Ajax-loader

Szabados György könyvei a rukkolán


Szabados György - A ​magyar történelem kezdeteiről
A ​magyar történelmi gondolkodás régi törekvése a kezdeteket, sőt az újrakezdéseket jelkép értékű személyiséghez kötni. Középkori íróink Attila, Álmos, Árpád és Szent István alakjával érzékeltették egy-egy sorsfordító beköszöntét. A Thuróczy János-féle Chronica Hungarorum és a Katona István alkotta Historia Critica közötti bő háromszáz év során a történelem tágabb értelmezést kapott az uralkodók cselekedeteinek lejegyzésénél. A hazai és külhoni kútfők feltárásával egyre árnyaltabbá válhatott az ősidők, a honfoglalás és az államalapítás történetének leírása. A források gazdagodásának köszönhető, hogy a királytörténetek néptörténetté szélesedtek, s a jelképes személyeket valós és vélt érdemekkel ékesítette fel a XVIII. századra kifejlődő kritikai történettudomány. A régi magyar történelem sarkalatos pontjainak szemléletbeli hangsúlyváltásait tárja fel ez a művelődéstörténeti-histográfiai áttekintés, amely például azt is bemutatja, hogy milyen megfontolásból született meg az "Árpád-ház" fogalma az 1770-es évek jezsuita történetírásában.

Szabados György - Magyar ​államalapítások a IX-XI. században
A ​világtörténelemben a magyarok alkották azt az egyetlen közösséget, amely steppei típusú birodalmát nyugat-európai keresztény királysággal váltotta fel. Mindkét államalapítási aktus ugyanahhoz az uralkodóházhoz kötődik: az első Álmos nagyfejedelem, a második Szent István király személyéhez.

Szabados György - Írások ​I.
Nem ​árt figyelmesen olvasni Szabados György írásait, mert a lényeget célozzák, pontos megfogalmazásokban. Nemcsak tudás, de szív és lélek van ezekben az esszékben, és még valami. Meditatív csend, ami a kikezdhetetlen állítások alappillére. Csupán ilyen módon lemérve a dolgokat, és csupán ilyen alapállásról megszólalva mondhatja valaki: Zenét szerezni, meglehet, igen nagydolog. Én mégis úgy tekintem csak, mint hírt adni arról, hogyan is áll, merre bolyong bennünk a lélek. (Danyi Zoltán)

Szabados György - Váczi Tamás - A ​zene kettős természetű fénye
Szabados ​György Liszt-díjas zeneszerző és zongorista, akinek kedvéért a világ vezető free jazz muzsikusai látogatnak Magyarországra, hogy együtt koncertezzenek vele - és Váczi Tamás zenekritikus, a nemrég fiatalon elhunyt író és esszéista közös vállalkozásba fogott. Könyvünk a jövő magyar műzenéjéről, zene és ember szerves egységéről szóló lírai vallomás. A zene kettős természetű fénye, mely a hazai könyvkiadásban mindeddig egyedülálló, nemcsak a két alkotó művészi gyakorlatáról, hanem a jazz és népzene azonosságairól, a zenetörténet és a jelen irányzatairól ad képet, miközben kirajzolódik a jazz világtörétnete, mai nagy zenészeivel és új törekvéseivel együtt. Mégsem zenetörténeti tanulmányokat vehet kezébe az olvasó, hanem higgadt tárgyilagossággal s mégis szenvedéllyel megírt esszék sorát, két, magyarságban és egyetemességben gondolkodó művészember együtt formálódott etikai alapállásának bizonyságaként.

Kollekciók