Ajax-loader

Fabó Kinga könyvei a rukkolán


Fabó Kinga - A ​határon
Több ​műfajú alkotó kötetét tartjuk a kezünkban: Fabó Kinga neve költőként ismertebb, de mostani tanulmánygyűjteménye meggyőz bennünket arról, hogy a teória és az esszé területein is otthonosan mozog. A módszertani eltéréseket, a megközelítésbeli differenciáltságot mindig a vizsgálandó tárgynak veti alá. Adott esetben pedig a különböző tanulmányokban kirajzolódó elemzési metódusait eredeti módon elegyíti. Teheti, mert írásai mögött szuverén személyiség rejlik, aki Krúdy prózájára éppoly érzékeny, mit mai irodalmunk stiláris újdonságaira vagy éppen Sylvia Plath különös egyéniségére, alkotói világára. Nemcsak módszertanában van tehát "a határon", hanem abban az értelemben is, hogy szubjektivizmus nélkül tud nagyon személyes lenni (Esszé a versről és Marilyn Monroe-ról), de teoretikus írásai sem filoszi szárazságúak.

Fabó Kinga - Anesztézia
"A ​hangoknak nem volt folytatása./ Egy kinnfelejtett mozdulat csak./ A boldogság mint mozdulatlan táncos." Három mondat a költőnő egyik verséből. Az évek homokpoggyászából a szerző csak az átszitálhatatlan aranyszemcséket tartotta meg. Fabó Kinga befelé forduló alkat. A világból számára az az érdekes, amit belülről lát, tapint, érez. A folytonos kísérlet - a vers - az egyetlen életlehetőség számára, nélküle és kívüle nem létezik. "Szolgálja a hiányt. / Szállítja a fölösleget." Ez a mai modern költészet egyik legrokonszenvesebben megfogalmazott s éppen ezért legnagyszerűbb mondata. Költői hitvallásnak sem akármi. Mindig a feszességre, sőt a kiélezettségre tör, meggyőzően. Fegyelmezett lírája semmilyen sallangot nem tűr, a sok, nagy hatóerejű kép közül sikerül mindig a legodaillőbbet kiválasztania.

Fabó Kinga - Ellenfülbevaló
Fanyar ​tónusú versekkel (Anesztézia, 1988) és szellemes esszékkel (A határon, 1987) hívta föl magára a figyelmet Fabó Kinga. Verseinek éltető eleme egy sajátos, fintorgó női irónia, mely - mi tagadás nagyon vonzóvá és nőiessé teszi. Jelenlegi kötete, az Ellenfülbevaló is már címében hordozza azt a titkot és tónust, ami a verseknek is sajátja. Fabó Kingát olvasva néha egyenesen az az érzésük, hogy azért olyan kihívó, mert bosszantja saját sebezhetősége, és azért csúfolódik, mert utálja a nők eredendő érzelmességét, mely alól az okosabbak sem jelentenek kivételt. "A gyengeség kolosszus alakban jött értem" - írja egyik versében. Kötetének olvasói azok lesznek, akik fogékonyak az intellektuális humorra, az öniróniára.

Fabó Kinga - Fojtott ​intenzitással, fojtottan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók