Ajax-loader

Titus Burckhardt könyvei a rukkolán


Titus Burckhardt - Szakrális ​szimbólumok
Titus ​Burckhardt esszékötete a szimbólumok világával foglalkozik, melyben az egyes tanulmányok nem csupán tartalmi összefüggésben állnak egymással, hanem a létezés értelmét is próbálják megvilágítani. A mítoszok soha nem a történés szintjén érthetők igazán, hiszen nem is annyira a történésük fontos, hanem a mögöttük rejlő emberi létállapotok. Így derül fény például a sakkjáték és az alkímia jelképeinek időtlen értelmére. - A szellemi kalandokra vágyók bizonyosan szeretni fogják

Titus Burckhardt - Bevezetés ​a szúfi doktrínába
Titus ​Burckhardt mára már klasszikussá vált munkája jóval több, mint pusztán egy lebilincselő ismertetés a szufizmusról. Igazi intellektuális mestermű, az ezoterikus tanítások általános érvényű jellegzetességeinek átfogó elemzésével, kivételes mélységű metafizikai kifejtéssel, és a spirituális realizációt illető nélkülözhetetlen utalásokkal - olyasvalakitől, aki nem csak avatott ismerője, hanem autentikus képviselője is a szúfi bölcsességnek.

Titus Burckhardt - Kristályparadicsom
"Ahhoz, ​hogy egy civilizációt megérthessünk, mindenekelőtt szeretnünk kell, ezt pedig csak a benne foglalt változatlan és egyetemes értékeknek köszönhetően lehet elérni. Ezek az értékek alapvetően valamennyi autentikus kultúrában egybe szoktak esni, vagyis mindazokban a kultúrákban, amelyek nemcsak a fizikai jólétet szolgálják, hanem az örökkévalóban lehorgonyzott teljes emberrel törődnek. Ilyen értékek nélkül az életnek nincs értelme." - E kultúrák körébe tartozott a móroké, amely több, mint nyolc évszázadon át virágzott Hispániában, s amely a keresztény Európa kultúráját is jelentősen befolyásolta. Titus Burckhardt átfogó képet nyújt e számunkra külsőségeiben szokatlan és érdekes, lényegi tartalmaiban - mivel változatlan és egyetemes értékeken alapulnak - mégsem ismeretlen kultúráról. A könyv a Córdobai Kalifátus felvirágzása és a Granadai Királyság bukása közötti időszakot íveli át. Bemutatja a különböző vallási közösségek békés együttélését; a kalifátus politikai felépítését; a városok jellegzetességeit; a híres épületeket a córdobai Nagy Mecsettől az Alhambráig; a hétköznapi életet; az orvoslás és a csillagászat alapjait; az arab nyelv és költészet szabályait; a lovagi szerelem szellemi hátterét; a keresztények és mohamedánok közötti "sakkjátékot", és a sakk szimbolizmusát; a görög filozófia szintézisét; a misztika szerepét és jelentőségét.

Titus Burckhardt - Chartres ​és a katedrális születése
Jelen ​könyv, a korabeli forrásokat juttatva szóhoz, a lehető leghitelesebben próbálja felidézni azt a szellemi miliőt, melyből a gótikus katedrális megszületett. Azt szeretnénk bemutatni, hogyan érlelődött meg a gótikus katedrális egy régi hagyomány fájának utolsó gyümölcseként. Ennek során a chartres-i katedrális mint a gótikus stíluson belüli első ›klasszikus‹ katedrális kerül majd pillantásunk középpontjába. – írja a Magyarországon már több könyve által ismertté vált híres művészet- és vallástörténész. A könyv megértését gazdag képanyag és magyarázó ábrák segítik.

Titus Burckhardt - Muszlim ​asztrológia
Titus ​Buckhardt könyve bepillantást enged abba, hogy az asztrológia, mint a modern Nyugatra csak legjárulékosabb alkalmazására redukálódva eljutott tudomány, miként áll összefüggésben a metafizikai princípiumokkal, s ezek révén egy önmagában tökéletes tudással. A hermetizmus ősi szimbolizmusának aspektusait megőrző muszlim ezoterizmussal foglalkozó munka - a Muszlim asztrológia - bemutatja a kozmosz kvalitatív szemléletét, illetve azt az archaikus mentalitással összefüggő képességet, amely az érzékvilág pillanatnyi jelenségeit az időtlen archetipusokkal azonosítja.

Titus Burckhardt - A ​szakrális művészet lényegéről a világvallások tükrében
A ​szakrális művészetek tárgyalása során szándékosan az említett hagyományokra szorítkozunk, mivel ezekben az esetekben a megformálás törvényeiről nemcsak a rendelkezésre álló művek, hanem a különböző didaktikai írások, valamint az élő mesterek példái is tanúskodnak. E kereteken belül meg kell elégednünk a szakrális művészet területén előforduló legsajátosabb megnyilvánulásaival. Számunkra elsődleges fontossággal az indiai művészet bír, mivel a leghosszabb töretlen hagyományra tekinthet vissza. Példáján láthatóvá válik, hogy a középkori kultúra sokkal korábbi korszakok örökségéből részesedik. A legtöbb teret mégis a keresztény művészetnek szenteljük, mert ez az, ami a nyugati olvasót a legközelebbről érinti. ... Az iszlám művészettel a harmadik helyen foglalkozunk, mert néhány tekintetben poláris viszonyban áll a keresztény művészettel. Végül a távol-keleti művészet néhány olyan aspektusát fogjuk kiemelni, melyek nagymértékben különböznek az előzőleg tárgyalt művészetektől, s tesszük ezt azért, hogy a különféle kifejezésmódok rendkívüli átfogóképességére rámutassunk.

Titus Burckhardt - Alkímia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók