Ajax-loader

Jankovich István könyvei a rukkolán


Jankovich István - Miért ​élünk a Földön? II.
Azok ​az emberek, akik a mindennapok való világában élnek, gyakran szemük elől tévesztik egy másik világ távlatait, mely téren és időn túl létezik, s melyben a Teremtő kozmikus erői hatnak. Nem csupán véletlenül születünk a Földre - és még ha újra el is kell hagynunk, akkor "sincs vége mindennek". Életünkben minden dolognak van értelme, minden egyes esemény egy növekedési folyamat része. Eme fejlődés és előreható tökéletesedés célja az isteni eredethez való visszatalálás. Jankovich István, akit a klinikai halál állapotában szerzett tapasztalatairól szóló könyve tett ismertté, kétkötetes műben foglalja össze sajátos életfilozófiáját; evilági létünkre kíván elfogadható magyarázatot adni.

Jankovich István - Túléltem ​a halálomat
A ​hajdani budapesti építészmérnök, Jankovich István, 1964-ben súlyos autóbalesetet szenvedett a luganoi országúton. Hat percet töltött el a klinikai halál állapotában. Ez idő alatt lelke elvált a testétől, és önálló "lényként" szemlélte az odalenn játszódó eseményeket. A szerző részletes, tárgyilagos leírást ad az olvasóknak arról, mi zajlott le benne a klinikai halál hat percében, majd mindenki számára érthető, meleg hangvételben megpróbál választ adni olyan fontos kérdésekre, mint: - Hogyan teremtődött a világ? - Mi az élet? - Mi vár ránk a halál után? - Mi valójában az ember, van-e lelke és szelleme? A könyv más szemszögből közelít a halál kérdéséhez: nem egyfajta véget, hanem az ÉN-tudat átváltozását látja benne. Így segít feloldani az elmúlással kapcsolatos szorongásainkat és félelmeinket.

Jankovich István - Reinkarnáció
A ​Túléltem a halálomat című könyvében Jankovich István röviden utalt arra, hogy a klinikai halál állapotában nyolc korábbi életére emlékezett vissza.Új könyvében ezeket az emlékeket írja le részletesen. Elmeséli, hogyan találta meg előző életeinek helyszínét, majd az ott található bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a klinikai halál állapotában átélt "vízióinak" valódiságát. Ezek az élmények nem a képzelet szüleményei voltak, hanem korábbi életének kézzelfogható emlékei. A könyvben számos rajz és fotó található a helyszínekről, így az olvasó is összehasonlíthatja a kórházi vázlatokat a valóságos tájról, utcákról, házakról készült képekkel. A kötet második fele tartalmazza a szerző gondolatait az élet értelméről, a karmáról, a szeretetről, Istenről.

Jankovich István - Miért ​élünk a Földön? I-II.
Azok ​az emberek, akik a mindennapok való világában élnek, gyakran szemük elől tévesztik egy másik világ távlatait, mely téren és időn túl létezik, s melyben a Teremtő kozmikus erői hatnak. Nem csupán véletlenül születünk a Földre - és még ha újra el is kell hagynunk, akkor "sincs vége mindennek". Életünkben minden dolognak van értelme, minden egyes esemény egy növekedési folyamat része. Eme fejlődés és előreható tökéletesedés célja az isteni eredethez való visszatalálás: a Fénnyel való egyesülés. Jankovich István, akit a klinikai halál állapotában szerzett tapasztalatairól szóló könyve tett világszerte ismertté, e kétkötetes művében most sajátos életfilozófiáját foglalja össze. Ahhoz, hogy megőrizhessük a Földet, gondolkodásmódunk radikális megváltoztatására van szükség. Az élet egyedülálló és csodálatos, jelentőséggel bíró jelenség; további fennmaradásának kereteit biztosítani - ez mindannyiunk feladata. A "Miért élünk a Földön?" evilági létünkre kíván elfogadható magyarázatot adni - és egyúttal azt is megmutatja, hogy ez mekkora felelősséget s milyen mérhetetlen lehetőséget jelent számunkra.

Jankovich István - Ízisz-Ozirisz-Hórusz ​birodalmában
Ez ​a könyv már nem csak a "kérdések könyve"m hanem a válaszoké! Lapjain megelevenedik az ókor talán leghatalmasabb és legrejtélyesebb birodalmát , az egyiptomit évezredeket át összetartó ősi hit. Az olvasó számára e kalandos utazás személyes izgalmat is jelenthet, hiszen ki tudja, nem éltünk-e mi magunk is egykor Ízisz, Ozirisz és Hórusz birodalmában? Szerzőnk nyíltan megismertet bennünket saját reinkarnációs élményével, egyiptomi születésével. Ezért olyan életszerű és részleteiben is megragadó a civilizáció bölcsőjéből szóló tudósítása.

Kollekciók