Ajax-loader

Sz. Jónás Ilona könyvei a rukkolán


Sz. Jónás Ilona - Barbár ​királyok
Az ​antik birodalmak bukása, s ezzel együtt a kultúra hanyatlása, az anyagi és szellemi értékek pusztulása jellemzi azokat az évszázadokat, melyeket a népvándorlás koraként jegyez a történelem. A kora középkorban Európában megjelenő különböző germán törzsek, illetve az ázsiai eredetű hunok lovas-nomád törzsének vezérei, a honfoglaló királyok életrajzaiból a két civilizáció konfliktusokkal teli találkozása is kirajzolódik. A kötetben a legendás „barbár” hódítók: a gót Alarich és Athaulf, valamint a hun Attila mellett Theodorich keleti gót, Geiserich vandál, Gundobad és fia, Zsigmond burgund, Chlodvig és Clothar frank, Siegebert austrasiai és Alboin longobárd király alakja elevenedik meg. Az általuk vezetett új, harcos népek és a római civilizáció – sokszor véres – harcaiból épült fel a középkori Európa kultúrája.

Sz. Jónás Ilona - A ​középkor nagy császárai
Tartalom: Nagy ​Károly I. Ottó III. Ottó III. Henrik IV. Henrik I. Barbarossa Frigyes II. Frigyes IV. Károly Zsigmond

Sz. Jónás Ilona - Sokszínű ​középkor - Természet, társadalom, kultúra a középkori Európában
A ​kötet címéhez híven Sz. Jónás Ilona itt kiadott tanulmányai rendkívül széles skáláját kínálják a középkori és reneszánsz Európa jellegzetes problémáinak: az idő mérésétől a természet megszelídítéséig, a zsarnok öléstől az álmok értelmezéséig, a szentkultusztól a városi társadalom rétegződéséig a szerző számos izgalmas kérdést elemez és illusztrál jól érthető példákkal. A könyv lapjain felsorakozó szereplők életteli közelségbe hozzák a középkori ember mindennapjait: az olvasó találkozhat a kolostori iskolák kíváncsi diákjaival, apátjuk kincseit és kiválóságát csodálva bemutató szerzetesekkel, kardjuk hírnevére büszke lovagokkal, selyemszövő párizsi asszonyokkal, falvaikból elköltöző, jobb sorsot kereső parasztokkal, tetteikkel példát mutató, jól ismert szentekkel vagy éppen kalandos sorsú remetékkel. A tanulmányok tudományos értékük mellett nyelvezetük gazdagságával, a leírások hallatlan képszerűségével, a színek, formák, anyagok, apró részletek megjelenítésével is hozzájárulnak ahhoz, hogy a középkor ne csupán régmúlt évszázadok hosszú sora, hanem lélegző, megtapasztalható, megérthető és meg szerethető világ is legyen.

Sz. Jónás Ilona - Árpád-házi ​Szent Erzsébet
Halálának, ​majd szentté avatásának 750. évfordulójára emlékezve elsősorbana német történetírás nagy figyelemmel fordult Szent Erzsébet felé. A hagyományos politikaitörténettől kezdve a mentalitástörténet és művészettörténet módszereit is alkalmazva írtak róla. A legújabb magyar történetírás adósságát is törleszti e kis kötet II. Endre leányának életéről. A szerző új megközelítéssel helyezi el az Árpád- házi királylány alakját a kor szentjeinek galériájában, s utal arra a szerepre is, amellyel származása kapcsán hozzájárult az egykorú Európában a magyar királyi dinasztia szentjeinek tiszteletének népszerűsítéséhez. Az ikonográfiai sémákból kiemelve, a XIII. század érzelmi és vallásos közegét bemutatva érzékelteti Szent Erzsébet alakjában a kornői eszményképét, s egyúttal arra is választ keres, hogy miért hathatott Erzsébet példája századokon át.

Kollekciók