Ajax-loader

Arvi Järventaus könyvei a rukkolán


Arvi Järventaus - Kis ​falu a világ végén
Nagyon ​örülök, hogy lappföldi regényemet bocsáthatom elsőnek a magyar olvasóközönség elé. Az északi irodalomban sokat foglalkoznak a lappok életével, de túlságosan idealisztikusan. Szinte paradicsomi életről regélnek az írók, amelyben a nép majdnem bűntelenségben él. Az ilyen ábrázolás talán szép, talán művészi , de semmiesetre sem igaz. A Lappföldön a nép olyan, mint a világon mindenütt. Csak a természet nagyszerű náluk. És talán a természet hatalma rendelte Lappföldön mégis valahogyan másoknak az embereket: nagyon jóknak és nagyon rosszaknak. Regényemben ezt akartam ábrázolni. Remélem szívesen fogadják Magyarországon.

Arvi Järventaus - A ​mennyei mester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arvi Järventaus - Kereszt ​és varázsdob
E ​regényében Arvi Järventaus egy évszázadokkal ezelőtt élt lappföldi prédikátor különös, emberi gyengékben és isteni rajongásban egyként bővelkedő életét írta meg. Olaus Sirma maga is lapp származású, úgy érzi, Isten reá bízta lapp testvéreinek megtérítését. Munkáját messze Északon kétség és lelkesedés közepette végzi. Kemény, rettenthetetlen egyéniség, egyetlen lépést sem hátrál a pogánysággal vívott küzdelemben. Vele szemben az utolsó pogány táltos, egy lapp Koppány: Paulus-Juoni méltó ellenfele a papnak. Csodálatos fiatal alakja körül szinte rajzanak egy letűnőben levő ősi világ szellemei és titkai. A hegyvidéki lappok, élükön Paulus-Juonival minden úton-módon, megható makacssággal védelmezik atyáik s velük harcol a magányos pap, akinek egyetlen társa, fiatal, szelíd, bájos felesége: Kaarina. Két világ csap össze ebben a regényben: az ősi mítoszok világa s a modern keresztyén emberé. Élet-halál harc ez. S a hősök élete, környezete, Lappföld derengő égboltja, zuhogó folyók, csilingelő szánok, vonuló rénszarvas-csordák, lobogó északi fény, süvöltő hóvihar, szénaillatú nyár változatos képei nyűgözik le az olvasót. Néplélektani szempontból is értékes mű: belevilágít a sámánok életébe és szerepébe. És néprajzi szempontból sem utolsó: leírja a hegyvidéki lappok életét, azzal a közvetlenséggel, ahogy csak a népével együtt élő, annak minden gondját-baját, erényét és bűnét ismerő és megbocsájtó, tárgyilagos megfigyelő írhatja le. Számunkra különösen sokat mond ez a könyv. Olyan kultúráról szól, amely rokon volt a miénkkel, de amely nálunk már réges-régen meghalt.

Kollekciók