Ajax-loader

Réti György könyvei a rukkolán


Réti György - Marianne ​és Mityu
Kettős ​portrénk Gábor Marianne-ről, a modern magyar festészet egyik legkiválóbbjáról és férjéről, a "Mityunak" becézett Róna Mihály Andrásról, a talán legnagyszerűbb italianistáról, a sokoldalú és művelt költőről, újságíróról szól. A Mityu név magyarázata, hogy Rónai Mihály András szülei még megszületése előtt kitalálták ezt a becenevet, mely azidág nem is létezett. A név olyan jól összenőtt viselőjével, hogy az egész újságíró szakma, kiadók, szerkesztők, barátok és kollégák is csak Mityunak szólították. A kettejük röviden összefoglalt életpályája mellett pontos képet kapunk Gábor Marianne hatalmas erőfeszítéséről, konok elhatározásáról, hogy csaknem hét évtizedes művészi pályáját háttérbe tolva, most idejét elsősorban édesapja a tudóspedagógus, Gábor Ignác, férje nagybátyja, Rónai Dénes fényképész és kőltő, író, publicista férje, Rónai Mihály András hatalmas alkotói hagyatéka népszerűsítésének szenteli.

Réti György - Albánia ​sorsfordulói
A ​XX. század során Albánia olyan nála sokkal hatalmasabb országokkal kötött szövetséget, majd fordult szembe velük, mint amilyen Itália, Jugoszlávia, a Szovjetunió és Kína. A szerző tettein keresztül mutatja be az albán történelem kiemelkedő figuráit: Szkander béget, a Frasheri testvéreket, Ismail Kemalt, Fan Nolit, Ahmed Zogut, Enver Hodzsát, Sali Berishát és másokat. A könyv külön fejezetet szentel Koszovó történetének és az 1999. évi koszovói háborúnak, valamint az albán–magyar kapcsolatok történetének is.

Réti György - Budapest ​- Róma Berlin árnyékában
A ​könyv a két világháború közötti magyar—olasz kapcsolatok legintenzívebb szakaszának történéseit ismerteti és elemzi a magyar és olasz külügyi levéltárak hatalmas iratanyaga alapján, valamint a témára vonatkozó dokumentumgyűjtemények és irodalom kritikus felhasználásával. Olvasmányos formában, de tudományos igénnyel ismerteti a magyar és olasz vezetők gyakori találkozásait, a budapesti és a római követek titkos jelentéseit. Kimutatja, hogy az 1932-től egymást követő négy magyar miniszterelnök - Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla és Teleki Pál - külpolitikáját egyaránt a kettős orientáció jellemezte. Különösen kormányzásuk első időszakában volt megfigyelhető, hogy mind a négyen Mussolinitól vártak támogatást a fokozódó német nyomással szemben. Miután azonban a fasiszta Olaszország is egyre inkább Hitler befolyása alá került, Mussolini mind kevésbé tudta megvédeni magyar szövetségesét.

Réti György - Olasz ​diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről
A ​kötet magyar nyelven közli azt a 115 olasz diplomáciai dokumentumot, amely az 1940 nyarán kitört besszarábiai válságtól a II. bécsi döntés közötti 66 nap alatt keletkezett. Az iratok szinte napról-napra figyelemmel kísérik a döntőbíráskodáshoz vezető fejleményeket; nemcsak az olasz és német döntőbírók, valamint az egymásnak feszülő magyar és román fél szempontjából; hanem a kérdésben érdekelt szovjet, jugoszláv és bolgár diplomácia nézőpontjából is. A kötetet szerkesztő Réti György bevezető tanulmánya segít eligazodni a szövevényes történésekben.

Réti György - Mit ​kell tudni Albániáról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók