Ajax-loader

Sárhelyi Erika könyvei a rukkolán


Sárhelyi Erika - Betöltetlen ​terek
Legutóbbi, ​egyben első önálló kötetem kiadása óta három év telt el. 2016-ban vált valóra a több mint tízéves álom, amikor addigi műveimből megjelent egy válogatást, amely Hétköznapi józanság címmel látott napvilágot. Ez a könyv (László Maya grafikáival)az eltelt időszakban született verseimet tartalmazza, három, egymástól erősen különböző hangulatú ciklusba rendezve. Aki ismeri a költészetem, tudja, hogy verseimet megélt hangulatok, környezetemből érkező benyomások, emlékek hívják elő. Voltaképpen mindennapi érzések és gondolatok, amelyek valamiért utat találnak a klaviatúrához, és akár szigorú, kötött rendben, akár szabadon áramló sorokban, de versekké állnak össze. Őszintén remélem, Kedves Olvasó, ha bele-belelapozol ebbe a könyvbe, egy-egy költemény megérint, elgondolkodtat, és valamelyest betölti az életedben itt-ott felbukkanó betöltetlen tereket. (Sárhelyi Erika)

Sárhelyi Erika - Hétköznapi ​józanság
1965 ​szeptemberében születtem Budapesten. 2004 táján kezdtem írni, az interneten publikálva a verseimet – eleinte Netelka írói álnéven, majd idővel már valódi nevemet feltüntetve. Kilépve a virtualitásból, 2008-ban könyv alakban, magánkiadásban megjelent Székely-Nagy Gábor és Savanya István alkotótársaimmal közös verseskötetünk, Adj jelet címmel. Ezt követően több, számomra igen megtisztelő meghívást is kaptam: így 2008 nyarán Kapolcson, a Művészetek Völgyében mutatkozhattam be a Ködlámpa Irodalmi Kávéház jóvoltából, majd 2010-ben a Muzsikus Rádióban Pécsi Marcell vendége voltam. A 2008 óta minden évben megrendezett NetVers - mai nevén VersDal - Fesztivál mindegyikén részt vettem a verseimmel, aminek köszönhetően több művem is megzenésítésre került. 2014-2015-ben költészet napi eseményeken, irodalmi esteken is volt alkalmam megmutatkozni. Nagy örömömre 2014-ben, első alkalommal szakmai zsúri előtt I. helyezést értem el egy országos verspályázaton, 2015-ben II. helyezett lettem egy rövid prózámmal szintén országos pályázaton, majd idén, 2016 áprilisában önálló estemet tarthattam meg a XI. kerületi Malom Közösségi Térben. Régóta dédelgetett álmom valósult meg ennek az önálló kötetnek a megjelentetésével, mely versválogatás tehát több mint egy évtizednyi rímbe szedett gondolat és lélekrezdülés – prózai életemből szőtt lírai önvallomás.

Sárhelyi Erika - Székely-Nagy Gábor - Savanya István - Adj ​jelet!
"Ki ​ez a három hang? Honnan is ismerhetjük őket? Miért nem publikáltak eddig? Vagy mégis megtették, csak nem tudta senki? Vagy talán másutt üzentek nekünk, és nem a hagyományos módon és formában? Mit akarnak mondani abban a korban, amikor a szó - a leírt és kimondott szó - már egészen más érték, mint régen, amikor minden "információ" a tévén és az interneten át "jön", amikor a verseknek leginkább csak az iskolai tananyagban van helyük... ?!" (részlet a kötet előszavából)

Kollekciók