Ajax-loader

Balla Antal könyvei a rukkolán


Balla Antal - A ​magyar országgyűlés története 1867-1927
A ​Balla Antal által szerkesztett - és részben írt - A magyar országgyűlés története 1867-1927 című kötet 1927-ben jelent meg először azzal a céllal, hogy pusztán történelmi, szakmai szempontok alapján mutassa be a modern magyar országgyűlés, a magyar parlamentarizmus történetét. Demonstrálni akarta, hogy a Bethlen-korszak parlamentje legitim jogutóda a dualizmus kori magyar parlamentnek, s szerves része az ezeréves magyar alkotmányfejlődésnek. Az országgyűlés emlékei című könyvsorozatunk második kötetében szöveghű formában tesszük közzé Balla Antal immár ritkán hozzáférhető munkáját. A kötet elé Szalai Miklós történész írt bevezető tanulmányt, amely segít a korabeli szöveg értelmezésében, valamint bemutatja azt a politikai hátteret is, amelyben a munka annak idején megjelent.

Balla Antal - II. ​Rákóczi Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Antal - A ​magyar nép története
Magyarország ​első demokratikus szellemű történetét nyujtjuk át az olvasónak: az ezeréves magyar élet történelemkönyvét amelyet a népről a népnek írt a kitűnő történettudós. Nagyszerű könyvében őszinte és közvetlen hangon beszéli el, mi történt velünk ezer év alatt. És ami különösen kiemeli Balla Antal művének jelentőségét, az az, hogy megmagyarázza az eseményeket és felderíti azok titkos rúgóit. A meghamisított történetírás után végre megismerhetjük hazánk ezeréves igaz történetét. Első kötelessége minden hű és meggyőződéses magyar demokratának, minden haladó szellemű magyarnak, hogy a magyar nép igaz történetét befogadja szívébe és lelkébe. Tudnia kell minden magyarnak, hogyan buktak el a történelem során a magyar nép legjogosabb demokratikus törekvései, harcai és ezért mennyi szenvedés hárult erre a jobb sorsra érdemes népre. Balla Antal magyar lélekkel írt könyve a magyar lélekhez szól. Érdekfeszítő módon tár fel egy eddig sok tekintetben ismeretlen világot és szolgálja egyben a magyar újjászületést.

Balla Antal - Magyarország ​története
Magyarország ​első népszerű, de szigorú tárgyilagossággal megírt történetét nyújtjuk át az olvasónak: az ezeréves magyar élet történelemkönyvét. A Szerző nagyszerű könyvében őszinte és közvetlen hangon beszéli el, mi történt velünk ezer év alatt. És ami különösen kiemeli Balla Antal művének jelentőségét, az az, hogy megmagyarázza az eseményeket és felderíti azok titkos rúgóit. A nem egyszer meghamisított történetírás után végre megismerhetjük hazánk ezeréves igaz történetét. Első kötelessége minden hű és meggyőződéses magyar demokratának, minden haladó szellemű magyarnak, hogy a magyar nép igaz történetét befogadja szívébe és lelkébe. Tudnia kell minden magyarnak, hogyan buktak el a történelem során a magyar nép legjogosabb nemzeti és demokratikus törekvései, harcai és ezért mennyi szenvedés hárult erre a jobb sorsra érdemes népre. Balla Antal magyar lélekkel írt könyve a magyar lélekhez szól. Érdekfeszítő módon tár fel egy eddig sok tekintetben ismeretlen világot és szolgálja egyben a magyar újjászületést.

Kollekciók