Ajax-loader

D. H. Lawrence könyvei a rukkolán


D. H. Lawrence - A ​szűz és a cigány
A ​kötetünkben szereplő írások közül A kapitány bábujában az alpesi táj, A szűz és a cigány, A róka és a Szerelem a kazlak közt címűekben pedig az író által oly bensőségesen ismert angol vidék ad hátteret férfi és nő örök küzdelme, a birtoklásvágy, a delejes vonzalom, az animális életerő jellegzetesen lawrence-i ábrázolásához.

D. H. Lawrence - Szivárvány
A ​"Lady Chatterley szeretője" című regény írója szókimondó merészségével keltett feltűnést. A szerző e regényét megjelenésekor erotikus műnek tartották, s bár kétségtelenül megtalálhatók a naturizmus elemei, műve elsősorban azt vizsgálja, hogy létezhet-e igazi emberi kapcsolat a huszadik század megváltozott viszonyai között.

D. H. Lawrence - A ​vér szava
A ​vér hatalma című regény folytatása. Paul Morel helyzete a Jordan cégnél egyre szilárdabb. Ugyanakkor erősen kötődik anyjához és változatlanul gyűlöli apját. Paul és Miriam kapcsolata összeomlik, szinte csak azért, hogy kivirágozzék Morel és Clara a férjes asszony közti szerelem... Clare férje verekedésre kényszeríti a ifjú Morelt. Mikor Morel rájön, hogy remegve szeretett anyja halálos beteg, szakít Clarával. Ekkor ismét megjelenik Miriam... Lawrence műve nem elsősorban erotikus mű, sokkal inkább az emberi kapcsolatok igazi naturalista ábrázolása.

D. H. Lawrence - Szülők ​és szeretők
A ​Szülők és szeretők, Lawrence önéletrajzi trilógiájának első része 1913-ban jelent meg. A regényben, amely viszonylag lazán kapcsolódik a Szivárvány-hoz és a Szerelmes asszonyok-hoz, a ciklus két szorosabban összetartozó részéhez, az író tulajdon gyermek- és ifjúkorát mondja el a főszereplő Paul Morel történetében. Bemutatja a bányászfalut, ahol családja élt, s fájdalmas mélységgel elemzi kapcsolatát szüleivel. A puritán, szigorú anya műveltebb a bányász apánál, aki a családi feszültségek elől az italhoz menekül. A művészhajlamú fiú erős ellenszenvet érez apja iránt, anyjának viszont kedvencévé válik. Ám az anya erőszakos szeretete pusztító hatású: tönkreteszi Paul első szerelmét, az Oidipusz-motívum erősebbnek bizonyul a társkapcsolatnál, s az anya halála után a fiú megtörten marad magára.

D. H. Lawrence - Szerelmes ​asszonyok
A ​Szerelmes asszonyok kamaramű a három nemzedék sorsát végigkövető Szivárványhoz képest, igazából négy főszereplője van csak, és a cselekmény ideje is jóval rövidebb. A regény a Brangwen lányok, Ursula és Gudrun kapcsolatkeresésének története. A két szerelem - két pólus. Ursula a magáéban megtalálja a teljességet. Férje, Birkin, az író világnézetét képviseli, lázas próféta, aki önmagától épp annyit követel, mint szerelmesétől. Gudrun szerelme, Gerald, gazdag bányatulajdonos, aki rájön az ipari civilizáció embertelenségére. Ezért a szerelemben keres menedéket - ám Lawrence felfogása szerint a szerelem nem lehet kompenzáció. A regény nemcsak a trilógiát, hanem az angol író első alkotói korszakát is lezárta - Lawrence ezután írta prófetikus ihletésű, misztikus műveit.

D. H. Lawrence - Szivárvány
Az angol kritika szinte egyöntetűen Lawrence-t isme­ri el a XX. század legnagyobb angol regényírójának. Ma­gyarországi népszerűsége eddig novelláin és a Szülők és szeretők c. regényén alapul, hazájában azonban mind ha­tározottabb az a kritikai álláspont, amely Lawrence legér­tékesebb műveinek a Szivárvány-t és folytatását, a Szerel­mes asszonyok-at tartja. Az 1915-ben keletkezett Szivárvány a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfejű fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idősebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szél­sőséges típusát képviselik az emberi természetnek, kap­csolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az ősi ösztönök világába menekül; az anyaságban keresi élete értelmét, a termékenységben ta­lál vigaszt. A harmadik rész hőse Anna legidősebb lánya, Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját; más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósításának programja szomorú kudarccal végződik; a regény végső víziója azon­ban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavi­dék felett szivárvány jelenik meg. Ursula letörhetetlen vá­gyai teremtik ezt a harmónia-jelképet a menthetetlennek látszó világban.

D. H. Lawrence - Szülők és szeretők
A történet egy anya-fiú kapcsolatról szól. A főhős Paul Morel közvetve próbál megszabadulni anyja nyomasztó hatásától, azáltal, hogy kedvesét, Miriamot, Mrs. Morel hasonmását taszítja el magától. Valójában mély szereteten alapul a tragikus történet; az anya birtoklásvágya meggátolja Pault abban, hogy teljes kapcsolatot teremtsen fiatal nőkkel. Felszabadulása csak anyja halálával következhet be. Lawrence ebben a művében még a nagy példáihoz igazodva mutatja be a bányászcsalád életét, belső feszültségeit. Az író sok korábbi gondolatát előlegező, de szélsőséges túlzásokba még nem eső regény klasszikus műnek tekinthető.

D. H. Lawrence - Aaron's ​Rod
The ​main character of this novel, Aaron Sisson, is a union official in the coal mines of the English Midlands who is trapped in a loveless marriage. He is also a talented, flautist. At the start of the story he leaves his wife and children and decides to make a new life in Italy and follow his dreams to become recognised as a professional musician.

D. H. Lawrence - Szerelem ​a szénaboglyák között
Az ​író elbeszélése két fiútestvér első szerelmes éjszakáját meséli el. A testvérek két különböző férfitípust testesítenek meg. A fiatalabb, Maurice csinos, könnyed, vidám legény; Geoffrey testileg nehézkesebb, lelkileg zárkózott, túlérzékeny. Alkatuknak megfelelően Maurice-nak jóval nagyobb sikere van a nőknél, mint bátyjának, aki túlságosan hamar behódol. Így pártol Paurice-hoz a szomszédban lakó külföldi nevelőnő is, aki kezdetben Geoffrey-hoz vonzódott jobban. Geoffrey, mint általában a félszeg, érzékeny emberek, sértődötten szenved, de a harcot nem veszi fel, arról ábrándozik, hogy egyszer megismer majd egy nőt, aki észreveszi az ő értékeit is, aki nem lép túl rajta, miután meghódította. Egy esős éjszakán azután mindkét fiú életében bekövetkezik a csoda; megismerik a számukra rendeltetett nőt. Az író érzékelteti, hogy az értékesebb Geoffrey-nek van nagyobb szerencséje, ő nemcsak nőt, igazi társat is talált. - Az intellektuálisan is izgalmas lírai novella minden felnőttnek ajánlható.

D. H. Lawrence - Selected ​Short Stories
This ​selection of short stories has been made not only to offer a representative and wide-ranging selection of D. H. Lawrence's shorter fiction, but also to trace a pattern of development in the author's career. As Brian Finney writes in the Introduction: "To follow the development of his stories from the gauche anecdotes of his early twenties to the sophisticated parodies of the genre that he wrote in the last years of his life is like retracing the history of the genre from its pre-Chekhovian social realism and watching it read forward to the verbal play and self-conscious artificiality of postmodernist writers such as Borges and Beckett." The selection comprises fourteen short stories, including "Love Among the Haystacks," "The Prussian Officer," "Odour of Chrysanthemums," "The Border Line, and "The Woman Who Rode Away."

