Ajax-loader

Ungváry Rudolf könyvei a rukkolán


Ungváry Rudolf - Balatoni ​nyaraló
A ​múlt olykor könnyebben és hitelesebben tárulkozik fel, ha nem csupán az emberek személyes emlékeit faggatjuk, hanem tárgyi emlékek nyomába is eredünk. Ungváry Rudolf egy badacsonyi nyaraló évszázados történetét megörökítve rajzolja fel a Balaton-felvidéken letelepedett s ott a bortermelést meghonosító Lessner família és keresztény középosztályi környezetének hol szerencsés, hol végzetes fordulatokkal terhes sorsát. Számtalan, a valóságban létezett egyéniség bukkan fel, majd tűnik el a látszólag egy tanulmányíró távolságtartásával elbeszélt regében. A 18. század végén kezdődő és egészen napjainkig tartó história ma élő leszármazottak visszaemlékezései, újsághírek és fényképek nyomán bontakozik ki. Egy feledésbe merülő, polgári erényekkel és önámításokkal, örömökkel és kétségbeesésekkel tarkított világ képében feltárul előttünk a magyar társadalom két évszázadnyi zajos történelme, melyben az egyetlen álladó elem a balatoni nyaraló - s vele az emlékezés rejtett vágya.

Ungváry Rudolf - Az ​osztályozás alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ungváry Rudolf - A ​gépfegyver szálkeresztje
Kedves ​Olvasó, ha e novellák szálkeresztjébe pillantasz, egy férfit látsz, amint az egyre pontosabb lövések elől menekül. A férfi az írások főhőse, az esélytelen ember. Küzdelmében a saját életedet is felismerheted. Ő az, de te is lehetnél, aki a völgyön átívelő hídon megszabadul üldözőitől, aki a hivatalok útvesztőiben bolyong, hogy számtalan megaláztatást elszenvedve szerezze meg a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat, okiratokat, aki állandóan viaskodik önmagával, hogy kitörhessen az én fogságából, aki örökké kétségek között őrlődik: vajon van-e tehetsége egy-egy feladat elvégzésére. Az esélytelen ember lehetsz te is vagy bárki, a cél mindig ugyanaz: legyőzni az esélytelenséget. De miképpen lehetséges ez? - kérdezi ember és helyzet konfliktusa, s emberi sorsok példáival válaszolnak a novellák. Kedves Olvasó, ha belemerülsz a különös szerkezetű, lendületes szövegekbe, egy elsőkötetes, mégsem ismeretlen írót szerethetsz meg. Ungváry Rudolf írásait antológiák, folyóiratok lapjain évtizedek óta megtalálni. Úgy vált a kortárs magyar próza jelentékeny személyiségévé, hogy önálló kötete eddig még nem jelent meg. A gépfegyver szálkeresztje harminc év terméséből ad élvezetes, szemléletes válogatást.

Ungváry Rudolf - A ​láthatatlan valóság
Miért ​éppen Magyarországon változott meg alapjaiban a rendszerváltás eredményeként létrejött liberális politikai rendszer? Milyen érvényes nyelven lehet beszélni az új körülményekhez ,,mutálódó" politikai világról? Ilyen és ezekhez kapcsolódó kényes és provokatív kérdéseket jár körül Ungváry Rudolf legújabb kötetében.

Ungváry Rudolf - Utána ​néma csönd
Ez ​a könyv a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 1956-os diákparlamentjének története: a felnőtté válásról és megaláztatásról szól. A diákparlament egyetemi forradalmi testület volt, és többfélét jelentett. Jelentette egyrészt azt a nagygyűlést 1956. október 22-én délután 3 és éjfél után 2 óra között, amelyen szinte az egész egyetem jelen volt, és megfogalmazták a követeléseket. Jelentette másrészt azt a 10-15 hallgatóból és tanárból álló csoportot, amely az egyetemet képviselte, és a megyei munkástanáccsal együtt vezető szerepet játszott a forradalomban Északkelet-Magyarországon. Jelentett minden hallgatót és tanárt, aki valamit tett azokban a napokban akár fegyveres nemzetőrként, akár azzal, hogy valamit szervezett, vagy valamilyen helyzetben fellépett. A forradalom idején az egyetemi diákparlamentben minden betöltetlen hely megtalálta a maga emberét.

Ungváry Rudolf - Tezaurusz-technológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ungváry Rudolf - Vajda Erik - Könyvtári ​információkeresés
Korunk ​információs társadalmában talán nincs is fontosabb, mint hogy a megfelelő módszerek segítségével gyorsan és pontosan meg tudjuk találni a bennünket érdeklő információkat. Bár a könyvtárak jövőjét illetően nehéz jóslásokba bocsátkozni, az bizonyos, hogy nemcsak a hagyományos, hanem az elektronikus dokumentumokat használók számára is nagy segítség a felkészült szerzőpáros könyve. A kötet mind a könyvtárosi pályára készülők, mind a már ott dolgozók számára nélkülözhetetlen, és az internet egyszerű felhasználóinak is érdekes olvasmánya lehet, hiszen nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati tudnivalókba is betekintést nyújt. Hézagpótló kötet, mivel elsőként tárgyalja részletesen és rendszerezi az online információkeresés valamennyi elméletét és technikáját.

Kollekciók