcs Salamon; A föld leggazdagabb embere; Roboám és Jeroboám; Illés próféta; A Kármel-hegyi diadal; Nábot szőlője; Josafát király; Elizeus próféta; Naámán gyógyulása; Többen vannak velünk; Jónás utazásai; Izraelt fogságba viszik; Ezékiás király; Jeruzsálem pusztulása; Dániel; A tüzes kemencében; Babilón királyai; Az oroszlán-veremben; Eszter királynő; Hámán gonosz terve; Eszter lakomája Gábriel jó hírt hoz; Jézus születése; Jézus gyermekkora; Keresztelő János; A kánai menyegző; Csodák Galileában; A tékozló fiú; A vihar; A betegek meggyógyulnak; A naini fiú; Jézus vízen jár; Irgalmas szamaritánus; A koldus és a gazdag; Zákeus; Lázár feltámadása; Bevonulás Jeruzsálembe; Jézust elfogják; A golgotai kereszt; Feltámadás; Szent Szellem a Földre érkezik; Pálfordulás; Fülöp, az evangélista; Péter apostol; Pál küldetése; Pál Makedóniában; Pál harmadik útja; Pál fogságba kerül

Szula Edit - Aranykönyv ​1.
Kedvenc ​bibliai történeteim 1. Tartalom: Teremtés; Kain és Ábel; Noé bárkája; A bábeli torony; Ábrám útnak indul; Sodoma és Gomora; Izsák és Ismáel; Ábrahám hite

Szula Edit - Aranykönyv ​4.
Az ​ARANYKÖNYV (Kedvenc bibliai történeteim) c. 5-12 éveseknek szóló mesekönyv-sorozat, az első magyar nyelvű, magyar szerzők által készített gyermekbiblia. A sorozat eddig megjelent köteteit német nyelvre is lefordították, s nyugat-európai terjesztők is forgalmazzák. Az ARANYKÖNYV rendkívül impozáns illusztrációi mellett a Biblia történeteit egyszerű, világos, érthető nyelvezettel meséli el, amelyből a gyerekek átfogó képet kaphatnak az emberi történelem egyik alapművéről, az Ó,-és Újszövetségről.

Szula Edit - Aranykönyv ​6.
Kedvenc ​bibliai történeteim 6.

Szula Edit - Aranykönyv ​5.
Az ​ARANYKÖNYV (Kedvenc bibliai történeteim) c. 5-12 éveseknek szóló mesekönyv-sorozat, az első magyar nyelvű, magyar szerzők által készített gyermekbiblia. A sorozat eddig megjelent köteteit német nyelvre is lefordították, s nyugat-európai terjesztők is forgalmazzák. Az ARANYKÖNYV rendkívül impozáns illusztrációi mellett a Biblia történeteit egyszerű, világos, érthető nyelvezettel meséli el, amelyből a gyerekek átfogó képet kaphatnak az emberi történelem egyik alapművéről, az Ó,-és Újszövetségről.

Szula Edit - Aranykönyv ​7.
Kedvenc ​bibliai történeteim 7. Tartalom: Josafát király; Elizeus próféta; Naámán gyógyulása; Többen vannak velünk...; Jónás utazásai; Izrael fogságba viszik; Ezékiás király; Jeruzsálem pusztulása

Szula Edit - Aranykönyv ​8.
Bibliai ​történetek gyerekeknek, sok színes rajzzal illusztrálva. A kötetben az alábbi fejezetek olvashatók: Dániel, A tüzes kemencében, Babilón királyai, Az oroszlánveremben, Eszter királynő, Hámán gonosz terve, Eszter lakomája.

Kollekciók