Ajax-loader

Levendovszky Tihamér könyvei a rukkolán


Asztalos Márk - Bányász Gábor - Levendovszky Tihamér - Linux ​programozás
A ​Linux a közelmúltban volt húszéves. Ez a húsz év egyben sikertörténet is: a Linux-alapú szerverek népszerűsége töretlen, nagyon sok beágyazott eszköz futtat Linuxot, köztük a legnépszerűbb okostelefonok. A Linux-disztribúciók egyre közelebb kerülnek a felhasználókhoz, használatuk egyre egyszerűbbé válik. Jóllehet számos magas szintű programozási nyelv és környezet áll rendelkezésre, sok olyan feladat létezik, amelyet az operációs rendszer programozási felületén elérhető funkciókkal lehet csak megoldani. Ilyenkor szükség van az operációs rendszer működésének mélyebb ismeretére, ez beágyazott környezetben egyenesen elengedhetetlenné válik. Ezekhez a feladatokhoz kíván segítséget nyújtani a könyv. Az operációs rendszer C/C++-ban elérhető programozási felületének ismertetése során részletesen bemutatjuk a megvalósítási alapelveket, ennek tükrében érthetővé válik az egyes funkciók használata is. Egy sokkal teljesebb kép birtokában a magas szintű környezetek felhasználói is hatékonyabban tudják kihasználni környezetük lehetőségeit. Mivel a Linux a Unix operációs rendszerek családjának tagja, ezért a Linuxról elmondottak nagy része igaz a Unixra is. Mindezek alapján ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki Linux/Unix környezetben tervezői, illetve programozói munkát végez, valamint azoknak, akik el szeretnék sajátítani az ehhez szükséges ismereteket. A szerzők könyvüket annak első kiadása óta szinte teljesen átdolgozták, és számos új fejezettel bővítették. A főbb témakörök a következők: ♦ Bevezetés a Linux-kernel működésébe ♦ Programkönyvtárak fejlesztése ♦ Párhuzamos programozás ♦ Állománykezelés ♦ Hálózati alkalmazások ♦ Programozás Qt-környezetben ♦ Adatbázis-kezelés Qt-alapokon ♦ Fejlesztőeszközök, hibakeresés

Benedek Zoltán - Levendovszky Tihamér - Szoftverfejlesztés ​C++ nyelven
Napjaink ​számos területén egyeduralkodó programozási paradigmája az objektumorientált programozás. A nagyobb szoftverrendszerek iránt támasztott követelmények - főként az átláthatóság és a karbantarthatóság - eddigi tudásunk alapján leginkább ebben a megközelítésben kezelhetők. A szerzők olvasmányos formában, sok példával illusztrálva mutatják be a C++ nyelv lehetőségeit. Nagy hangsúlyt helyeznek azokra a részekre, ahol a programozónak komolyan oda kell figyelnie a kódolásra, illetve arra, hogy miként lehet különböző megoldásokkal csökkenteni a hibalehetőségeket. Az objektumorientált szemlélet áthatja a C++ nyelvi konstrukcióinak ismertetését, azokat az objektumorientált "világnézetbe" helyezi. A könyvet a kiadó azoknak ajánlja, akik rendelkeznek ismeretekkel a C nyelvről, és még szeretnék ismerni a C++ nyelvet is. Ajánlja azoknak a fejlesztőknek is, akik szeretnák elmélyíteni C++ ismereteiket a kevésbé közismert lehetőségek terén (pl. magyar nyelvű fejlesztés, C++ I/O és a sablonok haladóbb funkciói, a modellezés alapjai), vagy jobban ki szeretnék használni a Szabványos C++ Könyvtár lehetőségeket. A főbb témakörök: A C++ nem objektumorientált lehetőségei Bevezetés az objektumorientált programozásba Operátorok túlterhelése A C++ I/O Öröklés és behelyettesíthetőség Kivételkezelés Sablonok A Szabványos C++ Könyvtár részletes ismertetése Magyar nyelvű fejlesztés Az objektumorientált modellezés alapjai Eszközök

Bányász Gábor - Levendovszky Tihamér - Linux ​programozás
Az ​elmúlt évtized egyik legdinamikusabban fejlődő operációs rendszere kétségtelenül a Linux. Szabadon hozzáférhető forráskódja, ingyenessége és az interneten szétszórtan dolgozó önkéntes fejlesztők lelkesedése az elmúlt több mint tíz évben éretté tette arra, hogy az ipari alkalmazások megbízhatósági követelményeinek eleget tegyen. Az üzletileg értékelhető alkalmazáshoz azonban olyan szakemberek, szoftverfejlesztők szükségesek, akik jártasak a Linux programozásában C vagy C++ nyelven. Bányász Gábor és Levendovszky Tihamér - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Alkalmazott Informatika csoportjának munkatársai - oktatóként jelentős szerepet vállalnak az említett szakemberek képzésében. Az oktatás során szerzett tapasztalataik felhasználásával átfogóan, részletesen és közérthetően ismertetik könyvükben a Linux C/C++ nyelvű programozását. A főbb témakörök: - Betekintés a Linux kernel működésébe - Fejlesztői eszközök (IDE, hibakeresők, memóriaszivárgás felderítése) - Állomány- és I/O kezelés - Konkurens programozás - Statikus és dinamikus programkönyvtárak fejlesztése - Hálózati kommunikáció - Bevezetés a Linux eszközvezérlők készítésébe - KDE menük, ablakok, dialógusablakok, grafikus vezérlőelemek, eseményvezérelt programozás, szignál-szlot mechanizmus - A KDevelop Dokumentum/Nézet-architektúrája

Kollekciók