Ajax-loader

David Hopkins könyvei a rukkolán


David Hopkins - Minden ​iskola kiváló iskola
Minden ​iskola kiváló iskola – A rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása „Vezető tudományos szakemberként és magas rangú kormánytisztviselőként szerzett hatalmas tapasztalatára támaszkodva David Hopkins rendkívüli meggyőző és ösztönző erővel mutatja be, hogyan kell alapjában véve sikeres közoktatási reformot végrehajtani... olvassák el a könyvet, és tegyék, amit tanácsol.” Michael Fullan, a Torontói Egyetem Ontariói Oktatáskutató Intézetének professzora „David Hopkins azon kevés vezető oktatási szakember közé tartozik, aki elméletét – kormánytisztviselőként – a gyakorlatban tesztelte, és tanult is az így szerzett tapasztalatokból. Az eredményt könyve mutatja: éleslátóan elemez, provokatív gondolatokat fogalmaz meg, és nem kis feladatra szólítja fel a világ oktatáskutatóit és reformereit.” Sir Michael Barber professzor, a McKinsey & Company vezető szakértője A „minden iskola kiváló iskola” nemcsak egy szlogen, hanem az oktatási reform következő szakaszának a célja, mely azt a törekvést fejezi ki, hogy minden diáknak lehetősége legyen a képességei szerinti legjobb teljesítmény elérésére. A könyv amellett érvel, hogy az iskolák általános kiválóságának megvalósításához az egyes intézményekre korlátozódó iskolafejlesztés és a rövid távú célkitűzések helyett a rendszer egészére kiterjedő, fenntartható fejlődést kell kiváltani, új egyensúlyt teremtve a nemzeti előírás és az iskolák reformban vállalt vezető szerepe között. E cél elérése olyan stratégiákat tesz szükségessé, amelyek a megkövetelt színvonal folyamatos emelése mellett a rendszer teljesítőképességét is fejlesztik. David Hopkins szerint négy kiemelt eszköz van arra, hogy minden iskola kiváló lehessen: a személyre szabott tanulás a hálózati együttműködés és innováció a magas szakmai szinten folyó tanítás az intelligens elszámoltathatóság A szerző úgy véli, a rendszervezetők feladata, hogy a reformnak ezeket az alkotóelemeit egységbe foglalják, és az adott iskolák mindenkori működési körülményeivel összehangolják. Egy ilyen vezetési szemlélet lehetővé teszi, hogy a rendszerszintű reform egyszerre lehessen általános és konkrét, azaz egy átfogó stratégiát kövessen, és ugyanakkor az egyedi és sajátos viszonyoknak is megfeleljen. A „Minden iskola kiváló iskola” gondolatébresztő olvasmány intézményvezetőknek, az oktatás felsőbb szintű vezetőinek és irányítóinak, kutatóknak, oktatóknak és mindazoknak, akik az oktatás valamennyi gyerek javát szolgáló fejlesztése iránt elkötelezett érdeklődést éreznek. David Hopkins a Londoni Egyetem Oktatási Intézetén belül az iNET kezdeményezés keretében létrehozott és a HSBC bank által támogatott Nemzetközi Vezetéstudományi Tanszékének vezetője. 2002 és 2005 között három egymást követő miniszter iskolai követelményekért felelős főtanácsadójaként dolgozott az angol oktatási minisztériumban. Tanúsítvánnyal rendelkező nemzetközi hegyi vezető, aki még ma is rendszeresen túrázik az Alpokban és a Himaláján.

Kollekciók