Ajax-loader

Brodszky Ferenc könyvei a rukkolán


Brodszky Ferenc - Ludwig ​van Beethoven életének krónikája
Brodszky ​Ferenc számos idegennyelvű kiadást is megért könyve dokumentumgyűjtemény: levelek, okmányok, feljegyzések, visszaemlékezések egymásutánja. Minimális összekötőszöveg, az összeállító arra törekedett, hogy az írások önmagukért beszélve állítsák az olvasó elé Beethoven egyéniségét. Úgy, ahogy ez a mester nyilatkozataiból, barátok memoárjaiból felidéződik. Úgy, ahogy Beethoven barátaihoz, pályatársaihoz és mecénásaihoz beszélt, ahogy azok beszéltek vele vagy róla. Így kapjuk igazi, minden szépirodalmi hozzátétel nélküli keretét az alkotásoknak. Ebben a környezetben, ebben a "tálalásban" nagyobb nyomatékot kap minden adat, minden apró részlet, mintha tudományos vagy belletrisztikai kísérőszöveg értékelné az egyes dokumentumok jelentőségét, vonatkozásait, a művekre nézve értékes utalásait. Gyakran emlegetik az alkotás és az alkotó személye közti felbonthatatlan egységet; s gyakran mondják, hogy a mű és a művész emberi karaktere közt kapcsolat van. Ebben a krónikában mindkét szemlélet igazolást nyer, hiszen kevés olyan bonyolult emberi egyéniséget ismer a zenetörténet, mint amilyen legnagyobbjainak egyike, Ludwig van Beethoven volt...

Brodszky Ferenc - Johann ​Strauss életének krónikája
Mindnyájunk ​szíve megdobban Johann Strauss nevének hallatára. Több száz keringő, polka, a legnépszerűbb operettek szerzője valamennyiünk lelkében a fiatalság, a szerelem, a boldogság emlékeit kelti fel. Amerikától Pétervárig az ő hegedűjének hangjára táncoltak, zenéje már életében klasszikusság vált, vagyont szerzett, hírnév, dicsőség volt osztályrésze - s valami egészen különleges népszerűség övezte. Ezt a rendkívüli életpályát tárja elénk eredeti dokumentumok fényében Brodszky Ferenc. A szerző leveleiből, korabeli újságokból, hozzátartozói emlékezéseiből ismerhetjük meg a "keringőkirály" sikerben gazdag, dicsőséges pályagutásának hiteles történetét - napról napra.

Kollekciók