Ajax-loader

Boros László könyvei a rukkolán


Boros László - Az ​emberben felénk hajló Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros László - Jogi ​alapismeretek
A ​parlamentáris demokrácia és a piacgazdaság működése jogi kereteket igényel, csak a jogilag garantált megállapodásokra épített gazdasági kapcsolatok lehetnek egyszerre hatékonyak és biztonságosak. A mai fejlett államok polgárainak szükségük van jogi alapismeretekre, amelyek beépülnek mindennapi gondolkodásukba, bármi legyen is a foglalkozásuk. Ennek a könyvnek az a célja, hogy ilyen ismeretekkel lássa el mindazokat, akik akár tankönyvként, akár kézikönyvként azért forgatják, mert szükségesnek érzik az alapvető tájékozódást a jog világában.

Boros László - A ​köztünk élő Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros László - A ​pécsi székesegyház a 18. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros László - A ​Pécsi Bazilika és a Város Ókeresztény Emlékei
"Az ​Unesco által létrehozott Világörökségi Bizottság 2000. november 30-án az ausztráliai Cairnsban a római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjét a Világörökség részévé nyilvánította. A földkerekség számos kultúrtörténeti helyszíne között most Pécs is méltó helyet foglal el. E kötet létrejöttét a jelentőségteljes esemény okán sejthető elvárás sürgette. Összeállítása abból a gondolatból fogant, amely Pécs városának a világörökségi mivoltát jelentő, bemutatásra érdemes alkotásait kívánja könnyed áttekintésben felidézni. A várossal a jövőben ismerkedő olvasókra is gondolunk, amikor az elengedhetetlen történelmi háttér - részleteket mellőző - vázolásával nyújtunk segítséget a múlt emlékeivel kapcsolatban felmerülő kérdések feloldására. Kalmár Lajos fotóművész kitűnő felvételei élményszámba menő esztétikai élvezetet nyújtanak, amelyek az átgondolt kompozíciók látványában megtestesült helyi történelem és művészet egy-egy szakaszát tárják a kötetet kézben tartó olvasó elé."

Hajdu Nóra - Szabó Mátyás - Szentgyörgyi József - Boros László - Kérdések ​és válaszok az Európai Unióról
Miért ​tudunk olyan keveset az Európai Unióról? Egyáltalán, keveset tudunk-e róla? A könyv szerzői és kiadója nem így gondolják, sőt. A birtokunkban lévő tudáshalmaz nagyon is bő, ám meglehetősen rendezetlen. E kiadvánnyal ahhoz kívánunk segítséget adni, hogy a magyar átlagember eligazodjon az unió kapcsán a fejében hemzsegő személy- és intézménynevek, állítások és kérdések között. A "Kérdések és válaszok az Európai Unióról" célja tehát, hogy széles körben megismertesse az érdeklődő magyar emberekkel -akik egyben az Európai Unió polgárai- az integráció működésének, felépítésének legérdekesebb elemeit, és közérthető válaszokat adjon a mindennapokban és a médiában rendszeresen felmerülő kérdésekre és kételyekre. A kötet minden olvasó igényeinek megfelelően teszi fel és válaszolja meg a nem ritkán szakmailag és politikailag egyaránt vitatott kérdéseket. A kötetben tematikus bontás található a kérdésekről, a rájuk adott válaszok terjedelme fél és másfél oldal közötti.

Boros László - A ​halál misztériuma
"A ​halálban tárul fel az ember első teljesen személyes tettének lehetősége; a halál ezért lényegében a tudatossá válás, a szabadság, az Istennel való találkozás és az örök sorsra vonatkozó döntés ontológiailag kitüntetett helye." Az ember csak a halál pillanatában néz egészen szembe önmagával és Istennel, és dönt arról, hogy léte a végső beteljesedéshez jut-e el, vagy végleg elhibázottá válik. Boros László a II. Vatikáni zsinat előestéjén dolgozta ki ezt a "végső-döntés-hipotézist". Elgondolása a teológia olyan kérdéseit érinti, mint az áteredő bűnről, a halálról, a purgatóriumról szóló tanítás, vagy Jézus leszállása az alvilágra, mennybemenetele és feltámadása. Boros László (1927-1981) egy évek óta folyó teológiai vitába kapcsolódott bele a hagyományokat követő, mégis újszerű elméletével. Könyve a századközép jelentős, bár további vitákat és ellenvetéseket kiváltó teológiai kísérletei közé tartozik.

Boros László - Megváltott ​lét
Az ​elmélkedések legnagyobb és legnehezebb kérdésünkre keresik a választ: az emberi fájdalom problémájára. A szerző nem bonyolult tudományos okoskodásokkal, hanem a kinyilatkoztatásra építve, az érző és gondolkodó ember hitelével beszél a teremtésről, az emberről, a betegségről, a fájdalomról, a halálról és az örök életről. Az ember: test-lélek egysége, akit a feltámadásra hívott meg a Teremtő. A szerző maga is átélte az elbukás, a kétségbeesés, a fájdalom s az elmúlás minden keserű élményét. Annál igazabbul, a Gondviselésbe vetett hittel szólhat minderről. Mintha saját meghalását írná le, olyan hitelesen szól az elmúlásról, a halálról, majd ugyanilyen érzékletesen jeleníti meg előttünk a feltámadottak életét.

Boros László - Reményből ​élünk
Ez ​a könyv kísérlet arra, hogy az emberi egzisztenciát reményként határozza meg, Istennel kapcsolatos kérdésünket pedig az emberi jövővárás szempontjából tegye fel. Szükség van arra, hogy a keresztény ember értékelje mindazt, ami még nincs lezárva, ami nyitott, ami még elintézetlen és ami még hátravan. A remény nem egyszerűen "valami" a keresztény életében, hanem az, ami önmegvalósulását lehetővé teszi.

Kollekciók