Ajax-loader

D. H. Lawrence könyvei a rukkolán


D. H. Lawrence - Szülők és szeretők
A történet egy anya-fiú kapcsolatról szól. A főhős Paul Morel közvetve próbál megszabadulni anyja nyomasztó hatásától, azáltal, hogy kedvesét, Miriamot, Mrs. Morel hasonmását taszítja el magától. Valójában mély szereteten alapul a tragikus történet; az anya birtoklásvágya meggátolja Pault abban, hogy teljes kapcsolatot teremtsen fiatal nőkkel. Felszabadulása csak anyja halálával következhet be. Lawrence ebben a művében még a nagy példáihoz igazodva mutatja be a bányászcsalád életét, belső feszültségeit. Az író sok korábbi gondolatát előlegező, de szélsőséges túlzásokba még nem eső regény klasszikus műnek tekinthető.

D. H. Lawrence - Szivárvány
Az angol kritika szinte egyöntetűen Lawrence-t isme­ri el a XX. század legnagyobb angol regényírójának. Ma­gyarországi népszerűsége eddig novelláin és a Szülők és szeretők c. regényén alapul, hazájában azonban mind ha­tározottabb az a kritikai álláspont, amely Lawrence legér­tékesebb műveinek a Szivárvány-t és folytatását, a Szerel­mes asszonyok-at tartja. Az 1915-ben keletkezett Szivárvány a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfejű fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idősebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szél­sőséges típusát képviselik az emberi természetnek, kap­csolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az ősi ösztönök világába menekül; az anyaságban keresi élete értelmét, a termékenységben ta­lál vigaszt. A harmadik rész hőse Anna legidősebb lánya, Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját; más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósításának programja szomorú kudarccal végződik; a regény végső víziója azon­ban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavi­dék felett szivárvány jelenik meg. Ursula letörhetetlen vá­gyai teremtik ezt a harmónia-jelképet a menthetetlennek látszó világban.

D. H. Lawrence - Szívek ​harca
Az ​1915-ben keletkezett Szívek harca a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfejű fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idősebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szélsőséges típusát képviselik az emberi természetnek, kapcsolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az ősi ösztönök világába menekül; az anyaságban keresi élte értelmét, a termékenységben talál vigaszt. Anna legidősebb lánya Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját; más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósulásának programja szomorú kudarccal végződik; a regény végső víziója azonban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavidék felett szivárvány jelenik meg.

D. H. Lawrence - The ​Man Who Died / The Ladybird / The Captain's Doll
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - Kangaroo
Kangaroo ​is D. H. Lawrence's eighth novel, set in Australia. He wrote the first draft in just forty-five days while living south of Sydney, in 1922, and revised it three months later in New Mexico. The descriptions of the country are vivid and sympathetic and the book fuses lightly disguised autobiography with an exploration of political ideas at an immensely personal level. Based on a collation of the manuscript, typescripts and first editions, this text of Kangaroo is closest to what Lawrence would have expected to see in print. There is a full textual apparatus of variants, a comprehensive introduction giving the background and history of composition and publication and a summary of contemporary reviewers' opinions. Explanatory notes elucidate the many geographical, political and literary allusions in the text; there are three maps and an appendix detailing Australian locations.

D. H. Lawrence - St. ​Mawr / The Princess
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - Lady ​Chatterley és a kedvese
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - In ​Love
A ​Huron's Easy Reader köteteit akkor kezdd el gyűjteni, ha már kívánod, hogy jó angol-amerikai irodalmat olvass eredetiben, és ebben eddig legfőképpen a szókincsed és a nagyszótár mérete akadályozott meg.

D. H. Lawrence - The ​Virgin and the Gipsy
Yvette ​is an innocent rector’s daughter. When she meets a handsome gipsy she feels him watching her, acutely aware of her virginity. Half drawn to him and half afraid, it is only when her life is endangered that she finally feels true love.

D. H. Lawrence - England, ​My England and Other Stories
Egbert ​retreats from reality, loses his wife and is left with nothing - but his tragedy is not his alone.. The hero of England,My England stands for a whole social ethos, whose decline Lawrence pinpoints with bitter precision. The other stories in this collection are concerned with outward alliances and inner compulsions. And in the dialogue of reason and the unconscious it is the dark forces whose call is the most insistent...

Kollekciók