Ajax-loader

Kovács Mária könyvei a rukkolán


Erdélyi Z. Ágnes - Kovács Mária - Szőts István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömötör Zsuzsa - Kovács Mária - Mona Ilona - Sziklavári Károly - Liszt Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon
A Liszt tanulmányokat tartalmazó kötetben három írás tárja az olvasó elé a zeneszerző reformkori hazatéréseinek izgalmas eseményeit. Dömötör Zsuzsa - Kovács Mária Liszt Ferenc magyarországi hang-versenyei 1839-1840-ben c. munkája bőséges korabeli híradás és sajtó-visszhang nyomán eleveníti fel Liszt koncertjeinek egyedülálló, külön-leges hangulatát, a Liszt körül zajló, sokszor hangversenyeihez kapcsolódó társadalmi eseményeket, krónikáját adva Liszt összes pesti és vidéki fellépésének és koncertrepertoárjának. Mona Ilona Liszt Ferenc és a reformkor 1839-1840 c. tanulmányában Liszt magyarságát, a nemessé avatására tett kísérleteket, a róla szóló titkosrendőri jelentéseket és a magyar zenekultúráért hozott áldozatait világítja meg számos eddig ismeretlen dokumentum bemutatásával s az események mögé látó történész érdekes megfigyeléseivel. Ez a két dolgozat a Budapest Főváros Tanácsa és a Liszt Ferenc Tár-saság 1976. évi pályázatának díjazottja, amit a Zeneműkiadó 1980-ban jelentetett meg egy kötetben. Most ehhez a két munkához társul Sziklavári Károly Liszt Ferenc Magyarországon 1846-ban c. tanulmánya. A művész 1846-ban lépett újból magyar földre, hosszabb-rövidebb látogatások sorát téve szülőhazájában az esztendő folyamán. Tavasszal Pest-Buda, nyáron Sopron; az ősz beköszöntével előbb Kőszeg, majd - a Keletre vivő koncertút kezdeteként - újból Pest, s azután Szekszárd, Pécs és a Délvidék - Bánlak, Temesvár, Arad, Lugos -, végül pedig erdélyi városok: Nagyszeben, Kolozsvár, Nagyenyed jelentették Liszt itthoni tartózkodásainak legfőbb állomásait. Az események atmoszférájában a legellentétesebben romantikus összetevők vegyültek: felfokozott közéleti mámor és fényes lakomák, néptánc és tűzijáték, fáklyás menetek, oldásképpen a rendház és templom csöndje; cigánytábor és kastélypompa; rettenetes vidéki utak árokba dőlt, tönkrement kocsival, s a Duna habjait méltóságteljesen szelő, virágokkal földíszített luxusgőzhajó, együttesen alkották - sok egyéb további, színes epizód mellett - azok már-már regényesnek mondható láncolatát. Miközben a muzsikusgéniusz fáradhatatlanul komponált, s érlelt magában régi-új darabokat; tervezett céltudatosan jövőt, ám a következő pillanatban már szinte mindenről megfeledkezve hagyta sodortatni magát a csábító lehetőségek által: összességében élete egyik legkáprázatosabb időszakaként megélve a hazájában akkor eltöltött hónapokat. A régebbi szakirodalmi munkák csupán részleges, vonatkozó összefoglalásait követően Szikla-vári Károly most első ízben tár a nyilvánosság elé pontos és rendszerezett idevágó krónikát. Tanulmányszövegét fontos dokumentumok - egykorú cikkek, versek, kották stb. - mellékletei egészítik ki, olykor első közlésként (például: 1846. december 3-i, kolozsvári műsorlap). Rávilágít Liszt legkorábbi magyar dalának eddig talányos keletkezési körülményeire, s közread egy, a szakirodalomban gyakorlatilag elfeledettnek számító, 1839. évi, pozsonyi keletkezésű Liszt-albumlapot is.

Balázs Géza - Borosné Jakab Edit - Dr. Jónás Frigyes - Schlettné Sebő Ildikó - Kovács Mária - Magyar ​nyelv - Új érettségi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Federico Sollazzo - Kovács Mária - Társalgás, ​szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul
A ​régóta nagy népszerűségnek örvendő "Társalgás,szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés" sorozat új, olasz kötete hatékony és eredményes felkészülést biztosít az alap- és középfokú nyelvvizsgák (BME, Origó stb.), valamint a közép- és emelt szintű érettségi szóbeli részére. CD tartalma mp3 formátumban: - társalgási feladatok kérdésekkel és válaszokkal - szituációs párbeszédek - hallás utáni szövegértés anyaga.

Dömötör Zsuzsa - Mona Ilona - Kovács Mária - Liszt ​tanulmányok
A ​Liszt tanulmányok első kötetében két nagyszerű írás foglalja keretbe a zeneszerző első hazatérésének izgalmas eseményeit. Dömötör Zsuzsa - Kovács Mária: Liszt Ferenc magyarországi hangversenyei 1839-40 c. munkája bőséges korabeli híradás és sajtóvisszhang nyomán eleveníti fel Liszt koncertjeinek egyedülálló, különleges hangulatát, a Liszt körül zajló, s sokszor hangversenyeihez kapcsolódó társadalmi eseményeket, krónikáját adva Liszt összes pesti és vidéki fellépésének és koncertrepertoárjának. Mona Ilona: Liszt Ferenc és a reformkor 1839-40 c. tanulmányában Liszt magyarságát, a nemessé avatására tett kísérleteket, a róla szóló titkosrendőri jelentéseket és a magyar zenekultúráért hozott áldozatait világítja meg számos, eddig ismeretlen dokumentum bemutatásával s az események mögé látó történész érdekes megfigyeléseivel. Mindkét dolgozat a Budapest Főváros Tanácsa és a Liszt Ferenc Társaság 1976. évi pályázatának díjazottjai.

Karcsai Kulcsár István - Nemeskürty István - Kovács Mária - A ​magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók