Ajax-loader

Veres László könyvei a rukkolán


Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Kontinensek élővilága - Észak-Amerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Afrika
Mesék ​Sir Mortimer útinaplói alapján - Ismeretterjesztő történetek óvodásoknak, kisiskolásoknak

Balassa M. Iván - Détshy Mihály - Joó Tibor - Kárpáti László - Szabadfalvy József - Veres László - Műemlékek ​Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres László - Pillantás ​a természetre
Könyvünk ​a díjnyertes Pillantás a természetre sorozat köteteiből készült, mellyel 2003-ban a kiadó elnyerte Az Év Gyermekkönyvkiadója címet. Több mint 500, színes rajzokkal illusztrált állatfajról olvashatsz. Lenyűgöző képeket tanulmányozhatsz minden oldalpáron, melyek természetes élőhelyükön ábrázolják az állatokat. Képzeletbeli utazást tehetsz a világ tájain: a sarkvidékektől a sivatagokig, a patakoktól az óceánokig, a füves pusztáktól a hegyvidékekig, a ház körüli környezettől az esőerdőkig. Számos érdekességgel és hasznos ismerettel lehetsz gazdagabb.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Tengerek, ​vizek
Mesék ​Sir Mortimer útinaplói alapján – Ismeretterjesztő történetek óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Veres László - Magyar ​népi üvegek
A ​magyar tudomány szinte napjainkig nem tulajdonított jelentőséget a parasztság életében szerepet játszó üvegtárgyaknak. A magyarság néprajza a parasztság tárgyi környezetének bemutatásakor az üvegből készült világítóeszközök mellett mindössze egyetlen üvegtárgyról, egy üvegből készült gyertyaöntő formáról tesz említést. Az 1975-ben megjelent Magyar népművészet c. rendkívül értékes és reprezentatív anyagot felvonultató munkában is csak egy szenteltvíztartó képviseli a paraszti használatú üvegeket. A mostoha bánásmód nyilvánvalóan két okra vezethető vissza. Egyrészt a tárgyi anyaggyűjtés hiányára, másrészt pedig a népművészet egészéről kialakított nézeteink gátoltak az üveg parasztságunk életében betöltött helyének, szerepének helyes megítélésében. A tárgyi anyaggyűjtés jelenlegi helyzetére az üveg sajátos fizikai tulajdonsága, rendkívüli törékenysége eleve magyarázatot szolgáltat. Nagyon kevés hagyományos hutatechnikával megformált üvegtermék maradt fenn. Az egykori használók nemcsak a megrepedt, vagy az eltörött üvegektől szabadultak meg, hanem részint az erősen szennyeződött tárgyaktól is, mivel a fából, vagy éppen fémből készült használati eszközökkel szemben az üvegtárgyak tisztítása fizikai úton (pl. mosással) nagy nehézségekbe ütközött. A paraszti háztartásokban fennmaradt és többnyire jellegtelennek tűnő, különösebb művészi igényről tanúságot nem tevő néhány darab üveg, vagy az egyes múzeumi gyűjteményekben fellelhető, legjobb esetben néhány száz termék láttán jogosnak is tűnt a kutatók viselkedése, az üvegtárgyakkal szembeni közömbössége. A század elején, amikor még szép számban lehetett volna üvegtárgyakat gyűjteni, a népművészeti kutatás a sajátosan paraszti, autochton műfajokat kereste.

Veres László - Sarkvidékek ​élővilága
Ha ​egy földgömbre nézünk, egyből szembetűnik, hogy az Északi- és a Déli sarkot egyaránt fehér szín jelöli, ez pedig hideget, nagyon hideget jelent. Az ebben a könyvben szereplő állatok azonban ehhez a zord környezethez is tudtak alkalmazkodni, közülük vannak, akik az örök hó, és jég birodalmát lakják, mások pedig azt a területet népesítik be, amelyen minden évben, hacsak rövid időre is, de elolvad a hó. Az Északi-sark hatalmas fagyott tengervíz takaró, a Déli-sark jégpáncélja alatt azonban szárazföld húzódik. Peremükről jéghegyek szakadnak le, jégtáblák válnak le és sodródnak a tengeri áramlatokkal. A tundra az eurázsiai és észak-amerikai szárazföldnek az a legészakabbra fekvő területe, amely az állandóan fagyos világot övezi. A kutatók mérései szerint a Föld hőmérsékletének az utóbbi évtizedekben tapasztalható fölmelegedése miatt a sarkvidékek jégtakarója vékonyodik. Mindannyiunk érdeke ezt a folyamatot - amennyiben lehetséges - megállítani. Márcsak azért is, hogy az ebben a könyvben látható állatvilág a megszokott környezetében élhessen tovább.

Veres László - Bükkszentkereszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres László - Üvegművességünk ​a XVI-XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt Egon - Veres László - Az ​erdők élővilága
Könyvünkből ​sok-sok állatot ismerhetsz meg. Az erdőben az avartól egészen a magas koronák csúcsáig élnek az állatok. Rengeteg a látnivaló, de ezúttal maradjunk a földön, a vén törzsek és a köztük zöldellő bokrok között, meglátod, mennyi állat él, fészkel, táplálkozik az erdőknek ezen az alacsony szintjén. Könyvünk segítségével talán felismered majd kirándulás közben a tölgyerdőt, a bükköst, és észreveszed az avarban motozó erdei pockot, a tisztáson napozó szép zöld gyíkokat, és nem ijedsz meg a nagyokat ugró mocsári békáktól sem. A könyv kihajtható színes oldalain rejtettük el azokat az állatokat, amelyeket külön-külön is bemutatunk. Az állatok neve mellett lévő szám mutatja, hogy az egyes fajokból hány állatot kell a képen megtalálnod. A könyvben szerepelnek olyan állatok is, melyekből egyre kevesebb található meg Magyarországon, ezért különösen védeni kell őket. Nem szabad bántani, elpusztítani egyetlenegyet sem! A leírásokban feltüntettük a védett állatok eszmei értékét. Erre te is gondolj, ha az erdőt járod! Könyvünk egy nyolc kötetből álló sorozat első része, amelyből még három jelenik meg negyedévenként ebben az évben. A kíváncsiskodóknak a könyv hátoldalán eláruljuk, milyen területre barangolunk legközelebb.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Ázsia
Mesék ​Sir Mortimer útinaplói alapján. Ismeretterjesztő történetek óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Bakonyi Gábor - Veres László - Kiss István - A ​talaj élővilága
Könyvünkben ​olyan állatokkal ismerkedhetsz meg, amelyek eddig talán elrejtőztek szemed elől. Pedig a talaj gazdag élővilágot rejt. Számtalan apró állat itt éli le egész életét, mások lakóhelyül, búvóhelyül választják a talaj felszíni vagy mélyebb rétegeit. Ahhoz, hogy a kisebb testűeket megfigyelhesd, vigyél magaddal egy kis kézinagyítót is a kiránduláskora. Az erdei talaj felszínét borító moha- és avarrétegben keresgélve sok érdekes állatra bukkanhatsz. Bepillanthatsz a hangyaboly életébe, de megismerkedhetsz a házikert és a szántóföld talajának lakóival is. Számos faj közülük védett, így ha találkozol velük, ne fogd meg, csak észrevétlenül figyeld őket. A könyv kihajtható színes oldalain megtalálod mindazokat a fajokat, amelyeket külön-külön is jellemeztünk. Az állatok neve mellett lévő szám mutatja, hogy az egyes fajokból hány állatot rejtettünk el a képen.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Dél-Amerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres László - Viga Gyula - Borsod-Abaúj-Zemplén ​Megyekönyv 2009
Nemes ​feladatra vállalkozott e könyv: Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékeit, szépségét, apró falvait, kulturális örökségét, tájait, várait, városait kívánja bemutatni. Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör - egy megye, négy nagy tájegység, számtalan látnivaló.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Észak-Amerika
Mesék ​Sir Mortimer útinaplói alapján - Ismeretterjesztő történetek óvodásoknak, kisiskolásoknak

Vojnits András - Veres László - Rétek, ​legelők élővilága
Ha ​a mezőre, rétre gondolunk, alacsony lágyszárú növényeket, fűféléket, virágos réteket, kevés bokrot és fát képzelünk magunk elé, jóllehet a táj ennél sokkal változatosabb. Vannak kopár területek és valóságos fűtengerek, száraz, csaknem sivatagos vidékek és olyanok, ahol bokáig érő vízben tocsogunk. Ennek megfelelően alakult ki a jellegzetes, csak arra a tájra jellemző állatvilág. (A különböző élőhelyek között képtelenség merev határvonalat húzni, hiszen a növények és állatok egy része itt is, ott is előfordul.)

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Sarkvidékek
"Halihó, ​kis barátaim! Mindenekelőtt ismerkedjünk meg! Nevem Sir Mortimer, afféle világcsavargó lennék. Mint veletek egykorú legényke, minden évben úton voltam, hogy távoli földrészek őserdőinek, sivatagjainak, hegységeinek állat- és növényvilágát kutassam. Az expedíciókon mindig találtam rá időt, hogy jegyzeteket, rajzokat készítsek az érdekes állatokról, növényekről, országokról és az ott élő emberekről." Sir Mortimer számtalan érdekes és izgalmas kalandra csábít, s mindeközben a gyermekek megismerhetik a különféle élőhelyek állatait, növényeit. Ez a csodás, látványos illusztrációkkal gazdagított kiadvány rendkívül hasznos és örömteli szórakozást nyújt a természetet fölfedezni kívánó, kíváncsi gyermekeknek, s talán legfőbb bája, hogy a kalandregényre emlékeztető, párbeszédes, eseménydús leírásnak köszönhetően az ismeretközlő íráson túl igen szórakoztató olvasmány is. Kellemes utazást kívánunk!

Kiss Bitay Éva - Veres László - Állatlexikon
Állatlexikonunk ​ablak a természet felé, amelyen át az Olvasók bepillantást nyerhetnek az állatvilág sokszínűségébe. Természeténél fogva a könyv nem törekedhet a teljességre, de a közölt anyagot úgy válogattuk össze, hogy abban egyaránt helyet kapjanak a mindenki által jól ismert fajok és távoli tájakon élő egzotikus állatok. A lexikon egyben útikalauz is: segítségével az olvasó megismerkedhet az egyes fajok földrajzi elterjedésével, s nem utolsósorban felmérheti azt veszedelmet, mely a természetes életterek tönkretételével az állatvilág számos képviselőjét a kipusztulás szélére sodorja. Kívánjuk, hogy Olvasóink, a kezdő és haladó természetbúvárok megelégedéssel forgassák számos érdekességet tartalmazó lexikonunkat

Veres László - Szigetek ​élővilága
Messzi ​tájakra, a tengerek és az óceánok által körülvett szigetekre invitálja olvasóit a szerző. A rajzok és a rövid magyarázatok segítségével olyan érdekes állatokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, mint a Galápagos-szigeteken élő elefántteknős; szárazföldi és tengeri leguán; a madagaszkári nektárpitta nevű madárka; távoli rokona, a karibi szigetvilágon élő és szintén nektárral táplálkozó méhkolibri; a Tasmánia folyóiban és a vízparton élő kacsacsőrű emlős. Az említetteken kívül még sok más érdekes állatról is olvashatnak a gyerekek a szerző színes rajzaival megjelent könyvben, amelyet elsősorban a kisiskolásoknak ajánlunk.

Lakatos István - Veres László - Autóvillamossági ​szerelők mestervizsga kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Európa
Mesék ​Sir Mortimer útinaplói alapján – Ismeretterjesztő történetek óvodásoknak, kisiskolásoknak

Schmidt Egon - Veres László - Nádasok ​élővilága
Nagy ​nádasok vannak a Balaton partján, a Velencei-tó mentén vagy a halastavaknál. A nádas rejtelmes, titokzatos világ. Ha érdekel benneteket a nádvilág állatainak élete, - könyvünk segítségével - induljatok felfedező útra. Lessétek meg a nádi rigót, hogyan szövi a fészkét vagy az apró függőcinkét, amelyik zacskó alakú otthonát a parton álló öreg fűz lehajló ágára építi. Nagyon sokféle állattal találkozhattok a nádas sűrűjében, de ne felejtsétek el, hogy óvni kell ennek a különleges élőhelynek minden lakóját. A könyv kihajtható színes oldalain rejtettük el azokat az állatokat, amelyeket külön-külön is bemutatunk. Az állatok neve mellett lévő szám mutatja, hogy az egyes fajokból hány állatot kell a képen megtalálni.

Csorba Gábor - Veres László - Barlangok ​élővilága
A ​barlangok sötét, rejtelmes világa nagyon sok embert vonz. A képzelet gyakran népesíti be szörnyekkel, veszedelmes élőlényekkel a titokzatos járatokat. Pedig az itt élő állatok nagy része igen apró termetű, és a nagyobbak is csak különleges életmódjuk, csodálatos alkalmazkodásuk okán izgalmasak számunkra - nem pedig veszélyességük miatt. A barlangi élőhelyeken csak kevés állat tud megélni, de ha figyelmesen szemlélődsz, a kövek alatt, a repedésekben, vagy a barlangi vizekben az élet számos jelével találkozhatsz. A könyv kihajtható színes oldalain találhatók azok az állatok, melyeket külön-külön is bemutatunk. Az állatok neve mellett lévő szám mutatja, hogy az egyes fajokból hány állatot kell a képen megtalálnod. Könyvünk nyolc kötetből álló sorozat része. A hátoldalon megtalálhatod, milyen területekre barangolunk legközelebb.

Vásárhelyi Tamás - Veres László - Folyók, ​tavak élővilága
Az ​élet vízben keletkezett, a legősibb élőlények vízben éltek, és sok mai élőlény is vízben kezdi életét, és csak később jön esetleg ki a levegőre. (Te magad is életed első kilenc hónapját magzatvízben töltötted - de hát ez egy másik történet!) Víz nélkül nem lehetséges élet. Élőlények nélkül viszont nemigen tudnánk elképzelni egy természetes vizet, patakot, folyót, tavat. Persze, hiszen olyan sok szép és szórakoztató növényt, állatot láttál nyaralásaid, kirándulásaid, búvárkodásaid során a vízben, vízparton avagy a víz tetején. Ezek külalakja, szervezete, szokásai alkalmazkodtak a vízi életmódhoz, életük csak a szárazföldön általában elképzelhetetlen.

Szabóné Debreceni Erzsébet - Veres László - Ausztrália
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók