Ajax-loader

Dr. Perendy Mária könyvei a rukkolán


Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Biológiai ​vizsgálatok
"A ​jónevű szerző ismert és igen közkedvelt Biológiai Gyakorlatok kézikönyve c. munkájának középiskolások számára készült, felújított, színes mellékletekkel bővített kiadása. Továbbra is megtalálható a feladatokkal párhuzamosan a megoldás, de újdonság a gyakorlatok kétórás foglalkozásokon elvégezhető egységekbe való csoportosítása. Jó felkészítő könyv!

Dr. Perendy Mária - Biológiai ​gyakorlatok kézikönyve
E ​könyvről talán akkor mondunk a legtöbbet, ha a nagy sikerű "Biológiai önképző"-höz hasonlítjuk...A megfigyelések és kísérletek végzése már nemcsak olvasottságot feltételez, hanem szakértelmet is.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Dr. H. Nagy Anna - Genetikai ​példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Nagy Mária - Biológiai ​önképző
Az ​önképzés igen régi fogalom, ám az olyan könyv, amely egy-egy tárgyban módszeresen az önképzést szolgálja, még nagyon is ritkaság. Erről a könyvről legelőször azt kell bevallani, hogy nem kezdőknek készült, hanem azoknak, akik túl vannak az alapfokon, sőt a középiskolai ismereteknek is birtokában vannak, leghasznosabban pedig azok forgathatják, akik érettségire, egyetemi vagy főiskolai felvételi vizsgára készülnek, esetleg valamilyen más okból akarják felfrissíteni ismereteiket. A Biológiai önképző lényegében a gimnázium négy évében tanított biológiai anyagot sűríti össze - és részben egészíti ki - négy fejezetben. Egyrészt a könyv összefoglaló jellege, másrészt a tagolása feleslegessé teszi a jegyzetelést, s a megtakarított energia is a tanulásra fordítható. Aki az első részt - az általános biológia, a növény-, állat- és embertan fejezeteit - gondosan áttanulmányozta, az felütheti a könyv második részét, hogy ismereteit ellenőrízze. Itt egy módszertani útmutatóban megtalálja az olvasó, hogyan tudja ellenőrízni önmaga, mennyire sajátította el az első rész anyagát. Ha valaki csak a második érsz ellenőrző kérdései alapján akarná felidézni tanulmányait, az nemcsak becsapná önmagát, hanem adott esetben csődöt mondana, mert a kérdések úgy vannak megszerkesztve és csoportosítva, hogy csupán a jól felkészült olvasó kap belőlük támogatást. Itt egy-egy helyes válasz 3-4 kérdésre van felbontva, s ez az első rész ismerete nélkül nem tekinthető át. A könyv ábraanyaga jóval kevesebb (kb. 100 db), mint amennyit a középiskolai tankönyvek tartalmaznak, de a lényeg megértéséhez elegendők, s velük a könyv önállóan használható.

Dr. Perendy Mária - Biológiai ​témavázlatok
Irány ​az egyetem! című könyvsorozatunk olyan segédanyagot kínál a biológiából érettségiző és felvételiző tanulóknak, amely a középiskolás biológia tankönyvek ismeretanyagát bővíti az érettségi és felvételi követelményeknek megfelelő részletekkel. A sorozat tagja a Biológiai diáklexikon, a már jól ismert BDL, amelyben mintegy 1500 szócikk segít a biológiai fogalmak és folyamatok egzakt értelmezésében. Már elkészült és megjelent a sorozat új Biológiai feladatgyűjteménye középiskolásoknak, ez a BFK. A gyűjtemény 122 feladatsorban több, mint 2000 feladatot tartalmaz, így elegendő ismeretet kínál a biológiaoktatásban megszerzett ismeretek gyakorlásához és új szempontú átgondolásához. A könyv Megoldási útmutatója is komoly segítség a tanuláshoz. Legújabb kiadványunk a Biológiai témavázlatok, a BTV. A biológia tantárgy valamennyi területére kidolgozott részletes és tömör megfogalmazású témavázlatok különösen azért szükségesek, mert a tankönyvek különböző részletességgel tárgyalják a tananyagot, a teljesség nem is lehet a feladatuk. A témavázlatokban viszont együtt található a tárgyakhoz tartozó fogalmak és folyamatok minden összefüggése. Szaktanárok számára is kiváló segédanyag a tantárgy kiváló pedagógusának, Dr. Perendy Máriának ez a legújabb könyve.

Kollekciók