Ajax-loader

Katona József könyvei a rukkolán


Katona József - Kővári Attila - A ​C++ szabványos sablonkönyvtár (STL) adapter tárolói
Jelen ​kötet a C++ szabványos sablonkönyvtár adapter tárolóit ismerteti. A könyv olvasása során megismerjük az adapter tárolók különböző tulajdonságait és eltérő működési módjait, amelyek biztosíthatják számunkra, hogy egy programozási feladatra hatékony, gyors és elegáns megoldást tudjunk nyújtani. Továbbá a mű néhány projekten keresztül lépésről-lépésre bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. A mintapélda a könyvsorozat első kötetében bemutatott Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben kerül megvalósításra, melyben a bemutatott mintapélda implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható. DOI: 10.18395/szabvanyos.stl.adapter.2016

Katona József - Bánk ​bán
Nem ​túlságosan gazdag drámairodalmunknak világirodalmi mércével mérve is kiemelkedő csúcsa, szinte egyszeri csodája a Bánk bán. Az író által papírra vetett sorsok - dráma esetében - előadás után kiáltanak. A mű bemutatása aztán visszahat az újabb alkotói szándékra és tettre. Ezért van, hogy a drámairodalom virágzása vagy éppen folytonossága a kor levegőjén és problémáin túl a színházi világ és a közönség nélkül aligha képzelhető el. Ahogy bő regénytermés olvasók nélkül nem lehetséges. Egy-egy mű igen, de a műfaj meghatározó jelenléte nem. Katona József (1791-1830), a kecskeméti takácsmester fia, a pesti jogi egyetemre fölkerülve a színházi világ vonzásába került. Nem a jogi pálya, a színpad, az írás volt számára elsődleges. Amikor évekkel később megkeseredve visszatért szülővárosába, a hivatalnoki lét vált elsődlegessé: gyakorlatilag fölhagyott az irodalmi munkássággal. A színház szerelmese, mint egy drámai hós a némaságot választotta, hogy aztán korai, örök némaságával az utókorra testálja varázspálcáját, a magyar irodalom gyöngyszemét, a Bánk bánt. Az ismert, de igazán nem elismert Katona József írói nagysága csupán halála után hosszú évekkel vált egyértelművé. Kétségtelen, hogy fő művéhez méltó és minőségben hasonlatos alkotás nem került ki tolla alól. Ám számos, nem csupán az irodalmi és színházi élet szempontjából, hanem önnön írói világa és fejlődése miatt is fontos mű alkotója, Igen sok, a korban divatos német darabot ültetett át magyarra; több mint tíz saját drámát írt. Katona minden sora összefüggésben van a Bánk bánnal. Olyan értelemben legalábbis, hogy minden műve mögött egy érdekes és súlyos személyiség rejlik. A drámafró nem tud önmagánál, személyisége lehetőségénél súlyosabb alakot teremteni! Bánk tehát Katona és Katona Bánk.

Katona József - Kővári Attila - Objektumorientált ​szoftverfejlesztés alapjai
E ​könyv a C++ nyelven történő objektumorientált szoftverfejlesztést megismertető sorozat első kötete, mely sorozat gyakorlati példákon keresztül segíti a nyelv elsajátítását. A könyv segítséget kíván nyújtani a programozók számára a nyelv megismerésében, kiemelve azokat a jellegzetességeket, amikre figyelniük kell a kódolás során, valamint nyelv pontos ismeretével egyben azt is, hogy miként lehet csökkenteni a hibalehetőségeket, megelőzni a helytelen működést a nyelv megfelelő alkalmazásával. A könyvben található példák továbbá segítséget nyújtanak az átlátható kód készítésében is. A sorozat a C++ nyelven történő programozás elsajátítását nem a legelejétől kívánja ismertetni, hanem támaszkodik egyrészt a C nyelv, az alapvető adatstruktúrák (dinamikus tömbök, láncolt listák, bináris fák) és algoritmusok (keresés, rendezés) ismeretére, valamint alapszintű programozói tudásra (például a vezérlési szerkezetek). Jelen kötet az objektumorientált szoftverfejlesztés alapjait mutatja be, ezen belül az objektumorientált programozás módszertanát, legfontosabb alapfogalmait, osztály, öröklés, példányosítás, objektum és más fontos fogalmakat, továbbá röviden bemutatja a szoftver modelleket és egy projekten keresztül lépésről-lépésre a Visual Studio Community fejlesztőkörnyezet használatát, melyben a bemutatott mintapélda implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható. DOI: 10.18395/katona.kovari.objektumorientalt.gyakorlatorientalt.2015

Katona József - Kővári Attila - A ​C++ szabványos sablonkönyvtár (STL) szekvenciális tárolói
Jelen ​kötet a C++ szabványos sablonkönyvtár szekvenciális tárolóit ismerteti. A könyv olvasása során megismerjük a szekvenciális tárolók különböző tulajdonságait és eltérő működési módjait, amelyek biztosíthatják számunkra, hogy egy programozási feladatra hatékony, gyors és elegáns megoldást tudjunk nyújtani. Továbbá a mű néhány projekten keresztül lépésről-lépésre bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. A mintapélda a könyvsorozat első kötetében bemutatott Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben kerül megvalósításra, melyben a bemutatott mintapélda implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható. DOI: 10.18395/c.szabvanyos.sablonkonyvtar.2016

Katona József - Madách Imre - Bánk ​bán / Az ember tragédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Kővári Attila - Objektumok ​létrehozása, megszüntetése, memória menedzsment
E ​könyv a C++ nyelven történő objektumorientált szoftverfejlesztést megismertető sorozat második kötete, mely sorozat gyakorlati példákon keresztül segíti a nyelv elsajátítását. Bízunk benne, hogy azok, akik végigolvassák a könyvet, és kidolgozzák a példákat, azok alkalmazás szintjén megismerik a C++ nyelvi elemei által adott lehetőségeket, a nyelv logikáját, az átláthatóbb szoftver készítését elősegítő funkcióját és mélyebben elsajátítják az objektumorientált szemlélet alapjait, mely a hatékonyan szoftverfejlesztéshez elengedhetetlen. A bemutatott ismeretek gyakorlati példákkal illusztráltak, melyek a megértést és az alkalmazás elsajátítását is nagymértékben segítik. Jelen kötet az objektumorientált programozásban használt osztályt, konstruktort, destruktort, objektumot és ezen fogalmak kapcsolatát ismerteti, továbbá egy projekten keresztül lépésről-lépésre bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. DOI: 10.12345/objektum.2016

Katona József - Kővári Attila - Generikus ​programozás
E ​könyv a C++ nyelven történő objektumorientált szoftverfejlesztést megismertető sorozat harmadik kötete, mely sorozat gyakorlati példákon keresztül segíti a nyelv elsajátítását. Bízunk benne, hogy azok, akik végigolvassák a könyvet, és kidolgozzák a példákat, alkalmazás szintjén megismerik a C++ nyelvi elemei által adott lehetőségeket, a nyelv logikáját, az átláthatóbb szoftver készítést elősegítő funkcióját és mélyebben elsajátítják az objektumorientált szemlélet alapjait, mely a hatékonyan szoftverfejlesztéshez elengedhetetlen. A bemutatott ismeretek gyakorlati példákkal illusztráltak, melyek a megértést és az alkalmazás elsajátítását is nagymértékben segítik. Jelen kötet a generikus programozásban használt osztálysablont, általános felépítésű függvényt, függvénynév túlterhelést, függvénysablont és ezen fogalmak kapcsolatát ismerteti, továbbá egy projekten keresztül lépésről-lépésre bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. DOI: 10.18395/generikus.programozas.2016

Katona József - Magyar ​borkalauz
Magyarország ​többek között szíves vendéglátásáról, jó hangulatáról ismert. Ehhez jelentékenyen hozzájárulnak borai, amelyek étkezésekhez vagy akár önállóan fogyasztva, élvezetet jelentenek, és jó kedvre derítenek. Úgy mondja a magyar ember, hogy "nóta van a magyar borban." Ahhoz, hogy boraink étkezéseknek hozzáillő kiegészítői, a jókedvnek kellemes forrásai legyenek, hasznos megismerni az egyes borfajtákat. Ehhez kíván ez a kis "Borkalauz" segítséget nyújtani!

Katona József - Jeruzsálem pusztulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Teleki László - Bánk ​bán / A kegyenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - A ​Nagy Háború képekben, családi képeslapokon
Katona ​József ősei frontot járt katonaorvosok voltak. Nagyapja testvérei közül ketten katonaorvosként, egy tábori lelkészként, míg egy másik testvér Szent Vincés ápolónőként szolgált. Négyük hazatérte a történelem viharában csodának számít. Lelkükben életük végéig őrizték a háború poklát. Tárgyi emlékeikből, elbeszéléseikből, valamint korabeli dokumentumokból, fényképekből és képeslapokból állította össze a szerző a Nagy Háború eseményeinek a családjához szorosan kötődő orvosi-egészségügyi történetét.

Katona József - Dömötör József - Muraközy Tamás - Borivóknak ​való...
A ​szőlő és a bor múltja, jelene és jövője. Illusztrálta Jozefka Antal.

Katona József - Bánk ​bán Illyés Gyula átigazításában
A ​Bánk bán - mint minden szellemi remek - nem olyanformán egyedüli már, mint a Gioconda, mint a képzőművészet remekei. Itt az eredetit semmiféle hozzányúlás nem érintheti, nem másíthatja. Amit én végeztem: ajánlat. Elutasítható és folytatható. Az eredetit nem kisebbítheti, csak emelheti. Vele nem sérteni, hanem szolgálni akartam. Ha nem sikerült, magam tépem el. Illyés Gyula

Katona József - Katona ​József versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Katona ​József válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Bánk ​bán / Katona József összes verse
A ​történelmi dráma számos kérdést és problémát vet föl a nemzeti és magánéleti gondokról. Azonban a mű legfőbb kérdése erkölcsi: van-e joga a törvényre felesküdöttnek megszegni a törvényt? A mű másfél évszázada van színpadon és minden kor megtalálta benne a jelenhez szólót!

Katona József - A ​zsidó orvos a középkorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Vörösmarty Mihály - Madách Imre - Bánk ​bán / Csongor és Tünde / Az ember tragédiája
A ​magyar irodalom három nagy klasszikus drámája az évtizedek múlásával sem veszített fényéből, nem csökkent az irántuk való széles körű érdeklődés sem - ellenkezőleg, örvendetesen növekszik. A három mű nem véletlenül érdemelte ki a klasszikus jelzőt. Mindegyik a magyar történelem egy adott, nagy sorsfordulót jelentő korszakához kapcsolódik. Katona _Bánk bán_ja a múlt század elején íródott, a magyar nemzeti öntudat erőteljes ébredése idején. A mű az idegen elnyomás elleni harcos, bátor kiállás volt. _Az ember tragédiájá_nak pesszimista kicsengése szorosan összefügg az 1848/49 dicső éveit követő szörnyű önkényuralommal, amikor is országszerte a kétségbeesés ütötte fel a fejét. Az író a megrázó nemzeti tragédiára a világtörténelem nagy sorsfordulóiban keresi a álaszt. Vörösmarty _Csongor és Tündé_je is keserű történelmi tapasztalat jegyében született: a magyar nemesség tehetetlensége félreérthetetlenül szembetűnő volt az 1825-27-es örszággyűlés gyümölcstelen vitáiban. A költő letörten szemlélte az események alakulását, kiábrándulása sodorta a mesék birodalmába. Vörösmarty mesevilága mégis sok ponton érintkezik a valósággal, és drámája is azt bizonyítja, hogy az író mégsem törődött bele a történtekbe, hanem tovább folytatta a harcot a nemzeti ébredésért.

Katona József - Katonai ​orvoslás
Dr. ​Katona József arra vállalkozott, hogy képeslapok, dokumentumok, fényképek, eredeti relikviák segítségével olyan művelődéstörténeti albumot hozzon létre, amely a századforduló és a 20. század magyar orvoslásának egyes témaköreit, elsősorban a katonai orvoslást mutatja be, ezzel együtt történelmi betekintést engedve az egészségügy eddig feltáratlan témáiba is. A szerző családjának számos tagja négy nemzedékre visszamenőleg folyamatosan az egészségügyben tevékenykedett, tevékenykedik. Édesanyja például a Don-kanyarban vöröskeresztes műtősnőként vett részt a sebesültek gyógyításában, édesapja és nagyapja orvosként dolgozott, akárcsak testvére és ő maga vagy a legújabb nemzedék képviselői: gyermekeik. A családtagok generációkon keresztül őrizték szakmatörténeti dokumentumaikat, ezek szolgáltak alapjául az albumban bemutatott gyűjteménynek, amely a szerző alapos kutatómunkájának eredményeként, illetve adományok útján fokozatosan bővült. Szavakkal nehezen kifejezhető az az áldozatos szerepvállalás, amit a 20. század nagy világégései során a vöröskeresztes ápolók, munkások, műtősök, orvosok végeztek. A korabeli képeslapok és fotók segítségével, amelyek elsősorban az első világháború idejéből nyújtanak ízelítőt, azt az emberfeletti erőfeszítést ismerhetjük meg, amelyet a magyar egészségügy és a magyar társadalom a túlélésért folytatott.

Katona József - Katona ​József válogatott drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Madách Imre - Katona ​József és Madách Imre válogatott művei
Katona ​József "a Bánk bán valódi tragédia... legjobb tragédiánk. Idővel, s adja isten mielőbb, leszorulhat ugyan e polcról, de elavulni sohasem fog, amint nem avul el, ha mindjárt ki is megy divatból, semminemű költői mű, melyet a géniusz egy-egy szerencsésb órában teremtett. Még eddig nem ártott neki az idő, sőt használt... Mennyi mű bukott el mellette, melyet a közönség megtapsolt, s a kritika megvédett, mennyi koszorú hervadt el azóta, míg az övé frissebben zöldell, mint valaha. Mennyi különböző elvet és rendszert követtünk és dobtunk félre dramaturgiai küzdelmeinkben, míg az övé túlélte mindeniket... Nem árt, ha az irodalom, a kritika többet foglalkozik e művel, ha legalábbis oly kegyelettel viseltetik iránta, mint a közönség, mely anélkül, hogy nógatták volna, újabb meg újabb kiadásban olvassa." Madách Imre "Olvasd újra művét, s úgy fog hatni reád, mint valami véres aktualitás; korod és életed legégetőbb problémáival találkozol; szédülten és remegő ujjakkal teszed le a könyvet. A versek, amik nehézkesek és avultak voltak megírásuk napján, frissek ma, mintha tegnap keltek volna... Madách remeke máshogyan friss, mint egyéb monumentumai az irodalomnak. Azokat a forma őrök öröme tartja fenn; eszméik koruk eszméi, s úgy hatnak ránk, mint a homok, melyet a léghajó visz: valami az alacsony földből, ahonnan érkezett; mennél kevesebbet cipel belőle, annál messzebb szállhat. A szépség minden koré és avulhatatlan; a gondolat a századok múzeumai bélyegét viseli, még a legnagyobbaknál is. Madáchnál másként van: itt a tartalom az örök, s az eszme nem csupán téma és anyag, hanem maga a hímzés és bűvölet. Ebben az értelemben azt lehet mondani: Madách költeménye az egyetlen igazában filozófiai költemény a világirodalomban... Madách a formai puritánság klasszikusa... szigorú kompozíciójában a mondanivaló majdnem meztelenül jut érvényre, sehol egy felesleges szó, sehol egy, a szükségesnél jobban és a maga kedvéért egyénített jelenet... beállítása mindenütt felségesen racionalisztikus..."

Dr. Edelényi István - Katona József - Lukács István - A ​mennyei atya szeret minket
Hitünk ​alapismeretei 6-8 éveseknek színes és színezhető képekkel.

Kollekciók