Ajax-loader

J. Baines könyvei a rukkolán


J. Baines - J. Málek - Az ​ókori Egyiptom atlasza
Tudásunk ​legértékesebb forrásai az ókori Egyiptomról a hatalmas építészeti emlékek: a piramisok, templomok, sírok, szobrok és sztélék. Ezek tanulmányozása - történjék ez akár az ország különböző tájain, akár a múzeumok és gyűjtemények teremtette modern környezetben - jó alkalom a szakemberek és laikusok találkozására. Általában semmiféle szaktudás nem szükségeltetik ahhoz, hogy lenyűgözve álljunk a gízai Nagy Piramis nagyszerűsége és műszaki megoldásai előtt, hogy megcsodáljuk a Deir-el-Medine közelében található, a Ramesszida uralkodók idejéből való sírok falfestményeit, vagy megdöbbenjünk a Királyok Völgyében Tutanhamon sírjából előkerült - most a Kairói Múzeumban látható - tárgyak pompáján és sajátos ízlésvilágán. Ha többet tudunk e műalkotásokról, jobban élvezzük és becsüljük őket. Mindebből könnyen meghatározható e könyv szándéka. Mert a szerzők célja világos : módszeresen tekintik át az ókori Egyiptom legfontosabb emlékeit, mérik fel történelmi és kulturális súlyukat, mutatják be azt a mitológiát, e világi reményt és túlvilági hitet, amelynek a modern ember pszichéjét vizsgáló tudósok oly nagy jelentőséget tulajdonítanak. Nem ok nélkül, mert az egyiptomi kultúra gondolkodásunkat a hitnél sokkal mélyebben befolyásolta, létünkről, személyiségünkről alkotott elképzelésünket alakította. Az Egyiptom földrajzáról, történelméről, civilizációjáról és kultúrájáról írott könyvek egyik legjobbikát tartja kezében az olvasó. Néhány fejezet és egy-egy téma gazdagon illusztrált bemutatása az egyiptomi civilizáció hétköznapjainak megismertetését szolgálja.

Kollekciók