Ajax-loader

Túrmezei Erzsébet könyvei a rukkolán


Túrmezei Erzsébet - A ​kegyelem ege alatt
Túrmezei ​Erzsébet (Tamási, 1912 - Budapest, 2000) Magyar-német szakos tanár, költő, műfordító, diakonissza főnökasszony. A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületben 1941-ben avatták diakonisszává, rövid gyülekezeti szolgálat után éveken keresztül leány-népfőiskolát vezetett. Versei és műfordításai egyházi újságokban jelentek meg, önálló kötetekkel is megörvendeztette olvasóit. 1951-ben a többi egyházi rendhez hasonlóan a Fébét is feloszlatták, a népfőiskolai munkát beszüntették, a diakonisszák szétszóródtak. Ő a balassagyarmati szeretetotthont vezette huszonnégy éven keresztül. Ezekben az években versei csak gépírással terjedtek, közlésüktől - felsőbb utasításra - az egyházi újságok is elzárkóztak. Hosszú esztendők után jelenhettek meg újra versei, verseskötetei. Túrmezei Erzsébet részt vett egyházunk új énekeskönyve szerkesztésében, számos éneket írt, élete utolsó tíz évében pedig az újraindult Fébé egyesület főnökasszonya volt. Kötetünk címadó versét nyugdíjasként írta. Ebben azzal a meggyőződéssel tekint vissza életútjára, hogy azt - jóban-rosszban - Isten kegyelmének ege alatt töltötte. A vers címe alatt - mintegy mottóként - Luthertől származó idézet olvasható: „Isten az evangéliummal új eget vont a hívők fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűségesebb, mint a látható égboltozat.” Terheket hordozó, megbélyegzéseket is átélt életéről vallott ebben a versben: „A kegyelem ege alatt könnyűvé válik a nehéz…, könnyet törölhetünk…, szeretetet sugárzik életünk…” S mindez azért lehetséges, mert „Jézusunk jár velünk, s a kegyelem ege alatt az Ő nyomában hazaérkezünk.”

Túrmezei Erzsébet - Ragyogjatok, ​szép csillagok!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Emberré ​lettél, hogy ember legyek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Túrmezei ​Erzsébet összegyűjtött művei II.
Ezzel ​a kötettel folytatódik Túrmezei Erzsébet életművének kiadása, benne a korábban megjelent kötetek, időrendi sorrendben. Hatalmas feladatot teljesítettek a Túrmezei Emlékbizttoság tagjai,amikor igyekeztek felkutatni a költőnő verseit, prózai és színpadi munkáit. Ennek az erőfeszítésnek a gyümölcse lesz ez a többkötetes sorozat. Túrmezei nehéz, reménytelennek tűnő korban élt és alkotott, mégis tisztán és érthetően adta tovább az Ige üzenetét költészetében. Isten áldja meg az Ige meghallásának és hirdetésének ezt az útját!

Túrmezei Erzsébet - Túrmezei ​Erzsébet összegyűjtött művei V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Megtaláltam
A ​Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület hivatásának vallja néhai főnökasszonya, Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér, költő és műfordító szellemi hagyatékának gondozását, versei és műfordításai összegyűjtését és újra megjelentetését. Teszi ezt nemcsak azért, mert mint jogutódja, erre felhatalmazást kapott tőle, de elsősorban azért, mert tudja, mennyire népszerűek a Túrmezei versek, s határainkon innen és túl idézik azokat igehirdetésekben, szavalják szeretetvendégségeken valamennyi felekezet alkalmain. A most megjelenésre kerülő új kötet tartalmazza a két gépírásban terjesztett kötet, a "_Sürgess, tűnő nap_" és az "_Itt és most_" tartalmának későbbi kötetekben meg nem jelent verseit, ezen kívül az íróasztal fiókból előkerült, valamint innen-onnan kapott verseket és műfordításokat. Akad köztük számos olyan is, amelyek sokak számára kedvesek és fontosak, pl. a fóti jegenyékről vagy a Deák-téri oltárképről szólóak, s igen sok német és finn költőt szólaltatnak meg a műfordítások Tiele-Winckler Évától Anna-Maija Raittiláig, s Fritz Schmidt-Königtől Jörg Zinkig. Őszintén reméljük, hogy az új kötet forgatói sok örömet lelnek Túrmezei Erzsébet posztumusz kötetében! A kötet grafikai anyaga dr. Baranyai Miklós (1934--1997) orvos munkája. Súlyos koponyasérülést követően 9 hónapi mély kómából ébredve "mozgásától és beszédkészségétől" véglegesen megfosztva közlendőjét rajzokban fejezte ki. "Értelmét keze követte" -- gyakran lehunyt szemmel -- megtámasztott jobb felkarral és tenyérrel, a hüvelyk- és mutatóujj közé szorított vastag irónnal rajzolta papírra különös , olykor titkokkal terhes üzeneteit: virágok, pillangók, bogarak szimbólumok formájában. Rajzai elárulják, hogy aki mondanivalójának közlésére előhívta őket, jártas a grafika világában és rendelkezik a megélt élményanyag képpé formálásának adottságával. Herzog Csaba, Zászkaliczky Pál szerkesztők

