Ajax-loader

Zsolt Péter könyvei a rukkolán


Zsolt Péter - szociálpszichológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolt Péter - Kommunikációelméletek ​diszciplínái
A ​kézirat jól összeállított, könnyen olvasható áttekintése a kommunikációkutatás interdiszciplináris alapjainak. Nem kompendium, hanem egyéni szintézis. Kiválóan megfelelőnek látszik kommunikációs tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók számára tankönyv vagy segédkönyv funkcióban. A kommunikációkutatás iránt érdeklődő szakemberek és a "művelt nagyközönség" is sokat profitálhatnak ilyen áttekintésből.

Zsolt Péter - Hatsuun ​Jindo
A ​szerző a modern karate atyjának, Funakoshi Gichinnek egyik kalligráfiáját választotta mottóul: "Hatsuun Jindo" (Járd a magad útját). A budo-ban mindenkinek meg kell találnia a saját útját önmaga tökéletesítésére. Ez az út önmagunk megismerésén keresztül vezet. (Ismerős a delfi mondás: Ismerd meg önmagad!) A szerző gondolatatival szeretné bíztatni az olvasóit, hogy ne féljenek maguk is elmélkedni a létezésről, a létezés céljáról, helyünkről és szerepünkről - itt és most. "Tanítónk meghalt. Köszönjük Mester, hogy hagytál nekünk munkát!"

Zsolt Péter - A ​Tao - Az egyik "Út" a harcművészetekhez
"Testünket ​csak kölcsön kapjuk egy időre, sáfárkodjunk vele okosan. Fogadjuk el vagy utasítsuk el, de mindenképpen tudjuk, hogy nem örökre a miénk. Ha belebotlunk egy kőbe, gondoljunk arra, hogy akár az a kő is lehetnénk. A nagy utazás egyik állomása, a színész egyik szerepe..."

Zsolt Péter - Médiaetika
A ​könyv a mai piaci igényeknek megfelelően több tudományterülethez kíván használható tudásanyaggal szolgálni. Így megtalálható benne az értékszociológia vázlatos ismertetésén túl egy, a szerző által kidolgozott erkölcsszociológiai keret is, amely a funkcionalizmusból és a rendszerelméletekből építkezik. Használható lehet azoknak a filozófusoknak és szociológusoknak akiket vagy a társadalom szakmai értékszerveződése, vagy éppen a média professzió értéklogikája foglalkoztat. Megtalálható itt több szakma, amelyek közül az orvosetika csupán betekintést ad a gazdag irodalommal rendelkező témába, míg az erőszakszervezetek etikája elhanyagolt terület lévén önmagában is érdekes. A jogi, a tanári-tudósi és a politikusi etikán kívül a könyvben elszórtan a közigazgatásban dolgozók erkölcsi problémái is felszínre kerülnek. (Az eligazodást jól megkönnyíti a tárgymutató.) Más szakmák erkölcsének ismerete növeli a modern társadalom emberének toleranciáját. Az ilyen ismeretek a "közvetítő" médiaemberek számára mára már nélkülözhetetlenek is. Az újságírók nézőpontjából kerül bemutatásra a média-politika viszonya - többek között egy ma divatos tudományos megközelítés, a játékelmélet segítségével. A könyv közepétől a médiaetika kérdéseit taglalja, és nem csupán elméleti szempontból. Az írás a médiaetikai ismeretekhez jó leltárként is - ha nem is teljessel - szolgál. S vannak benne ajánlások is, amelyek közül néhány a szakmában egyáltalán nem letisztult, s talán vitára is ingerel.

Zsolt Péter - Divatszociológia
"Általános ​jelenség a divatról pusztán az öltözködésre asszociálni. Valamikor létezett egy kiváló magyar kifejezés az öltözködés divatjára, a „módi”, míg ezzel szemben a „divat” szó szélesebb spektrumra utalt. Ez a könyv sem elsősorban az öltözködés, a szavak, az építészet divatját tekinti kiindulópontjának: divatnak tágabb értelemben a széles kört érintő népszerű és középtávú jelenségeket tekinti. Ennek megfelelően olyan kérdéseket feszeget, mint hogy hogyan hat a divat az emberi kapcsolatokra és a társadalmakra, a művészetekre, a tudományra, és fordítva: a társadalmak milyen emberi kapcsolatokat és formákat képesek létrehozni."

Zsolt Péter - Japán-magyar ​karate szakszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolt Péter - Médiaháromszög
A ​modern tömegkommunikáció három pillére: a professzionalizálódott média, a közvélemény-nyilvánosság, no és a mára kikerülhetetlenné vált reklám. A könyv pillérét e három téma alkotja, olyan fejezetekkel, mint a magyar reklám múltja, a hírértéket növelő tényezők csoportosítása, vagy a közvélemény-kutatások társadalmi hatása. Mindezek mellett Zsolt Péter könyve fontos sajtótörténeti kivonatot is tartalmaz, és hosszú részt szentel az elektronikus médiák megjelenésének és térhódításának is. Nem véletlen, hogy a Médiaháromszöget több felsőoktatási intézményben is főiskolai tankönyvként oktatják.

Zsolt Péter - Hírnév! ​Jólét! VV!
A ​Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gondozásában megjelent kötet felelős kiadója a média- és hírközlési biztos, aki a könyv alapjául szolgáló kutatást is kezdeményezte. Zsolt Péter médiaszociológus szerző széles körű tudományos vizsgálat alapján elemezte a valóságshow műsorok hatását a szereplőkre, a nézőkre, és ajánlásokat ad a tartalomszolgáltatóknak – miközben rámutat morális felelősségükre is. A könyvet dr. Kováts Beáta alkotmánybírósági tanácsadó, Babocsay Ádám médiapszichológus, valamint a szerző mutatta be. A kiadvány egyúttal ajánlást ad a szülőknek, pedagógusoknak, társadalomszervezőknek, hogyan segítsék feldolgozni a látottakat az egyre fiatalabban tévéző gyermekek számára. Még Szalai Annamária (1961–2013) engedélyével indult el a tavalyi évben az a kutatás, mely alapjául szolgált a könyvnek, és egyúttal a kiadvány elkészülését is ő támogatta. Bodonovich Jenő hangsúlyozta, hogy az egyedi szemlélettel rendelkező kötet útmutatást ad ahhoz, hogy ezeket a műsortípusokat hogyan is kellene feldolgozniuk a nézőknek. Ez az első ilyen kísérlet arra, hogy könyv formájában nyújtsanak segítséget szülőknek, pedagógusoknak, valamint egyúttal visszajelzést adjanak a médiamunkatársaknak. A könyvben találunk utalásokat is arra vonatkozóan, hogy adott korosztályok szerint a nézők milyen valóságshow-kat néznének szívesen. Zsolt Péter elmondta, hogy a kutatás és egyúttal a könyv elsődleges célja az volt, hogy a nézők illetve a műsorkészítők még jobban egymásra találjanak, és megértsék egymást. Szerinte a közönségnek azt kell megtanulnia, hogyan fogadja be helyesen a látottakat, a gyártóknak pedig hasznos információkkal szolgálhat egy társadalomtudományi nézőpontból szervezett fókuszcsoport-kutatás.

Zsolt Péter - Tömegkommunikációs ​elméletek
A ​,,Tömegkommunikációs elméletek" írás régi adósságom egyetemi hallgatóim felé. Számukra ezúton szeretném megkönnyíteni a felkészülést, ezért tüntetem fel a - véleményem szerint - legfontosabb kérdéseket is. Az ,,elméletekkel" zömében egy angliai kutatóintézet könyvtárában, az International Institute of Communicationben találkoztam. A Noelle-Neumann írást Pokol Béla ajánlotta figyelmembe, akinek ezúton mondok köszönetet. Zsolt Péter Zsolt Péter eredeti és felettébb kreatív módon bánik könyvében a politikai pszichológiával. Minden egyes fejezetet gyakorlat követ, melynek segítségével az olvasó felfedezővé válik. Egy pillanatra mindenki politikus lehet. Miután letesszük a könyvet, eltűnik a varázs, visszavedlünk olvasóvá, de valami újat, érdekeset, fontosat megtanultunk arról, hogy mi tesz valakit politikuslénnyé. Csepeli György

Baktay Miklós - Baktay Zelka - Popper Péter - Tari Annamária - Zsolt Péter - Pénz, ​karrier, csillogás?
Pénz, ​karrier, csillogás... A fogyasztói társadalom mágikus értékei, melyek megszerzéséért sokszor minden egyebet képesek vagyunk feladni: szerelmet, családot, egészséget, barátságokat. A verseny kemény tempót diktál, időt sem hagy, hogy észrevegyük: egy eltorzult valóságban gyakran mások akaratát hajtjuk végre, mások álmait hisszük a magunkénak. Vajon, mit jelent az ember életében a valódi siker? Mekkora szerepet játszanak benne a pénz, a hatalom, a luxus látványos kellékei? Lehetünk-e ezek nélkül is boldogok egy olyan társadalomban, amely elvárja tőlünk, hogy a maga szabályai szerint bizonyítsunk? Létezik-e a sikernek személyes útja is? A három neves pszichológus és a szociológus különböző nézőpontokból vizsgálja a siker kényszerét és lehetőségeit a modern világban. Igyekeznek választ adni arra a kérdésre is, hogy milyen hibák, félelmek, rossz beidegződések akadályozhatnak meg abban, hogy kiteljesítsük életünket, s minként változtathatunk ezeken. A Mesterkurzus e kötetbe foglalt előadásai még a gazdasági világválság kirobbanása előtt hangzottak el, ám számos jelenleg égető kérdésre is érdekes lélektani magyarázattal szolgálnak.

Kollekciók