Ajax-loader

Garbai László könyvei a rukkolán


Bánhidi László - Garbai László - Válogatott ​fejezetek az elméleti fűtéstechnika köréből
A ​könyv - több évtizedes hiányt pótolva - áttekintést ad a fűtéstechnika időszerű, elméleti problémáiról. Bemutatja a hőigényszámítás elméleti alapjait, valószínűségelméleti modelljét, a kockázati elvű méretezési és számítási módszereket. Összefoglalja a fűtéstechnikában felmerülő stacionárius és instacionárius hővezetési feladatokat és a hősugárzás, hőátadás elméletét. Ismerteti a sugárzó fűtések méretezését. Rövid komfortelméleti összefoglalást ad. Ismerteti a fűtéstechnikában előforduló tartályokban, hőtárolókban tárolt közegek fűtésének és hűtésének dinamikáját. Bemutatja a melegvizes fűtési hálózatok hidraulikai analízisét, méretezését és szabályozását.

Garbai László - Csőhálózatok ​hidraulikája
Könyvünket ​a BME Gépészmérnöki karon a Komfort épületgépészet mesterszakon az oktatási törzsanyag részét képező Csőhálózatok hidraulikája tantárgy tematikájának és követelményrendszerének szem előtt tartásával írtuk meg. A csővezetéki áramlások kérdéskörével Magyarországon elsőként Vajna Zoltán foglalkozott. Az általa kidolgozott hálózatelemző módszert Almássy-Budavári-Vajna-módszerként ismeri a szakma. Az újabb szakirodalomban e problémakört átfogóan elemzi Halász Gábor, Kristóf Gergely és Kullmann László könyve, szintén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó oktatás igényeinek alapulvételével (Halász G. - Kristóf G. - Kullmann L.: Áramlás csőhálózatokban, Műegyetemi Kiadó, 2002). Könyvük különösen fontos fejezete a nem állandósult áramlások vizsgálata. Könyvünkben összefoglaltuk a legfontosabb csővezetéki áramlási típusok leírásának differenciálegyenlet-rendszereit és azok megoldásait. Összefoglaljuk a csőhálózatokban végbemenő állandósult áramlások leírásának, az ún. hidraulikai analízisnek a módszereit, és gazdag példaanyagot mellékelünk az elmélethez. Végül a csővezetékrendszerek gazdasági optimumra törő üzemeltetésének, a változó tömegáramú keringetés szabályozásának módszereit mutatjuk be.

Kollekciók