Ajax-loader

Lengyel Balázs könyvei a rukkolán


Lengyel Balázs - A ​szebeni fiúk
Izgalmas ​történelmi regény a negyvennyolcas szabadságharc idejéből. A nagyszebeni gyerekek gondtalan csatajátékából, romantikus várépítéséből váratlanul országos méretű hőstett válik. Egy kihallgatott beszélgetés hírét elviszik Bem apónak, ezzel segítve hozzá a nagy tábornokot, hogy zseniális módon kiűzze az osztrákokat Szeben várából. A fordulatos, szép történetben fel-feltűnik a negyvennyolcas események sok ismert alakja, a szebeni fiúk a rajongásig szeretett költővel, Petőfi Sándorral is találkoznak.

Lengyel Balázs - A ​török Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - Visszatérés
Lengyel ​Balázs a háború utáni évektől kezdve töretlen elszántsággal és következetességgel képvisel egy olyan irodalomszervezői és műbírálói magatartást, amelyet Babits Mihály honosított meg, egy amely az elmúlt negyven év kontraszelekciós és értékpusztító viszonyai közepette létfontosságú volt szellemi tartásunk, értékrendünk megőrzése szempontjából. Ebben a kötetben zömmel az utolsó négy évben íródott műbírálatait gyűjtötte egybe. Külön fejezetet alkotnak az utóbbi időben közölt interjúk; a szemtanú, sőt résztvevő szól bennük olyan történelmi eseményekről, amelyeket a legutóbbi időkig nem, vagy csak meghamisítva ismerhettünk. A gyűjteményt záró címadó esszé a szépíró Lengyel Balázst mutatja be.

Lengyel Balázs - Két ​Róma
Néhány ​élesen megrajzolt, kitűnő portré a magyar és a világirodalomból; dokumentumok, mint az a levélcsomó, amelyből Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs és Vas István polémiája bontakozik ki; személyes és történelmi emlékeket fölidéző beszélgetések, mint amilyen Mándy Iváné a szerzővel, s egy nagylélegzetű esszé, a címadó Két Róma -Lengyel Balázs, a kiváló irodalomtörténész, irodalomszervező új kötettel örvendeztetett meg minket.

Nemes Nagy Ágnes - Lengyel Balázs - Polcz Alaine - Mészöly Miklós - Szorongatott ​idill
Négy ​alkotó, két házaspár - egy történet, amely az 1950-es években kezdődött, és kisebb-nagyobb zökkenőkkel élethosszig tartott. A kötetben olvasható "nyolckezes" levelekben a szerzők érzékletesen tudósítanak mindennapjaikról vagy éppen az írással kapcsolatos vívódásaikról. Azokról az évtizedekről, amikor személyes és szakmai életük alakulását döntően meghatározta a korszak megingathatatlannak tűnő politikai berendezkedése és ideológiája. Az utazásokról, társas eseményekről szóló leírások és a könnyed hangú beszámolók mellett olykor súlyos magánéleti és elvi konfliktusok is felvillannak a sorok között. A gazdagon jegyzetelt levelezéskötet fényképeket, dokumentumokat, valamint a Nemes Nagy Ágnes - Lengyel Balázs és Polcz Alaine - Mészöly Miklós házaspár közös történetéhez fűződő szépirodalmi írásokat is közöl. "Sokat voltunk együtt, és szorosan összetartoztunk. Ez olyan négyes volt, hogy mindenki mindeniket szerette. Ritkaság két házaspárnak ilyen meleg barátsága" - írta négyük kapcsolatáról Polcz Alaine. "Édes Cimborák, nagyon jól vagyunk, üdén, frissen, csinosan. Sokat dolgozunk. (keveset eszünk) Csurogjon a nyálatok, és mi is irigyeljük a havas Szigligetet. (lakás - leválasztunk, fejben) Kirándulni még nem voltunk. Nem írtok, büdös disznók. Hát ne is írjatok!" Polcz Alaine levele 1959. január 19-én

Lengyel Balázs - A Nyugat költői II.
A _Nyugat_ nem megkötött irodalmi program alapján indult, hanem a szabadság és tehetség jelszavával... sohasem bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák szerint válogatta közleményeit, hanem kész harcteréül kinálkozott minden valóban értékes tehetségnek. A legkülönbözőbb esztétikai programú írók egyesültek benne. S ez volt a szerencséje, éppen a szólásszabadságnak ezzel a szellemével vált egy szellemi felszabadulásnak eszközévé, amelynek értékét nem szabad alábecsülni. Általa jutott nyilvánosságra egy sereg kíváló tehetség, amely az akkori viszonyok nyomása alatt csak sokkal nehezebben, sokára, talán későn is jutott volna a nyilvánosság elé. Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom

Lengyel Balázs - Petre Judit - Vitéz János - magyar mesék / Aranyhajú Széplegény - román népmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - A nyugat költői I.
A Nyugat nem megkötött irodalmi program alapján indult, hanem a szabadság és tehetség jelszavával… sohasem bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák szerint válogatta közleményeit, hanem kész harcteréül kinálkozott minden valóban értékes tehetségnek. A legkülönbözőbb esztétikai programú írók egyesültek benne. S ez volt a szerencséje, éppen a szólásszabadságnak ezzel a szellemével vált egy szellemi felszabadulásnak eszközévé, amelynek értékét nem szabad alábecsülni. Általa jutott nyilvánosságra egy sereg kíváló tehetség, amely az akkori viszonyok nyomása alatt csak sokkal nehezebben, sokára, talán későn is jutott volna a nyilvánosság elé. Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom

Lengyel Balázs - Kicsi ​Elik vadász lesz
Vadászni, ​mint az igazi eszkimó vadászok! Esténként eljárni az Éneklő Házba, ahol a férfiak összegyűlnek vadászat után, fegyvereiket tisztogatják, énekelnek és táncolnak a dob szavára. Ez volt a kicsi Elik leghőbb vágya. De a férfiak kinevették ezért , és azt mondták: még kicsi vagy te ahhoz. Ma már nem mondják. Ma már így hívják: Kicsi Elik, a vadász. De hát ennek megvan a maga története.

Lengyel Balázs - Ezüstgaras
Buda ​és a magyar Alföld már a töröké, Eger várát már megostromolták. Az idegen hadak a láncra fűzött keresztény rabokkal, rabolt kincsekkel elvonulnak. Az 1560-as évek viszonylagos békéjében tőzsérek hajtják a rideg marhát a Hódoltságból a nyugati városokban. Énekes Dávid a regény hőse, nyakában egy szíjra fűzött ezüstgarassal, elhurcolt anyjától való utolsó emlékével, nekivág az országnak, hogy új életet kezdjen egy meggazdagodott tőzsércsalád szolgálatában. Sok új viszontagság, diákkalandok sora, főúri udvarok buktatókkal teli világa és egy titkos szép szerelem edzi jellemét, csiszolja eszét, míg megérik arra hogy országos dolgokat intézzen. De bármilyen magasra ér el, élete minden pillanatában fájó emlékeztetője, a pusztulás jelképe marad a nyakába fűzött ezüstgaras. Lengyel Balázs, az ismert kritikus és esszéíró, mindig is szívesen írt a gyerekeknek és az ifjúságnak szépirodalmi műveket. Sok érdekes korabeli metszet és az írónak a műhelyébe bepillantást engedő utószava segíti az érdeklődő olvastó abban, hogy a regény világát és a történeti valóságot egybevethesse.

Lengyel Balázs - Zöld ​és arany
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - Ki ​találkozik önmagával?
Irodalomtörténeti ​esszék. A Széchenyi-díjas irodalomtörténész, esszéista, az egykori Újhold szerkesztője Babits, Kassák, Mándy, Mészöly Miklós, Weöres, Ottlik – és sokan mások – életművéről, alkotásairól ír.

Lengyel Balázs - Volt ​egy gólyám
Lengyel ​Balázs állatregénye egy nagy találkozás, a barátság és a ragaszkodás könyve, melyet az író születésének 100. évfordulóján ajánl kiadónk az ifjú olvasóknak. „Hiába feküdtem az ágyamban odabent a hálószobában, mindig csak kifelé figyeltem, s az eszem Balambéron járt. Mi lehet vele? Mi történik az udvarunkon? Milyen mozgalmas is egy „csendes” éjszaka! Valahogy él minden – tőlünk függetlenül. Még magában a házban is, erről meg amarról is hallatszik apró neszezés, aztán egyszerre csak pattan valami, mintha csak az előbbi neszezés következménye volna. És odakint! A tücskök örökös hangfüggönyéről nem is beszélek, de mögötte mennyi surranás, csapódás, pattanás, ismeretlen hang. S mindehhez a kutyaugatás távolodó és közeledő hullámai. Elkezdik a faluvégen, jön, felerősödik, átcsap rajtunk, s elül, hogy valahol megint újra kezdődjék. Most valami végigfut az udvarunkon. Aha, a Fickó, a mi kutyánk. S már fel is hangzik hosszú, elnyújtott ugatása. Mi lehet Balambérral?”

Fodorné Tóth Klára - Molnár Gáspár Endre - Herich Roland - Szmicsek Sándor - Deák Dániel - Lengyel Balázs - Marton Bernadett - Futó Gábor - Herich György - Őry Tamás - Tóthné Deme Éva - Nemzetközi ​adózás, adótervezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - Tudásalapú ​regionális fejlődés
Világos, ​releváns kérdések, az empíria tiszteletére épülő változatos módszertan és tiszta válaszok – ez Lengyel Balázs könyvének rövid summázata. Miközben mind elméleti, mind gyakorlati szempontból érvényes ismeretekhez és felismerésekhez jutunk a tudásalapú gazdaságban megjelenő regionalitás tekintetében, a legüdítőbb a szerző biztos kezű témavezetése, fölényes módszertani tudása és előítélet-mentessége. (Láng László, főigazgató, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola) Lengyel Balázs a fiatal magyar gazdaságkutató nemzedék egyik legígéretesebb képviselője. Könyvében rangos nemzetközi és hazai folyóiratokban megjelent tanulmányait rendezi egységbe. A kötet empirikus fejezeteiben a magyar regionális fejlődés meghatározó tényezőinek (az agglomerációnak, az emberi tőkének és a kreativitásnak, az egyetemeknek és a nemzetközi vállalatoknak) a szerepét újszerű megközelítésekben ismerteti meg az olvasóval. (Varga Attila, egyetemi tanár,Pécsi Tudományegyetem) Kétségtelen, hogy megnevezhetnénk hazánk számára sürgősebb kutatási feladatokat is, ám e könyv meggyőz bennünket arról, hogy a fontossági motívum akár még hasznosabb is lehet. Egyszerre kapunk egy részletes és haladó használati útmutatót a tudásalapú regionális fejlődést illetően, másrészt megismerkedhetünk a szerző sajátos elképzeléseivel, egyéni eredményeivel. Évek múltán világos lesz, hogy a sokra hivatott kutató már első kötetében is magasra tette a mércét, joggal.(Veress József, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Lengyel Balázs - Óperencián ​innen, Óperencián túl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - Origó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Lengyel Balázs - A ​tünékeny alma
A ​kötet a verseket testközelből ismerő költő és a köletményeket egy-egy teljes életmű ismeretében vizsgáló kritikus több helyütt megjelent elemzéseit gyűjti össze. Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs irodalomtudományi fogalomtártól mentes nyelvezetükkel, élvezetes stílusukkal egy sereg, az iskolai tananyagból túlontúl ismert vagy azon túl is ismerni érdemes versből hámozzák ki a sokszor meglepően új jelentésmozzanatokat. Szinte a felfedezők kíváncsiságával és odaadásával közelítenek a versek felé úgy, hogy közben még az irodalmat történetében figyelő szemlélet sem marad el. Érdemes ellesni érzékenységüket - nem csak a diákoknak, hanem minden versszeretőnek.

Lengyel Balázs - Közelképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - A ​sárkány-vitorlás dzsunka
Nyári ​napsütésben, halkan csobogó víz hátán nyugszik az öreg kínai bárka: a sárkány-vitorlás dzsunka - és emlékezik. Mennyi minden történt vele, és mennyi minden történt gazdáival, míg ilyen csendes révbe ért! Egymás után jutnak eszébe képek és történetek a hajdan oly titokzatosnak tűnő kína életéből. Hogy örült fiatalkorában, mikor elsodorta a tavaszi árvíz, de hogy sajnálta ugyanakkor a magával hurcolt gyerekeket! Mennyi kaland érte őket, míg a tengernyi áradásban hazavitorláztak új otthont építeni! És mennyi öröm, amikor ismét visszatértek a régi faluba. Most már az emberek erősebbek: megzabolázták az egykori zsarnokot. Az ismeretlen, "titokzatos" Kínáról, s az épülő új országról ad képet Lengyel Balázs költőien szép ismeretterjesztő meséjében, mely a nemrégiben Kínában járt kiváló fiatal grafikus, Würtz Ádám színes és egyszínű illusztrációival jelenik meg.

Lengyel Balázs - Verseskönyvről ​verseskönyvre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - Mese ​a fehércsillagos sündisznóról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Balázs - A ​mai magyar líra
Ez ​a könyv elsősorban nem a beavatottak zárt körének, nem is az íróknak készült. Nem azoknak, akik mindennapi munkájukkal élik, hanem akik napi munkájuk után, pihenő idejükben szeretik és olvassák a magyar költőket. A modern magyar líráról nemcsak saját gondolataimat mondtam el, hanem igyekeztem népszerűen összefoglalni mindazt, ami az irodalomban róla él. Könyvem, – azt remélem – a magyar líra olyan arcképe, amely nagyjából az irodalmi köztudatot tükrözi vissza. Igyekeztem egységes szemléletre felfűzve felhasználni mindazt a tudósító eredményt, amely tanulmányokban, esszékben vagy irodalomtörténetekben már megjelent. A kritika, még az ilyen leíró fokon is, mindig lelkiismereti kérdés. S ha a megfogalmazással pillanatnyilag a lelkiismereten széthúzó érzések párbaja le is zárul, mégis visszatekintve nem egyszer újra elevenné válik a kétség: ez vagy az a megállapítás vajjon maradéktalanul igaz-e? Különösen a Nyugat folytatóinak rövidre szabott áttekintésén érzem, hogy bővebb elemzésre érdemes művekről néhány sorban számoltam csak be s hogy neveket talán indokolatlanul nem említettem meg. Ám az volt a célom, hogy bár többnyire arcképeken keresztül, mégis a költészet fejlődésének a főfolyamát ábrázoljam, s ezen belül pedig az egymástól elütő, jellegzetes irányokat. Nem is annyira az értékelést szeretném szolgálni, hanem a szerves egész megismertetését. A könyv tárgya megkövetelte, hogy az irodalmi szokásoktól eltérőleg az élő költészet új hajtásait is jellemezzem. Pedig minden ismertetésben, kritikai dolgozatban az új művek értékelése a legbizonytalanabb, az avul el a legrövidebb időn belül. Bőrét vedlő folyamatról van szó: mentségem lehet, ha kell, hogy élő költőkről szólva, itt és most, a megrögzítés pillanatában tarthatom én is csak igaznak, amit írtam. Páris, 1948 február–április. LENGYEL BALÁZS

Lengyel Balázs - Egy ​magatartás története
Lengyel ​Balázs nem "rádöbbent", hanem "ráeszméltet". Sokféleségében is színes esszégyűjteménye minden darabjára ez a jellemző, lett légyen szó akár érzékeny irodalmi tanulmányairól, akár egy-egy verseskötet "elhelyezéséről", akár a méltatlanul elhanyagolt ifjúsági irodalom elméleti megközelítéséről, akár saját pályaképének "sorsfordító pillanatairól". Így lehetünk részesei izgalmas "nyomozásnak" - a Babits-élmény nyomában: az irodalomértés és -szeretet sugárzása így helyezi új megvilágításba a harmadik nemzedék tagjainak alkotásait; így rajzolódik ki - "verseskönyvről verseskönyvre" - a mai magyar lírához való közelítés toleráns, de határozott koncepciója. Lengyel Balázs munkássága az árnyalt, az élményt adó, a szenvedéllyel művelt kritikusi írásmesterség példaadása. Az alkotó egyénisége, széles körű műveltségre alapozott invenciói szinte varázserővel ragadják magukkal az olvasót.

Lengyel Balázs - Hagyomány ​és kísérlet
Több ​mint két évtized alatt írt tanulmányokból és cikkekből állt egybe ez a kötet. Cégére a legjavának is csak annyi: esszék, vagyis magyarul kísérletek. Írójuk már itt figyelmeztetni kíván arra, nem tartja magát az igazság kútfejének – s ami az irodalmat illeti, nem is hiszi, hogy volna vagy lehetséges lenne ilyen kútfő. A művészeti kritikában a művek megítélése terén, úgy képzeli, csak az igazság útja van, melyet maga is többre becsül, az ismert leibnizi aforizma alapján, magánál az úgynevezett igazságnál. Minden esztétikai mérlegelés alapja ugyanis a tetszés és nem tetszés ingatag érzése, melynek jelzéseit fordítja át fogalmi nyelvre, s veti össze már meglevő esztétikai tapasztalataival a kritikus. E tapasztalatok rendszerré szerkesztése persze elkerülhetetlen – senki sem olyan botor, hogy az esztétikai rendszerezés hasznosságát kétségbe vonja –, de nem feledhetni, hogy minden rendszerezés, az is tehát, amelynek alapján maga is ítélkezik, a változó ízlés változó függvénye. Az esztétika csaknem logikai kártyavár, az ízlés rezdüléseire újra kell rakni – legalábbis a legfelső emeleteit. Ha az olvasó jobban odafigyel, ezen a köteten belül is észlelheti az ízlés változásának ilyen vagy olyan jelét, pedig az itt közölt cikkek vagy tanulmányok már erős válogatás alapján kerültek egymás mellé abban a reményben, hogy nagyjából egységes kritikai mérlegelésről vallanak. De vajon így van-e? Ha pedig az olvasó veszi magának a fáradságot, és egybeveti a költészetről szóló írásokat a szerző 1948-ban megjelent tanulmánykötetével, _A mai magyar lírá_-val, látni fogja a világos különbségeket, melyek az ízlés lassú átalakulásából erednek, s kihatnak az értékelés egész rendszerére.

Kollekciók