Túrmezei Erzsébet - Így ​leszel áldás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Őszből ​tavaszba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Túrmezei ​Erzsébet összegyűjtött művei IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Csodát ​virágzik a jelen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túrmezei Erzsébet - Túrmezei ​Erzsébet öszegyűjtött művei III.
TÚRMEZEI ​ERZSÉBET (1912-2000) Diakonissza és híres költő. ... Már 6 éves gyermekként verseket írt. Versei kezdetben a _Fénysugár_ és a _Kisharang_ című lapokban jelentek meg. A továbbiakban versei, műfordításai több kötetben is megjelentek, melyeket ő maga állított össze. Fordított finn, német és angol verseket, külön is megjelent egy német nyelvű verseskötete. Az utóbbi kötet verseit maga fordította, illetve eredetileg is maga írta. Baráti kapcsolat fűzte a híres finn költőnőhöz: Anna-Maija Raittilához. Ő fordította le Erzsébet testvér verseit finnre, melyek szintén önálló kötetben jelentek meg. _Herzog Csaba_

Túrmezei Erzsébet - Túrmezei ​Erzsébet összegyűjtött művei I.
Túrmezei ​Erzsébet (1912-2000) A diakonissza és híres költő 1912. február 14-én született Tamásiban., a család hetedik gyermekeként. Két bátyja evangélikus lelkész lett. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már az egyetemi évek alatt is a FÉBÉ Leányköréhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett de a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesületbe. Itt elvégezte a szükséges kurzusokat, majd 1941-ben diakonisszává avatták. Diakonisszaként népfőiskolai tanfolyamokat vezetett. Az örömteli szolgálatnak 1951-ben vége szakadt. A többi egyházi rendhez hasonlóan a Fébét is feloszlatták. A diakonisszák is szétszóródtak, néhányan szeretetotthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Utána Budapestre jött, nyugdíjas éveit a Karácsony Sándor utcai szeretetotthonban töltötte. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulásakor főnökasszonnyá választották. Ezt a tisztséget 2000. május 22-én - hosszas betegség után - bekövetkezett haláláig viselte. Már 6 éves gyermekként verseket írt. Versei kezdetben a Fénysugár és a Kisharang című lapokban jelentek meg. A továbbiakban versei, műfordításai több kötetben is megjelentek, melyeket ő maga állított össze. Fordított finn, német és angol verseket, külön is megjelent egy német nyelvű verseskötete. Az utóbbi kötet verseit maga fordította, illetve eredetileg is maga írta. Baráti kapcsolat fűzte a híres finn költőnőhöz: Anna-Maija Raittilához. Ő fordította le Erzsébet testvér verseit finnre, melyek szintén önálló kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, melyben több mint száz ének szerzője, illetve fordítója. Munkája elismeréseként Balassagyarmat és Budapest VIII. kerülete díszpolgári kitüntetésben részesítette.

Kollekciók