Ajax-loader

Judith Cabaud könyvei a rukkolán


Judith Cabaud - A ​rabbi, aki felismerte Krisztust
A ​trieszti, majd római főrabbi, Eugenio Zolli -- eredeti nevén Israel Zoller -- hívő zsidó család fiaként született 1881-ben, a galíciai Brodiban. Már gyermekkorában naponta elmélyülten olvasta a Bibliát. Később filozófiai, pszichológiai és rabbinikus tanulmányokat folytatott. A szent iratok tudós kutatója s a padovai egyetem tanára lett. Zoli műveiből mind világosabban kirajzolódik: számára az Újszövetség szerves folytatása az Ószövetségnek. Nyitott szelleme és Isten szüntelen keresése annak felismerésére vezették, hogy Jézus Krisztusban beteljesedtek az ószövetségi ígéretek. Róma német megszállása idején bujkálni kényszerült. Az üldözés időszakában a Vatikánhoz fordult, hogy segítséget kérjen a zsidó közösség számára. Az Örök Város 1944-es felszabadításakor, jom kippur napján a Tevere-parti zsinagógában megjelent neki Krisztus, és felszólította, hogy kövesse őt. Zolli ekkor 65 éves volt. Lemondott tisztségeiről, majd megkeresztelkedett: a katolikus egyház tagja lett. Az üldözöttek érdekében sokat cselekvő XII. Piusz pápa mentette meg a nyomortól, lehetőséget teremtve számára, hogy a római Gergely-egyetemen tanítson. Ötven évvel ezelőtti halála óta is élénk viták övezik Zolli alakját. Mindezek ellenére -- becsületessége, igazságkeresése s egy új világ eljövetele felé fordulása miatt -- e férfi életútja hiteles példa a zsidók és keresztények közötti megbékélés, együttműködés számára.

Kollekciók