Ajax-loader

Ijjas Antal könyvei a rukkolán


Ijjas Antal - Jézus ​története I-II.
A ​kötet szerzője, az 1906-ban született Ijjas Antal, a katolikus széppróza jeles képviselője volt. Talán ezt az írását nevezhetjük élete főművének. Méltán hasonlíthatjuk Papini Krisztus történetéhez, mivel az élő hit igényével íródott, pontos kortörténeti adatokkal. Olvasás közben megelevenednek a bibliai tájak, az evangéliumok szereplői, és mintha mi is ott járnánk a poros utakon az Üdvözítő nyomában. Remekül beosztható napi lelki olvasmánynak, hogy a mi hitünk is gazdagodjék általa.

Feszty Masa - Ijjas Antal - Feszty Árpád élete és művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ijjas Antal - A látogató
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ijjas Antal - A ​fehér lovag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ijjas Antal - A ​jelenkor egyháztörténete
A ​19. század új nagyhatalmi Európájában teljesen szekularizált jellegű, csak evilági célkitűzéseket ismerő államhatalmakkal szemben kell megállania helyét az egyháznak és a pápaságnak. Politikai és társadalmi folyamatok izzó erői jelennek meg a színen, óriási ellenfelek: politikusok mint Cavour és Bismarck, mozgalomgerjesztőák mint Marx, s filozófusok, írók, szellemi tömegmozgalmak. Ugyanakkor megindul a protestantizmus belső válsága Angliában, kiépül az amerikai Egyházszervezet, az egész világon hirdettetik az Evangélium, és a Vatikán falai közé zárkózott pápák alakjai túlvilági fényben tündökölve emelkednek a 19. század, az első világháború s a jelen és a jövő eseményeinek hullámtorlaszai fölé.

Ijjas Antal - Szentek ​élete I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ijjas Antal - Húsz ​évszázad viharában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ijjas Antal - Pázmány ​a nemzetpolitikus
Pázmány ​élete Nagyváradon volt gyermek 1570-től 1585-ig. Ekkor már félszázadnyi idő mult el azóta, hogy a középkori birodalomra alásujtott a mohácsi csata. De még alig harminc éve annak, hogy Buda bástyáira felkerültek a török zászlók. Az a nemzedék, amely ekkor volt férfi, még atyáinak elbeszéléseiből emlékezett a középkorvégi magyar birodalomra, Mátyás hagyatékára: azonban ez akkor már három darabra tört. Dél felől az Alföldet és a Dunántúl jókora részét magához kanyarítva a török uralom perzsel bele iszonyú félkörrel az ország testébe, török lófarkak lengenek a középkori magyarság hajdani kulturális és szervezeti középpontjain. Pécsett épúgy, mint a magyar királyok csontjai felett a hajdani koronázóvárosban, Székesfehérvárott, vagy Pesten és Budán. Szolnok és Szeged török városok. Temesvár török erődítmény s kemény fenyegetés Erdély felé. A királyi Magyarország alig több mint a Dunántúl keskeny nyugati része és a Felvidék vékony holdsarlója.

Ijjas Antal - Isten ​igaz embere
Eljött ​az ezerkilencszázas év; Párizs világkiállítással, az Örök Város Szentévvel, a kilencvenedik esztendejét betöltött XIII. Leó pápa pedig mint klasszikus újlatin költő, alkajoszi strófákkal búcsúztatta az elhanyatló századot. Ebben az évben hat utóda élet, köztük három Rómában. Oly parányi és oly elvesző az ő alakja s a növendékpap-évek idején oly távol áll az egyházi élet eseményeinek hatalmas hátterétől! XIII. Leó pápaságának harmadik évében jött a világra. X. Pius pápaságának első évében szentelték pappá. Ám akkor mindjárt egy egyházmegye határain túl is jelentős bergamói püspöknek lett a titkára, a leendő pápa, XV. Benedek, egyik barátjának. Az már mint bolognai érsek ismeri s mint pápa megjegyzi Roncalli Angelo nevét és elindítja útjára. Ettől kezdve közel él az Egyházat mozgató intézkedésekhez. Élete váratlan fordulatokkal, azután ugyanolyan váratlan hosszú vesztegléssel, majd ugyanoly váratlan módon: sólyom szárnycsapással emelkedik a pápai trónig. Ezt mondja el ez a könyv.

Ijjas Antal - Mirandola ​fordulása
Mindvégig ​sűrű a regény atmoszférája Mirandola grófja körül, akit bizonyos tételei miatt kitagad az egyház, majd két év múlva visszaölel. Az egész történésen átvonul Madonna Agatha poétikusan, mélységes lírával megrajzolt alakja, az asszonyé, akinek arcvonásai közül "hósápadt sugárzás" tört elő.

Ijjas Antal - A ​reneszánsz és a hitszakadás kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók