Ajax-loader

Vekerdi László könyvei a rukkolán


Sík Csaba - Vekerdi László - A ​2x2 józansága
"A ​menet megindul. Utánuk a két szekér. Egy fiatal munkaszolgálatos elájul a sorban. Társa támogatja tovább. A pihenőnél azt az utasítást kapja, hogy vigye hátra, és tegye fel a szekérre. A bakon a kocsis, mellette egy altiszt. A kocsi végében Radnóti ül, homlokán véres csík. - Miklós! Mi van veled? - A költő ránéz, de nem felel... November 9. Tovább: de már Radnóti nélkül."

Varga Domokos - Vekerdi László - Európa ​születése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vekerdi László - Vigh ​Tamás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Vekerdi László - A ​világ kereke
„Gondoljunk ​az óra számlapjára, amelyen a nagymutató egy óra alatt teszi meg a teljes kört. Ötvenkilenc perce ennek az órának az élelemgyűjtők, a paleolit kori vadember állapotát jelzi. Csak a legutolsó előtti percben látjuk az embert Lascaux, Altamira és Niaux falait festeni. Csak a legutolsó perc elején indul meg a növények termesztése és az állattenyésztés… S legfeljebb ha az utolsó fél percre esnek azok a társadalmi, anyagi és kulturális változások, amelyeket összefoglaló néven civilizációnak nevezünk.” _Glyn_ _Daniel_

Vekerdi László - Így ​élt Newton
Tudjuk, ​hogy megalkotta a differenciál- és integrálszámítást, a fizikai optikát, a nevével fémjelzett mechanikát, amely 200 éven át volt a fizikai fejlődés alapja. Kimutatta, hogy például a Hold – amelyben Szent Dávid hegedül – ugyanolyan törvények szerint mozog, mint az eldobott kő. De milyen volt a kor, amelyben élt? Milyenek voltak a kortárs tudósok? Hogyan érlelődtek a korszakalkotó felismerések? Milyen volt Newton, az ember, az esendő, gyenge és mégis csodálatos ember, akinek igazi arcvonásait eltakarja előlünk a túlzó kortársi tisztelet és a későbbi két évszázad istenítő csodálata. Ezt kísérli meg felvázolni a tudománytörténész oknyomozó pontosságával és az író múltba látó képzeletével Vekerdi László.

Vekerdi László - Németh ​László
"Egy ​novella volt a sorsjegy, amelyen nevemet az íróavató húzáson kihúzták" - utal Németh László arra a _Nyugat_ hirdette novellapályázatra, melynek első díját elnyerve, váratlanul robbant be az irodalmi életbe. Novellával indult tehát, de nem akart csak író lenni. Nagyobbra, "a magyar szellemi erők organizátorá"-nak szerepére tört, s a novellát csak az írói vállalkozás egyik lehetőségének tekintette. Hatalmas, mintegy száz művet teremtő munkássága csakugyan arról győz meg, hogy rendkívüli tehetsége az írás szinte valamennyi lehetőségével megmérkőzött, s valamennyi műfajban maradandót alkotott. Műkritika, színházi kritika, társadalomtudomány, természettudomány, elméleti matematika, filozófia, történelem, nyelvészet, pedagógia, görög, latin, angol, francia, orosz, horvát, lengyel, spanyol, svéd, norvég, cseh irodalom... - még ilyen hozzávetőleges felsorolásban is lenyűgöz tudós kalandjainak katalógusa, kiváltképp, ha meggondoljuk, hogy e mohó, termékeny és eredeti reneszánsz gondolkodó egyike a legjobb magyar regények és drámák alkotóinak. Vekerdi László tanulmánya egyetemes kíváncsiságában és korlátokat nem ismerő alkotásvágyában mutatja be az író szellemi szervezetét, és helyesbíti a köztudatot, mely Németh Lászlót jobbára csak mint dráma- és regényírót tartja számon: a tanulmányírói műhelyt is jelentőségéhez méltón ábrázolja. Az életmű születésének nemcsak szellemi atmoszféráját, hanem családi, baráti, hétköznapi környezetét is megrajzolja, s szinte regényírói módszerre vall, ahogyan a Németh-művek kortársi visszhangjából kiszűri annak az írónak a drámáját, akinek helyzete - Illyés Gyula szavaival - "azé az előőrsé volt, akit, ahogy mondják, a saját tűzérség is lő. Nem azért lőtték, mert azt hitték, ő nincs azon a területen, vagyis mert nem látták. Azért, mert ellenségnek nézték".