Ajax-loader

B. Kalavszky Györgyi könyvei a rukkolán


Siposné Kecskeméthy Klára - B. Kalavszky Györgyi - A ​Ludovika
„Legyetek ​bajtársiasak, emberszeretők, katonáitokat, leendő beosztottjaitokat becsüljétek meg, tisztességesen bánjatok velük... Gyűlölködést ne szítsatok egyetlen szomszéd nemzet ellen sem, mert itt, a Kárpát-medencében élünk ezer éve és még élni fognak utódaink több ezer éven keresztül... A mi eszméinket vegyétek át, legyetek utódaink, mi ígérjük, hogy benneteket mindig támogatni fogunk munkátokban, amennyiben a haza és a parancsnokaitok így kívánják!” Szende László nyá. ezredes, egykori ludovikás akadémikus A „ludovikás” kifejezés az idők folyamán a magyar köztudatban összeforrt a férfiasság, a hazaszeretet és az önfeláldozó bátorság fogalmával. Kik voltak ezek a bátor, fegyelmezett, nagy tudású és művelt, magasan képzett katonák, és kik az ő kései utódaik? Róluk, egykori és mai ludovikásokról szól ez a könyv.

B. Kalavszky Györgyi - Illésfalvi Péter - Horthy ​Miklós élete képekben
Vitéz ​nagybányai Horthy Miklós altengernagy, Magyarország egykori kormányzója hosszú és drámai fordulatokkal teli életét számtalan fénykép örökíti meg. A kötetben gyermekkorától tengerésztiszti és kormányzói pályafutásán keresztül a portugáliai emigrációban töltött időkig nyomon követhető az a csaknem kilenc évtizedes életút, amely - essen bár különféle megítélés alá - a magyar történelem kitörölhetetlen részévé vált. A szerzők nyolc tematikus fejezetre bontva elevenítik fel Horthy Miklós életének egyes állomásait 250 db - nagyrészt a HM HIM Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában őrzött - korabeli fénykép és a fejezeteket bevezető rövid összefoglalók segítségével. Jelen könyv újszerűségét a Horthy-életpálya egészére törekvés, valamint az eddig még nem publikált fotográfiák adják, különös tekintettel a kormányzó magánéleti vonatkozásaira.

Kollekciók