Ajax-loader

Kolozsváry Marianna könyvei a rukkolán


Kolozsváry Marianna - Bálint ​Endre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsváry Marianna - A ​Vasilescu-gyűjtemény / The Vasilescu-Collection
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsváry Marianna - Deim ​Pál
Egymást ​metsző, érintő síkokból felépülő geometrikus tér. Ezt különböző irányokból érkező vonalkák sűrű zuhataga ás éles körvonalú, merev raszterek áramlása járja át. E bonyolult világban jelenik meg a bábu formájú ember kiszolgáltatottan vagy éppen uralkodóan, egyedül, párosan vagy társaival. Ezek a legjellemzőbb motívumok Deim Pál egyéni hangú művészetében. "Deim Pál szerencsés, hogy fiatalon olyan életművet sikerült kialakítania, amelyik egységes, és úgy hat, mintha befejezett volna. De én úgy érzem, hogy még hozzá fog tenni ahhoz, amit már kialakított..." - mondta Barcsay Jenő egy 1985-ben készült interjúban.

Kolozsváry Marianna - Árny ​a kövön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsváry Marianna - Bálint ​Endre - A nyolcadik templom
Bálint ​Endre (1914-1986) sokoldalú művészi munkásságának feldolgozása a magyar művészettörténet-írás egyik régóta várt feladata. Bálint a 20. századi művészetünk egyik meghatározó alakja, aki grafikusként, festőként, íróként és költőként egyaránt jelentős életművet hagyott hátra. A szentendrei művészet, az Európai Iskola, a modern magyar könyvillusztráció, a magyar szürrealizmus története mind megírhatatlan Bálint Endre jelentőségének alapos elemzése nélkül. Kolozsváry Marianna most megjelenő monográfiája a művész legszemélyesebb vallomásain, naplóin, versein és levelein keresztül mutatja be és értelmezi ezt a még mindig számos felfedeznivalót tartogató hatalmas életművet. Végre megérthetjük Bálint absztraktnak tűnő motívumvilágának eredetét, annak a folyton vissza-visszatérő motívumkészletnek a forrását és jelentését, amely Bálint festészetének szinte névjegyszerűen azonosítható sajátossága. A szerző külön elemzi Bálint objektjeinek, az egyszerű használati tárgyakból átértelmezett műalkotásainak jelentőségét. E könyv igazi érdeme, hogy a száz évvel ezelőtt született művész életművében és személyes közelségbe hozott világában a mai olvasó is a kortársára ismerhet.

Kolozsváry Marianna - Román ​György
Román ​György (1903-1981) művészetének kulcsszava az élmény. Ennek hatására keletkezik a kép, s a mű ezt az élményt hivatott közvetíteni. Az élmény sokféle lehet. Például valami látott dolog (pesti bérház, táj, kislány kutyával, kiratak); hangulat (egy csavargás vagy a vurstli emléke); egy fantáziakép, illetve képzettársítás (ólomkatona, a lelógó, fekete bajusz, a macskák). Román a legapróbb mozzanatokban megbúvó élményt is képes érzékelni és befogadni, mert egész életében megőrizte azt a rendkívüli fogékonyságot, amely a gyermekekre jellemző. Művészi világa annyira öntörvényű, önmagából fakadó, hogy semmilyen művészettörténeti kategóriába nem helyezhető. Siketnémaságából is adódó magánya ellenére a kor légkörében élt, érzékeny szelleme felfogta az őt körülvevő világ ellentmondásait, visszásságait. Képein ezek felett ítélkezik, a „piszok ellen” küzd, azt akarja az emberek belsejében is, a külső világban is megsemmisíteni.

Kollekciók