Ajax-loader

Jean-Paul Sartre könyvei a rukkolán


Jean-Paul Sartre - Egy ​vezér gyermekkora / A fal / A szavak
A ​nemrég elhunyt világhírű francia író három rövidebb írását gyűjti egybe ez a kötet. Az első, a címadó, egy francia gyároscsemete gyermekkorát és ifjúságát meséli el, az elkényeztetett üvegházi léttől egy megrontott kamaszkor fülledt perverzitásain át az ifjúkor harcias, tüntető jobboldaliságáig és antiszemitizmusáig. Ez a maróan szatirikus elbeszélés a nagyon egyéni jellemzésen keresztül megmutat valami nagyon lényegeset a fasiszta diktatúrák lélektanából is. - A második történet, A fal, a spanyol polgárháborúban játszódik: egy halálra ítélt forradalmár utolsó éjszakáját. lidércnyomásos elmélkedéseiben visszatükröződő életét ábrázolja. - A szavak-ban, ebben az emlékiratnak szánt nagyszerű önvallomásban Sartre a tulajdon gyermekkoráról, gyermekélményeiről, különös, bolondos és rokonszenves családjáról s a tulajdon íróvá válásának kezdeményeiről vall csillogó egyszerűséggel, megindító és megdöbbentő nyíltsággal.

Jean-Paul Sartre - A fal
A fal, Sartre egyik leghíresebb írása, a spanyol polgárháború idején játszódik: egy halálraítélt forradalmár utolsó éjszakájának története, melynek során egyrészt a főhős lidércnyomásos elmélkedéseiben visszatükröződő élete jelenik meg, másrészt az író egzisztencialista filozófiájának alapgondolata: a választás értelme és értelmetlensége.

Jean-Paul Sartre - Temetetlen holtak
Drámák I. kötetben: A legyek Zárt tárgyalás Temetetlen holtak A tisztességtudó utcalány Az Ördög és a Jóisten Drámák II. kötetben: Főbelövendők klubja Az altonai foglyok

Jean-Paul Sartre - A szoba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Paul Sartre - Módszer, történelem, egyén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Paul Sartre - Zárt tárgyalás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Paul Sartre - Az egzisztencializmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Paul Sartre - The Age of Reason
The first novel of Sartre's monumental Roads to Freedom series, The Age of Reason is set in 1938 and tells of Mathieu, a French professor of philosophy who is obsessed with the idea of freedom. As the shadows of the Second World War draw closer -- even as his personal life is complicated by his mistress's pregnancy -- his search for a way to remain free becomes more and more intense.

Jean-Paul Sartre - La ​nausée
Donc ​j'étais tout à l'heure au Jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire " exister ".

Jean-Paul Sartre - Az ​Undor - Regények és elbeszélések
Ami ​az írást, ezen belül pedig a szépirodalmat illeti, Sartre viszonylag kevés par excellence prózai munkát írt: négy regényt, egy novelláskötetet és egy önéletrajzot. Alighanem az első és az utolsó prózai munkája a legjelentősebb. Az Undor Camus Közöny-e mellett a legerősebb koraegzisztencialista regény, nemcsak filozófiája jogán, hanem egy közeg és kivált egy életérzés szuggesztív ábrázolásának köszönhetően is; A szavak-ban pedig Sartre a nagy francia emlékírók hagyományának szellemében elemzi gyerekkorát, sikerrel ötvözve a kegyetlen analízist, önanalízist és a lírai aláfestésű nosztalgiát. A novellák közül kiemelkedik a híres, nagy hatású A fal. Írni vagy cselekedni? Prózája híven tükrözi e dilemmát, de a maga módján választ - maradandó érvényű és egyedülálló művészi értékű választ - is ad rá. A kötet: Az undor Másutt A szoba A szavak Egy vezér gyermekkora A fal című műveket tartalmazza.

Jean-Paul Sartre - Huis ​clos / Les mouches
Garcin, ​révolutionnaire lâche et mari cruel : douze balles dans la peau ; Inès, femme démoniaque qui rendra folle de douleur sa jeune amante : asphyxie par le gaz ; Estelle, coquette sans coeur qui noie son enfant adultérin : pneumonie fulgurante. Morts, tous les trois. Mais le plus dur reste à faire. Ils ne se connaissent pas, et pourtant, ils se retrouvent dans un hideux salon dont on ne part jamais. Ils ont l'éternité pour faire connaissance : quelques heures leur suffiront pour comprendre qu'ils sont leurs bourreaux respectifs. "L'enfer, c'est les autres". Tous les thèmes sartriens sont là, orchestrés avec brio : la valeur de l'engagement, le poids des actes, les limites de la responsabilité. Avec Huis clos, le grand prêtre de l'existentialisme signait l'une des ses pièces les plus fortes : la scène se prêtait bien à ces réquisitoires concis et percutants, que l'on retrouvera dans Les Mouches et surtout Les Mains sales. Une oeuvre phare du répertoire français. --Karla Manuele

Jean-Paul Sartre - A ​tisztességtudó utcalány / Temetetlen holtak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Paul Sartre - Freud
Nem ​életrajzi regény, hanem forgatókönyv ez a mű, amelyet szerzője John Huston amerikai rendező kérésére írt meg. Két változatban is elkészült, de a második befejezetlen maradt, sőt, egy része el is kallódott. Az első változat is posztumusz jelent meg. Bár megrendelésre írta művét, Sartre-t rabul ejtette a téma, éppen ezért nem igazán figyelt a forgatókönyv terjedelmére, és a szöveg így kissé hosszúra sikeredett. Az átjavított változatot Sartre nem fogadta lelkesedéssel, talán még az 1961-ben elkészült filmet sem látta, amelyet angol nyelvterületen Freud, a titkos szenvedély, a francián pedig Freud, bevallatlan vágyak címmel forgalmaztak. A műből egy „ellentmondásos, erőszakos és visszafogott személyiség képe rajzolódik ki..., aki örökös harcot vív, makacsul és fájdalmasan, önmagával és környezetével” – írta a bevezetőben J.-B. Pontalis. A könyv nem igazán nevezhető történelmi dokumentumnak, viszont meglehetősen hiteles képet rajzol egy olyan ellentmondásos személyiségről, amilyen Freud volt.

Jean-Paul Sartre - Bariona, ​avagy színjáték a fájdalomról és a reményről
A ​Bariona Jean-Paul Sartre első drámája, és nem igazán illeszkedik a későbbiek sorába. Nemcsak témája miatt, amely a Megváltó betlehemi születésének története, hanem az ateizmusát átható remény miatt sem, amely itt az emberiség egészére rávetül. Bariona, a város elöljárója már minden hitét elveszítette népének jövőjével kapcsolatban, és ő maga ítéli saját háza népét pusztulásra, mikor felesége közli vele, hogy gyermeket vár. Ebben a reményvesztett helyzetben érkezik el hozzá a jó hír egy angyal révén. Ez a remény hatja át mindannyiukat, és minden akadály, olykor a józan ész ellenére is képessé válnak az előrelépésre, hogy saját maguk is szülővé válhassanak. Sartre ezt a drámát 1940 karácsonyán, egy náci hadifogolytáborban, fogolytársai számára írta.

Jean-Paul Sartre - No ​Exit and Three Other Plays
An ​existential portrayal of Hell in Sartre's best-known play, as well as three other brilliant, thought-provoking works: the reworking of the Electra-Orestes story, the conflict of a young intellectual torn between theory and conflict, and an arresting attack on American racism.

Jean-Paul Sartre - Le ​diable et le bon dieu
Goetz ​: Je prendrai la ville Catherine : Mais pourquoi ? Goetz : Parce que c'est mal. Catherine : Et pourquoi faire le mal ? Goetz : Parce que le bien est déjà fait. Catherine : Qui l'a fait ? Goetz : Dieu le Père. Moi,j'invente.

Jean-Paul Sartre - Főbelövendők ​klubja
Jean-Paul ​Sartre kétségtelenül a XX. század második felének legnagyobb hatású íróinak egyike. Köztudottan ő az egzisztencialista filozófia megálmodója, s hogy gondolatainak teret adjon, gyakran nyúlt a filozófiai értekezés, a regény, sőt a dráma műfajához. Egyik ilyen szatirikus hangvételű színdarabja az 1956-ban íródott Főbelövendők Klubja (Nekrassov). A mély filozófiai mondanivaló, a kacagtatóan könnyed jellem- és helyzetkomikum, valamint a kor aktuálpolitikájának mesteri ötvözete ez, amelyet egy önző és könyörtelen világ jellegzetes karakterei mutatnak meg nekünk. A hatóság elől menekülő hírhedt szélhámost, Georges de Valerát, egy kiégett, állásáért küzdő újságíró, Sibilot révén, sorsa a sajtómédia világának kellős közepébe sodorja. Az épp eltűnt szovjet belügyminiszter (Nyekraszov) személyiségét magára öltve, biztosnak tűnő menedéket talál a nyilvánosság előtt, ráadásul jól tudja, ez a színjáték nem csak neki kifizetődő. Jules Palotin-ben, az Esti Párizs enyhén nárcisztikus, fölfelé nyelvvel, lefelé talppal dolgozó főszerkesztőjében kellően hiú és elvakult szövetségesre talál, s kényszerű szimbiózisuk révén Valera népszerűsége az egekbe tör. A gyarlóság elszakíthatatlan zsinórjaival politikusok, tőkések, arisztokraták tömegeit rángatja marionettfiguraként, s gyakorlott szemfényvesztő lévén, könnyedén megtalálja ellenségei gyenge pontját. Valera csupán egyetlen dologgal nem számol, s ez a lelkiismeret. Egyfelől a kezdettől fogva gyötrődő Sibilot-é, másfelől saját, mélyen alvó lelkiismerete, melynek élesztgetésén Sibilot fiatal, csinos, ám kommunista-szimpatizáns lánya, Veronika fáradozik. Az ál-Nyekraszov kénytelen szembesülni vele: az ő csuklóit is zsinórok kötik; a játékosról kiderül, maga is játék, önnön kitalált hamis világának eleven játéka. Kétségbeesetten próbál kitörni, s újra Valera lenni, még ha ez az őt hajszoló Goblet felügyelő bilincseit is jelenti, ám ez már korántsem olyan egyszerű, mint az elsőre látszott. A tétek megtétettek, s már pörögnek a kockák…

Jean-Paul Sartre - La ​putain respectueuse
Dans ​une petite ville au sud des Etats-Unis, deux noirs sont à tort accusés de viol. L'un est tué, l'autre s'enfuit. On tente d'obtenir de Lizzie, une prostituée, une fausse déclaration pour permettre de sauver l'assassin. Elle refuse de se parjurer à plusieurs reprises, en dépit des moyens utilisés par les notables de la ville. Quand le Noir vient se cacher chez elle, elle lui tend un revolver qu'il refuse de prendre : « Je ne peux pas tirer sur des Blancs ». Il s'enfuit, et c'est un autre noir, tout aussi innocent, qui est lynché par la foule.

Jean-Paul Sartre - The ​Reprieve
An ​extraordinary picture of life in France during the critical eight days before the signing of the fateful Munich Pact and the subsequent takeover of Czechoslovakia in September 1938. Translated from the French by Eric Sutton.

Jean-Paul Sartre - Vádirat ​az antiszemitizmus ellen
A ​zsidógyűlölet - Sartre szerint - valójában az antiszemiták kisebbrendűségi érzéseit fedi, megvetésük éppen az önmegvetéstől való szorongásban gyökeredzik. Az a csoport, mely képes hagyományőrzésre egy kevéssé hagyományteremtő közegben, kiváltja társadalmi környezete dühét, s ha e csoport mentalitása érinthetetlennek, vagy értékeiben hozzáférhetetlennek bizonyul - e társadalmi környezet előbb-utóbb kedvét fogja lelni e csoport tagjainak egyéni sebezhetőségében, legyőzhetőségében. Sartre szerint a zsidóság éppen hogy karakterisztikus pozitív tulajdonságaival vált ki kontrollálhatatlan indulatokat. Az antiszemitizmus - és általában a fajüldözés a valamikori kannibalizmus és emberáldozati jelleg jegyeit viseli magán: az elsajátíthatatlan vagy érthetetlen iránti pusztítás vágyát. Az író gondolatmenetének összegzése annak az egyetemességnek az áhítása, mely lényegtelenné teszi a hasonló eredetű különbségtételeket s ennélfogva elkerülhetővé a sokféle értelmű fasizmust.

Jean-Paul Sartre - Módszer, ​történelem, egyén
Jean-Paul ​Sartre szépirodalmi munkássága és közéleti tevékenysége jól ismert hazánkban, filozófiai műveiből azonban eddig csak ízelítőt kapott a magyar olvasó. Válogatásunk, amely ezt a hiányt kívánja pótolni, igyekszik képet adni a francia író-filozófus ellentmondásos eszmei életpályájáról. A kötetet Köpeczi Béla értékelő tanulmánya vezeti be.

Jean-Paul Sartre - Les ​mots
<< ​J' ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout ; défense était de les faire épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées : droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhirs, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait... >>

Jean-Paul Sartre - Les ​mains sales
Créée ​en 1948 au théâtre Antoine par François Périer et André Luguet, Les mains sales, pièce sur l'engagement politique, est une des œuvres théâtrales les plus retentissantes de l'auteur de Huis clos, des Mouches, de La putain respectueuse, des Séquestrés d'Altona, du Diable et le bon Dieu.

Jean-Paul Sartre - Elmélkedések ​a zsidókérdésről
Jean-Paul ​Sartre - a XX. század francia irodalmának, szellemi életének legnagyobb hatású, legnépszerűbb, ugyanakkor legvitatottabb képviselője - gazdag, ám ellentmondásos életművet hagyott hátra. Filozófiája, politikai állásfoglalása hatással volt korára, s ez a hatás messze túllépte Franciaország határait. Sokat elemzett és kritizált írásai közé tartozik az Elmélkedések a zsidókérdésről is. A több mint ötven éve keletkezett tanulmány ma is indulatokat gerjeszt, ami szomorú bizonyítéka annak, hogy a témaválasztás időszerű, Sartre megállapításainak többsége időtálló és aktuális.

Jean-Paul Sartre - A ​szavak
A ​szavak Sartre igen terjedelmesre tervezett emlékiratainak első és önmagában is önálló része. Századunk egyik nagy francia írója gyermekkoráról, gyerekélményeiről, különös, bolondos és rokonszenves családjáról s a tulajdon íróvá válásának kezdeményeiről vall ezekben a fejezetekben csillogó egyszerűséggel, megindító és megdöbbentő nyíltsággal, Egyik francia bírálója szerint Rousseau óta nem született ilyen nagyszerű önvallomás.

Jean-Paul Sartre - Mi ​az irodalom?
Mi ​az irodalom? "...Az emberek gyorsan, rosszul olvasnak és ítélkeznek, mielőtt bármit is megértettek volna. Kezdjük hát elölről. Ez senkinek sem szórakozás, sem Önöknek, sem nekem. Azért ezen túl kell esni. És mivel a kritikusok az irodalom nevében ítélnek el, anélkül, hogy valaha is megmondanák, mit értenek rajta, a legjobban azzal felelhetek nekik, ha megvizsgálom az írás művészetét, előítéletektől mentesen. Mit jelent írni? Miért írunk? Kinek írunk? Valójában úgy tűnik, ezt a kérdést még senki nem tette fel magának."

Jean-Paul Sartre - Az ​Ego transzcendenciája
_Az ​Ego transzcendenciája_, J.-P. Sartre (1905-1980) első filozófiai értekezése, 1934-ben íródott. Szándéka szerint szigorúan tudományos mű, amely a husserli fenomenológia sajátos interpretációja révén az _Én_ és a _Tudat_ kapcsolatát azzal a merész célkitűzéssel vizsgálja, hogy megszabadítsa a filozófiát a szolipszizmus idegesítő veszélyétől. Noha a tanulmány leginkább vitatható részét, a pszichoanalízis bírálatát később a szerző revideálta, az írás ma is a leggyakrabban idézett Sartre-művek közé tartozik: nemcsak filozófusok, de pszichológusok és pszichiáterek is előszeretettel hivatkoznak rá. A francia filozófus _opus magnum_ában, _A Lét és a Semmi_ben e tanulmány következtetéseiből indul ki, és az itt vázolt Én-koncepciót mélyíti el - _Az Ego transzcendenciája_ tehát bátran tekinthető a sartre-i filozófia egyik par exellence alapművének, mely aktuális és izgalmas problémákat kínál a szellemi kalandokra elszánt olvasók számára.

Jean-Paul Sartre - Egy ​vezér gyermekkora / A fal
A ​mai francia irodalom egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb alakjának két elbeszélését adjuk a magyar olvasók kezébe. Az első, a címadó egy francia gyároscsemete gyermekkorát és ifjúságát meséli el, az elkényeztetett üvegházi léttől egy megrontott kamaszkor fülledt perverzitásain át az ifjúkor harcias, tüntető jobboldaliságáig és antiszemitizmusáig. Ez a maróan szatirikus elbeszélés a nagyon egyéni jellemzésen keresztül megmutat valami nagyon lényegeset a fasiszta diktatúrák lélektanából is. A másik történet, A fal című, Sartre egyik leghíresebb elbeszélése, a spanyol polgárháborúban játszódik, és egy halálra ítélt forradalmár utolsó éjszakájának elmélkedésében visszatükröződő életét ábrázolja. A két elbeszélést Justus Pál fordításában ismeri meg a magyar olvasó.

Jean-Paul Sartre - Drámák ​I-II.
Magunk ​közt vagyunk...Gyilkosok közt. A pokolban vagyunk, kedvesem, itt nincs tévedés soha, az emberek nem kárhoznak el semmiért..." Sartre drámájában három ember, három halott keresi élete értelmét, halála okát, vallja meg bűneit és néz szembe a rá váró szakadatlan bűnhődéssel. Bár a mű a második világháború alatt született, mégsem a történelem egyént próbára tevő viharaira reflektál, hanem időtlen, sőt csak az örökkévalóság tükrében értelmet nyerő emberi kérdésekre keresi a választ. A darab három hőse ugyanis halott, s a pokolban összezárva kell szembenézniük földi bűneikkel, pokolbéli büntetésükkel és azzal, hogy végleg és örökre magukra maradtak: egymásnak tükrei, hóhérai lesznek, hiszen a pokol: a többiek.

Jean-Paul Sartre - A ​szabadságról
Kötetünk ​a XX. század nagy francia filozófusának két tanulmányát tartalmazza. Az elsőnek a címe: Descartes a szabadságról. Ebben Sartre, Descartes eszmevilágából kiindulva, és saját gondolatrendszerével összefüggésben igyekszik a mai ember szemszögéből megvilágítani az ember szabadságtapasztalatának elemi erejű élményét. A második tanulmány a marxizmussal való dialógusának egyik fontos állomása, amelyben Sartre saját filozófiáját, az egzisztencializmust és a marxizmust a szabadságfelfogás tekintetében ütközteti. Igyekszik megszabadítani a marxizmust a determinizmus és a materializmus koloncától, éppen a forradalom filozófiája érdekében. Mindkét írás a második világháború végén született: a XX. század egy válságos, törékeny pillanatában kísérli meg ember és társadalom e lényeges problémáinak tisztázását.

Jean-Paul Sartre - Férfikor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexandre Dumas - Jean-Paul Sartre - Kean, ​a színész
Az ​olvasó talán meglepve látja egymás mellett Sartre és Dumas nevét. valóban aligha képzelhető el két ellentétesebb írói alkat, mint a Monte Christo grófja, illetve a Szavak szerzője. Még meglepőbb, hogy Sartre igen keveset változtatott az eredeti darabon; a cselekményt gyakorlatilag változatlanul hagyta, egyes jeleneteket szó szerint vett át. Mindössze annyit tett, hogy egy kis filozófiát csöppentett bele. Ám ettől az eredetileg szórakoztatásra szánt darab egy csapásra ízig-vérig egzisztencialista művé változott. Mindkét fél sokat nyert az "együttműködéssel": Sartre végre hús-vér szereplőkkel, izgalmas fordulatokkal, bonyolult intrikákkal kápráztat el bennünket, Dumas pedig komoly klasszikusként, elmélyült filozófusként jelenik meg.

Kollekciók