Ajax-loader

Temesi József könyvei a rukkolán


Temesi József - Tanúságtétel liliomvérrel - 1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Temesi József - Jézus ​Krisztus szeretetével
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Temesi József - Tanúságtétel ​liliommal, vérrel
Ez ​a könyv egy ismeretlen gyári munkáslányról szól. Bódi Mária Magdolna 1945 tavaszán vére hullásával tett tanúságot Krisztusról. Nem regényesen kidolgozott életrajz, hanem adatgyűjtemény. Értéke, hogy igaz minden szépítés és ítéletformálás nélkül. Magáért beszél.

Temesi József - Varro Zoltán - Operációkutatás
Elsősorban ​az egyetemi alapképzésben operációkutatási tárgyakat tanulók forgathatják haszonnal ezt a könyvet. Az üzleti és közgazdasági gyakorlatban előforduló tipikus optimalizálási feladatok modellezésének elméleti hátterét, megoldási algoritmusait, felhasználási lehetőségeit ismertetik a könyv egyes fejezetei. Elsősorban egyetemi alapképzésben operációkutatási tárgyakat tanulók forgathatják haszonnal ezt a könyvet, ám a gyakorlati szakemberek ismereteinek felfrissítésére, az egyes problématípusok felismerésére és a megfelelő modellek kiválasztására is alkalmas. A lineáris programozás részletes tárgyalásán túl a hálózati modellek, az egészértékű programozás, a többcélú programozás és a játékelmélet példák révén bevezetett alapvető fogalmai, tételei, megoldási módszerei találhatók meg a könyvben, a fejezetek végén feladatokkal kiegészítve.

Temesi József - Az ​Országos Képesítési Keretrendszer kialakítása Magyarországon
A ​Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése című projektje öt – az ágazati stratégia szempontjából kiemelten fontos – területen kíván hozzájárulni a hazai felsőoktatási rendszer minőségi fejlesztéséhez, szakmai támogatást és szolgáltatásokat nyújtva az intézményeknek, illetve a központi államigazgatás és a szakmai szervezetek és fórumok szereplőinek. Ezek a területek az alábbiak: Diplomás pályakövető rendszer (DPR); Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR); Központi/felsőoktatási validációs rendszer (KVR); Országos képesítési keretrendszer (OKKR); IKT-szolgáltatások (IKT). A megvalósítók – az Educatio Kft., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) – konzorciumán belül az OFI két részterületen, az Országos képesítési keretrendszer és a Központi/felsőoktatási validációs rendszer kidolgozásában vállalt átfogó fejlesztési feladatokat.

Gáspár László - Temesi József - Lineáris ​programozási gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Temesi József - A ​döntéselmélet alapjai
Ez ​a könyv a döntéselmélet (szokásos angol elnevezéssel: Decision Theory) alapfogalmaival, módszereivel és a döntéselmélet alkalmazásakor fellépő gyakorlati problémákkal, paradoxonokkal ismerteti meg az olvasót. Alapozó ismereteket nyújt mindazon közgazdasági, üzleti és szociológiai egyetemi stúdiumok számára, amelyek vezetéstudományi, magatartás­elméleti vagy operációkutatási nézőpontból tárgyalják a döntéshozatalt és elméleti hátteret szolgáltat a mind szélesebb körben elterjedő, döntést segítő számítógépes programcsomagok alkalmazásához is. Az egyetemi hallgatóság mellett ajánlom ezt a könyvet mindazoknak a gya­korlati gazdasági szakembereknek, akik munkájuk során ismétlődő módon komplex döntési problémákkal kerülnek szembe. E könyv elolvasása hasznos lehet számukra a problémák megfogalmazása, strukturálása tekintetében, ám abban is fontos segítséget nyújthat, hogy felismerjék saját szakértelmük, preferenciáik kinyilvánításának, model­lezésének lehetőségeit. Orientálhat arra is, hogy a döntéstámogató rendsze­rek manapság már bőséges kínálatában tájékozódjanak, és igénybe vegyék a professzionális döntéstámogató szakemberek, cégek szolgáltatásait.

Gáspár László - Temesi József - Matematikai ​programozási gyakorlatok
A ​feladatgyűjteménnyel nemcsak a numerikus készségek fejlesztését szeretnénk elérni, hanem a modellalkotás, a valós gyakorlati feladatok matematikai megfogalmazása terén is igyekszünk az ez iránt érdeklődőknek gyakorlási lehetőséget biztosítani. Könyvünket főleg az egyetemek és főiskolák matematikai programozást tanuló hallgatóinak szántuk. Eredményesen forgathatják azonban mindazok akik a gazdasági élet problémáinak elemezésével, megoldásával foglalkoznak.

Gábor András - Temesi József - Üzleti ​informatika
Az ​Üzleti informatika c. könyv célja, hogy az információtechnológia legfontosabb üzleti alkalmazásaival és az ezekkel kapcsolatos tipikus feladatokkal, problémákkal megismertesse az olvasót. A könyv átfogó jellemzést ad az IT gazdasági szerepéről a kezdetek tranzakció-feldolgozó rendszereitől az e-business üzletkritikus, sokszor üzleti modellt meghatározó alkalmazásának koráig. A tipikus üzleti alkalmazás-kategóriák (pl. OLAP, ERP rendszerek) bemutatása mellett áttekintést ad az ilyen rendszerek tervezésével, megvalósításával, üzemeltetésével, biztonságával kapcsolatos kérdésekről, problémákról is. A hangsúly az üzleti és közszolgálati alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatokon van, a könyv rövid illusztratív esetleírásokkal, példákkal, internetes gyakorlatokkal, feladatokkal segíti az üzleti informatikával kapcsolatos legfontosabb alapismeretek elsajátítását.

Temesi József - Kiért ​és miért testesült meg az Ige?
Értelmi ​élvezetnél alig lehet finomabb élménye az embernek. Betölti szívét-lelkét is, nemcsak az elméjét. Megszerzésének egyetlen ára van: gondolkodni szeretni és merni kell. Kitartóan. Ezért merem ajánlani ezt a könyvet a gondolkodni szerető embereknek. Méginkább azoknak, akik ezen felül keresztény hitüket gyakorolják is. Ha pedig ezek között fölszentelt papok, vagy teológiai végzettségű hívek, hittanárok, valamint lelkipásztori munkatársak is olvasóim lesznek, ők még elmélyültebb értelmi élvezettel olvashatják e könyvben írottakat. Akkor is, ha nem mindenben értenek egyet az olvasottakkal.

Kollekciók