D. H. Lawrence - Il ​Duro
'But ​I ran up the broken stairway, and came out suddenly, as if by a miracle, clean on the platform of my San Tommaso, in the tremendous sunshine.' Four personal, sun-drenched sketches of Lawrence's experiences in Italy.

D. H. Lawrence - Love ​Among the Haystacks / Szerelem a kazlak közt
Ez ​a költői kisregény két szerelem születésének és beteljesülésének története egy perzselő nyári napon s egy viharos nyári éjszakán: két testvér - a játékos kedvű, magabíző Marurice és a keserű, zárkózott Geoffrey - éli át a testi szerelem csodáját: az első szenvedélyben feltörő életerő magányoldó, lélektágító élményét. D. H. Lawrence, a huszadik századi angol regény és novella egyik legnagyobb mestere, a vitalitás és a testi szerelem prófétája - ezúttal minden szónokias célzatosságtól mentesen, gyengéd érzéki lírával s a csodától kissé maga is meghatódva meséli el a kettős új-öntudatra-ébredés modern regéjét.

D. H. Lawrence - The ​Fox (Penguin Readers)
..he ​kissed her on the mouth with a quick warm ..was like fire. A young man comes to stay with two woman wo lives together on a farm. This story tells how he loves one of the woman, and how he gets her.

D. H. Lawrence - Kangaroo
Kangaroo ​is D. H. Lawrence's eighth novel, set in Australia. He wrote the first draft in just forty-five days while living south of Sydney, in 1922, and revised it three months later in New Mexico. The descriptions of the country are vivid and sympathetic and the book fuses lightly disguised autobiography with an exploration of political ideas at an immensely personal level. Based on a collation of the manuscript, typescripts and first editions, this text of Kangaroo is closest to what Lawrence would have expected to see in print. There is a full textual apparatus of variants, a comprehensive introduction giving the background and history of composition and publication and a summary of contemporary reviewers' opinions. Explanatory notes elucidate the many geographical, political and literary allusions in the text; there are three maps and an appendix detailing Australian locations.

D. H. Lawrence - A ​tiszteletes úr leányai
A ​modern kritika Lawrence-t századunk legnagyobb angol írói közt tartja számon. E korai kisregénye, a Tiszteletes úr leányai, a legjobb oldaláról mutatja be: már teljes írói érettségben, kialakult, sajátos világszemlélettel, de még annak túlzásai nélkül. A történet az író számára örök helyszínül szolgáló, rohamosan iparosodó angol bányavidéken játszódik. Mr. Lindley az új bányászfalu, Aldecross tiszteletese. Az eldurvult, közönyös bányászlakosság nem valami szívélyesen fogadta. Így aztán az évek során az előkelő tiszteletesből és feleségéből lassanként minden tartás kihalt. Csak a gyerekeikbe próbálták elkeseredetten belenevelni az előkelőséget. A két legidősebb leány - Mary és Louisa - szerelemről és boldogságról álmodoznak. Azonban amikor Mary hozzámegy feleségül a nyomorék, fiatal tiszteleteshez, csupán érdekből, Louisa fellázad. Ettől kezdve élete megváltozik, de eltökélt szándéka, hogy csak az a férfi lesz az övé, akit szeret...

D. H. Lawrence - St. ​Mawr / The Princess
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - Szívek ​harca
Az ​1915-ben keletkezett Szívek harca a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfejű fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idősebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szélsőséges típusát képviselik az emberi természetnek, kapcsolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az ősi ösztönök világába menekül; az anyaságban keresi élte értelmét, a termékenységben talál vigaszt. Anna legidősebb lánya Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját; más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósulásának programja szomorú kudarccal végződik; a regény végső víziója azonban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavidék felett szivárvány jelenik meg.

D. H. Lawrence - The ​Works of D. H. Lawrence
The ​acceptance by D. H. Lawrence of the deep connection between human sexuality and creative energy reveals a demonic, Dionysian urge that is both original and striking to the modern reader. Lawrence's popularity as a poet has steadily increased since he put together _Collected Poems_ in 1928. He rewrote some of the poems, and arranged them in chronological order 'to make up a biography of an emotional and inner life'. First published as two volumes, this edition brings together all of Lawrence's published poetry into one book.

D. H. Lawrence - Aki ​a szigeteket szerette
A ​szerző művei körül állandóan folyik támadóinak és híveinek harca, de a néhány évtizedes távlat már lehetővé teszi, hogy életművéből ma már maradandó értékű darabokat válogathassunk ki. Aki elolvassa a kötetünkben levő novellákat, bizonyára megérzi azt, amit a szerző írásaival is, szóban is hirdetett: hogy szívvel-lélekkel hisz a szerelemben, erkölcsi értéket lát az ösztönök érvényesítésében - s erkölcstelenséget abban, ha az ösztönöket elnyomják. Tizenöt éve nem jelent meg magyarul Lawrence-nek, a sokat ünnepelt és sokat támadott szerzőnek egyetlen műve sem. Ezt a hiányt igyekszik pótolni novelláinak és kisregényeinek ez a válogatása. Ítélje meg az olvasó maga: becsülje benne, ami szép és költői, vesse el, ami ízlésének nem felel meg, vagy amiről úgy érzi, hogy eljárt felette az idő.

D. H. Lawrence - Sons ​and Lovers
Drawing ​on his own childhood and adolescence, Lawrence depicts the early married life of the Morels - the father a hardworking, hard-drinking Nottinhamshire coal miner, the mother a refined woman of middle-class aspirations. Born into the family battle, their son Paul Morel initially takes his mother's part, until in adolescence he meets and falls in love with a young girl, Miriam, and discovers a new conflict of loyalties. Sons and Lovers portrays the sexual and emotional struggle of Paul Morel, caught between the women he attempted to love, and in it D. H. Lawrence transforms autobiography into art.

D. H. Lawrence - The ​Mortal Coil and Other Stories
Sixteen ​stories through which can be traced Lawrence's development in his twenties. _A Prelude_, his first published wok. _The Old Adam_ and _The Witch a la Mode_ reflect the years of intense sexual frustration Lawrence endured while a schoolmaster in Croydon. _A Chapel_ and _A Hay Hut Among the Mountains_ record a happier period - the first months of his life with Frieda. _The Thimble_ and _The Mortal Coil_ take us to the years of the First World War, years of Lawrence's maturity and growing sense of tragedy.

D. H. Lawrence - England, ​My England and Other Stories
Egbert ​retreats from reality, loses his wife and is left with nothing - but his tragedy is not his alone.. The hero of England,My England stands for a whole social ethos, whose decline Lawrence pinpoints with bitter precision. The other stories in this collection are concerned with outward alliances and inner compulsions. And in the dialogue of reason and the unconscious it is the dark forces whose call is the most insistent...

D. H. Lawrence - Birds, ​Beasts and Flowers
D. ​H. Lawrence (1885-1930) made a contribution to poetry that, in the words of Louise Bogan, "can now be recognized as one of the most important, in any language, of our time." Birds, Beasts and Flowers, his first great experiment in free verse, was published when he was thirty-eight. This Black Sparrow edition re-sets the text in the format of the first edition (New York: Thomas Seltzer, 1923) and restores several "indecent" lines suppressed by the original publisher. Lawrence's original jacket artwork is reproduced on the jacket in full color. Many of these individual poems are popular in anthologies, however they are best read in the context and continuum of the whole book. In preparing the original collection for publication, Lawrence grouped the poems in a purposeful sequence and prefaced many of the sub-sections with brief quotations from the third edition of John Burnet's Early Greek Philosophy, which particularly interested him at the time.

D. H. Lawrence - In ​Love
A ​Huron's Easy Reader köteteit akkor kezdd el gyűjteni, ha már kívánod, hogy jó angol-amerikai irodalmat olvass eredetiben, és ebben eddig legfőképpen a szókincsed és a nagyszótár mérete akadályozott meg.

D. H. Lawrence - A ​vér hatalma
A ​"Lady Chatterley szeretője" című regény írója szókimondó merészségével keltett feltűnést. Következő regénye legalább ilyen értékes és maradandó alkotás. D. H. Lawrence saját gyerekkorában megélt tragédiáját írja meg Paul Morel nevű főszereplője bőrébe bújtatva. Megismerhetjük a bányászfalut, ahol ő és családja élte nem mindennapi, érzelmektől zaklatott életét. Apja iránt érzett mélységes megvetése és anyjához fűződő gyengéd kapcsolata sorsdöntően befolyásolja a művészhajlamú fiú első szerelmi viszonyát. A szerző e regényét megjelenésekor erotikus műnek tartották, s bár kétségtelenül megtalálhatók a naturalizmus elemei, műve elsősorban azt vizsgálja, hogy létezhet-e igaz emberi kapcsolat a huszadik század megváltozott viszonyai között.

D. H. Lawrence - The ​Letters of D. H. Lawrence
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - Az ​érintés föltámadása
D. ​H. Lawrence (1885-1930), az angol irodalom lázadó és profetikus mestere, gyakran félreértett és botrányosan szabadosnak tekintett művek alkotója gazdagon áradó költészetében is megfogalmazta legfőbb eszméit. Lírája a Blake- és Whitman-féle szabadverset, valamint a háború utáni beatköltészetet kapcsolja össze: Lawrence a szabadvers nagy költője. Mint egyik kötetének előszavában kifejti, kétféle költészet léteik: a csiszolt "gyöngyszem-költészet" a zárt, befejezett, végsőkig megmunkált művek, a tökéletes szerkezetek költészete; és a "most" lírája. "'A közvetlen jelenben nincs tökéletesség - írja -, nincs lezártság, semmi sem végleges.... az örökjelen élet nem ismeri a befejezettséget, a végső kikristályosodást... A most költője sosem befejezett, nem olyan, mint az öröklét kígyója, farkával a fejénél: nincs önmagába visszatérő ritmusa. Nincs megállapodott tökély, nincs véglegesség, amit félelmünkben oly megnyugtatónak tartanánk." Lawrence mitikus, látnoki lírája az ember és világszellem belső azonosságát sugallja, az ember érzelmi felszabadítására törekszik, amely a szexuális tabuk lerombolásával jár együtt.

D. H. Lawrence - Tollas ​kígyó
Kate ​először látott bikaviadalt életében. A döbbenettől és az undortól szinte önkívületi állapotban volt. Mocskosnak és közönségesnek látta a vértől megittasult embereket. Ilyennek látta Mexikót is: bűnösnek, kiábrándítónak, taszítónak - elvágyódik innen. Mégis itt ismerkedik meg a férfias és szenvedélyes indián tábornokkal, Don Ciprianóval. Volt valami ebben a félvad emberben, ami a mexikói sárkányra emlékeztette. Az asszony szívét örökre rabul ejtette, s már nem tudott, nem is akart többé szabadulni innen. Quetzalcoatl magához láncolta...

D. H. Lawrence - The ​Rainbow
Lush ​with religious and metaphysical imagery, this is the story of three generations of the Brangwen family, set against the decline of the rural English midlands. It peers into a family's sexual mores, exposing the sexual dynamics of marriage and physical love.

D. H. Lawrence - Love ​among the Haystacks (Oxford Bookworms)
Egyszerűsített ​olvasmány angol nyelven. Hasznos segítség a nyelvtanulásban. A kötet 2. nehézségi fokozatú, az olvasásához kb. 700 szavas szókincs szükséges. "Oxford Bookworms Stage 2" It is hay-making time on the Wookey farm. Two brothers are building the haystack, but thinking about other things - about young women, and love. There are angry words, and then a fight between the brothers. But the work goes on, visitors come and go, and the long hot summer day slowly turns to evening.

D. H. Lawrence - Lady ​Chatterley és a kedvese
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D. H. Lawrence - The ​Man Who Died / The Ladybird / The Captain's Doll
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók