Ajax-loader

Csóka György könyvei a rukkolán


Csóka György - Levélaknák ​és levélaknázók
,Ilyen ​alakú fejtokkal és a rajta lévő visszatetsző, gyér szőrzettel, ennek a fajnak biztosan helyesebb volna rejtett életet élnie, mint ahogyan azt a levélaknázók teszik. Sajnálatos módon a testméretek, különösen egyes potrohi szelvények szélessége ezt nem teszik lehetővé. Maradok tehát szabadon rágó..." A szerző

Csóka György - Hirka Anikó - Koltay András - Kolozs László - Erdőkárok
A ​gondos erdőgazda tudni akarja, hogy mi rágja a tölgyek leveleit, vagy hogy éppen mitől vörösödnek a fenyőtűk. Rajta kívül persze biológusok, természetvédők, erdőt járó turisták is érdeklődnek az erdei fákon élő rovarok és gombák iránt, merthogy a kíváncsiság általános emberi tulajdonság. Ez a kis könyv mindegyiküknek hasznos lehet. Összefoglalja ugyanis a főbb erdei fafajokon gyakori kárformákat és károkozókat, tömör szöveges ismertetőkkel és több, mint 650 színes képpel segítve azonosításukat. Emellett tájékoztatást ad az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer keretében zajló kárbejelentésről, ami az erdészeti szakszemélyzet számára kötelező elvárás. Akár szakmai kötelesség, akár puszta érdeklődés okán is lapozgatja, valószínűleg hasznos információkat és új tudást nyerhet belőle az Olvasó.

Csóka György - Tóth József - Traser György - Erdészeti ​rovartan
Az ​erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy az erdő a legmagasabban szervezett növénytársulás és ismerve a rovarvilág rendkívüli fajgazdagságát, az Erdészeti rovartan c. könyv több, mint félezer fajra vonatkozóan közöl ismereteket, az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok és a pókszabásúak osztályából. Az általános rész a rovarok külső és belső alaktanát, élettanát és környezetükkel kialakított kapcsolatrendszerüket tárgyalja, kiemelve a fajok erdőgazdasági jelentőségét. A fajok részletes tárgyalása során külön hangsúlyt kaptak a jellemzően erdei rovarcsoportok. Ugyancsak részletesen tárgyaltak a faanyagvédelmi szempontból is jelentőséggel bíró fajok.

Csóka György - Gubacsok
Számos, ​egymástól rendszertanilag távolálló élőlénycsoport képes arra, hogy tápnövényét rendkívül kifinomult módszerekkel manipulálva, azt változatos alakú és méretű, rendellenes képződmények, gubacsok létrehozására késztesse. Gubacsok a növények minden részén képződhetnek a gyökértől egészen a virágzatig. Egyeseket évszázadokon keresztül gyógyszerként használtak, mások napjainban is jelentős károkat okoznak erdeinkben.

Szabóky Csaba - Csóka György - A ​püspőkladányi Farkassziget lepkéi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabóky Csaba - Csóka György - Sodrómolyok ​/ Tortricids
Ez ​a könyv két elképesztően jóképű fickó közös munkájának eredménye. Az egyikük sokat tud a sodrómolyokról, a másikuk lényegesen kevesebbet. Ráadásul az egyikük sörivó, a másikuk pedig a száraz vörösbort kedveli. Közös azonban bennük a természeti környezet, különösképpen pedig a rovarvilág iránti gyógyíthatatlan, gyermeteg érdeklődés. Ha a kedves olvasó csak tizedannyi izgalmat, élményt, örömöt, hasznot talál benne, mint amennyit a szerzők leltek a sodrómolyok gyűjtése, tanulmányozása, fényképezése, és a könyv megírása során, már nem volt hiábavaló a munka.

Csóka György - Kovács Tibor - Xilofág ​rovarok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csóka György - Lepkehernyók
Lepkehernyók... ​100 millió éve jelentek meg a földi élet színpadán. Evolúciójuk során a formák és funkciók olyan elképesztően gazdag tárházat hoztak létre, mely önmagában is kiválóan érzékelteti az élet sokféleségének határtalanságát. A legkisebbek és a legnagyobbak közötti méretkülönbség akkora, mint az egér és az elefánt között. Egyesek csupaszok, mások testét bizarr szőrök, tüskék, nyúlványok fedik. Sokuk színe és mintázata diavattervezőket is megihlethet. Számos fajuk az álcázás és a megtévesztés mestere. Az águtánzó araszoló hernyót még egészen közelről sem könnyű felismerni, színével és alakjával, de még testdudoraival is olyan tökéletesen olvad bele környezetébe. Mások óriási hangyára emlékeztető megjelenésükkel vagy éppen kígyószemükkel riasztják el ellenségeiket. Némelyek igen hatékony trükköket alkalmaznak a környezeti hő optimális hasznosítására. Sokan olyan kifinomult módszerekkel manipulálják tápnövényüket, hogy mi magunk is tanulhatunk tőlük. A legtöbb szárazföldi ökoszisztéma anyagforgalmának meghatározó szereplői. Több növényi anyagot fogyasztanak el, mint az összes többi növényevő állat együttvéve. A jelenleg élő zöld növények többsége felépítésében és életmódjában is egyaránt magán viseli a hernyókkal való hosszútávú együttélés nyomait. Ha jobban megismerjük őket, egy igen érdekes és elgondolkodtató világba nyerünk betekintést. A megismerés első lépéseit vezetheti ez a kis könyv. Benne 153 színes fénykép segíti 136 nálunk előforduló lepkefaj hernyójának azonosítását. Segítségével áttekinthetjük a lepkehernyók életének fontosabb, érdekesebb fejezeteit. Ajánlom könyvemet mindenkinek, aki e csodás kis lényekről munkája vagy puszta érdeklődése okán többet akar tudni. Legyen bár erdész, mezőgazdász, hobby-kertész, természetvédő, turista, vagy diák...

Kollekciók