Ajax-loader

Nagy Tamás könyvei a rukkolán


Nagy Tamás - Munkák ​és inspirációk / Works and Inspirations
Nagy ​Tamás építész, gondolkodó, tanár több évtizedes alkotói és oktatói tevékenységének tapasztalatait szeretné átadni a könyvben. A kötet húsz projektet ismertet. Elsődleges célja az oktatásban támaszt nyújtani a hallgatóknak, hogy legyen bátorságuk a saját inspirációikat felismerni, megérteni és megragadhatóvá tenni.

Nagy Tamás - Egy ​arkangyal viszontagságai
Egy ​elévülhetetlennek tűnő, új s újabb arcait mutató életmű, a Hajnóczyé. Radikális eklektikája, műfaji változatossága, csaknem mániákus igazmondása és önkifejezése megkerülhetetlenné teszi ma is. A hang néhány másodperccel a posztmodern hivatalos indulása előttről érkezik. Valahonnan a Vulkán alattról vagy Perzsiából... Újabb fontos könyvet tart kezében az olvasó Hajnóczy Péterről. Jogszociológia, szociográfia, elkülönítők, elsüllyesztők, hálós ágyak és elfekvő kéziratok világából ér el hozzánk a jelentés és látlelet: Nagy Tamás, a szegedi Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely első munkatársa érdeklődésre s kíváncsi forgatásra számot tartó, rétegzett könyve, mely egyszersmind az emlékezet s a szövegmélyi tájékozódások helye is. Sportszatyor helyett a 4. doboz és társai... da capo al fine, s Kavafisz jegyében is olvasva. Cserjés Katalin Nagy Tamás, jogfilozófus, egyetemi oktató. 1971-ben született. 1994 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékének munkatársa, valamint a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom Tanszékén működő Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely tagja. A jog és az irodalom összefüggéseit vizsgáló interdiszciplináris tanulmányokkal foglalkozik. PhD fokozatát szintén e tárgykörben szerezte 2007-ben. Kutatói programokban és konferenciákon Hollandiában, Olaszországban, Spanyolországban, Nagy Britanniában és Szlovákiában vett részt. Önálló kötete Josef K. nyomában címmel jelent meg. Szerkesztőként is tevékenykedik, gondozásában készült Hajnóczy Péter Az elkülönítő című irodalmi szociográfiájának a korábban politikai okokból publikálhatatlan és eddig ismeretlen változatára épülő Jelentések a süllyesztőből.

Nagy Tamás - Tóth Csaba - A ​Tanganyika-tavi sügérek 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kubinszky Mihály - Turóczy László - Nagy Tamás - Ez ​a vonat elment
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Tamás - A ​futballtörténelem 100 legendás gólja
Goal, ​but, tor vagy gol! Azaz gól! A labdarúgás sava-borsa, amiért érdemes meccset nézni. Milliók tombolnak és milliók szomorkodnak a világon, ha megrezdül a háló; gólt szerezni hatalmas öröm, kapni annál nagyobb kudarc. Könyvünkben azokat a gólokat gyűjtöttük csokorba, amelyek évek, évtizedek múltán is emlékezetesek vagy azért, mert különösen fontosak, vagy pedig azért, mert különlegesen látványosak. Ki szerezte? Ki kapta? Hogyan esett pontosan a gól? Az alapvető jellemzők leírása mellett a szerzők törekedtek arra, hogy olyan plusz információval szolgáljanak minden egyes gólhoz, amely újdonság lehet azoknak is, akik már becsukott szemmel is fel tudják idézni az adott találatot.

Nagy Tamás - I. ​Habsburg Ferdinánd
I. ​Ferdinánd a Habsburg család egyik legsikeresebb tagja. A spanyol infánsból először osztrák főherceg, majd magyar és cseh király, végül német-római császár lett. Utódaira egy fejlődőképes birodalmat hagyott.

Nagy Tamás - Az ​alaszkai malamut
A ​kötet emlékeztető tanulmány fajtaszakértők munkájából; tanulmány, mely nem egy kötelezően követendő irányvonal sem kutyatartónak, sem tenyésztőnek, klubnak, de használható mérce bárki által, mint irányadó, útmutató. Minden malamutot tartó, a fajtát megismerni vágyó és kutyájával sportolni akaró ember nélkülözhetetlen kézikönyve; becsben tartott "bibliája" lesz évek múltán is...

Hegedüs András - Kovács Ferenc - Márton Mátyás - Nagy Tamás - A ​számítóközpontok tájékoztatási rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

T. Hámori Ferenc - Frisnyák Zsuzsa - Árva Kálmán - Joó Ferenc - Máthé Zoltán - Mucsi Barnabás - Nagy Tamás - Volt ​egyszer egy vasút... II.
A ​MÁV megalakulásának 150. évfordulójára megjelent album a megjelenésekor nívódíjban részesült Volt egyszer egy vasút... képes históriájának szerves folytatása. Bár jónéhány év telt el a két kötet megjelenése között, a koncepció nem változott: a Magyar Államvasutak 150 évének képes története, a vasúttársaság históriájának bemutatása egészen napjainkig igényesen válogatott ábrázolások és magyarázó szövegek segítségével.

Nagy Tamás - A ​Magyar Honvédség 1848–1989
A ​honi hadtörténetírás jelentős hiányát kívánjuk pótolni e tankönyv közrebocsátásával. A magyar nemzeti haderő 1848-ban kezdődő történetének olyan összefoglalására vállalkoztunk, amely elsősorban alkalmazásának elvi és gyakorlati fejlődését, illetve szervezeti változásait mutatja be. Munkánkban a tudományosság igényével, a hadművészet területeinek vizsgálatán keresztül elemezzük az elmúlt százötvenhat év legfontosabb eseményeit, a magyar hadügy fejlődésének irányvonalát. A tárgyalt időszak bővelkedett háborúkban, fegyveres konfliktusokban, melyek közül három, az 1848–49-es szabadságharc, az első és a második világháború magyar vonatkozású eseményeit, hadművészeti jellemzőit tárgyalja a tankönyv. Szükségét éreztük ugyanakkor annak, hogy a békeidőszakokat is bemutassuk, mindazon politikai, katonapolitikai változásokat, melyek kihatottak a nemzeti hadügyre és hadseregre.

Kollekciók