Ajax-loader

Ágai Ágnes könyvei a rukkolán


Ágai Ágnes - Óhajtott szép kincsecském!
... a szerelem kortól és időtől függetlenül létezik, mióta ember él a Földön. két ember legbensőbb kapcsolatának tükrei e levelek. A levelekben kifejezett érzés, a szerelem, ahogy változnak az idők, más-más szavak köntösébe bújtatva s az illető korra jellemző formulákkal jelenik meg. A kötet összeállításánál az egyik fő szempont az volt, hogy lehetőleg ismert személyek levelei kerüljenek a kötetbe... Különböző levélírási, levélközvetítési szokásokkal is megismerkedhetünk, mint például: egy lovasfutár ezer veszélyen át száguldott, s bezörgetett éjnek évadján kifulladtan, porosan a címzetthez..., vagy, amelyet a repülőgép szállított és került postaládába és csak onnan kellett kiemelnie a címzettnek.

Ágai Ágnes - Minden ​lehetséges
Ágai ​Ágnes első verseskötete voltaképpen sokadik, válogatott kötet: olvasói ezt azonnal megállapíthatják, ha belelapoznak ebbe az igazán szép versgyűjteménybe. Ágai Ágnes az érzelmes, vallomásos, elégikus vers újrateremtésén fáradozik sikerrel, dallamos szabad versei őszinte, erős érzéseket, mindennapi hitet, életre szánt töprengést tükröznek. Ez a líra teljes személyiségképet ad, s a tragikustól a groteszkig minden lehetséges árnyalatban számba veszi ezt a századot, ezt a világot, mellyel szemben egyszerre tud lágyan megértő és keserűen ironikus lenni. Legsajátabb mondandója a születés, az elmúlás, a szerelem és az anyaság témavilágából merít, de még bensőséges líraiságában is megőrzi a gondolkodó ember közéletiségét. "Ebben a században minden lehetséges" - írja kötetcímadó versében, ám közben szót emel az értelmes létezés, az emberisesség és az igaz szavak nevében. Hiszünk abban, hogy Ágai Ágnes kötete nemcsak jelentős indulás, de megérkezés is.

Ágai Ágnes - Élősirató
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ágai Ágnes - Abszurdkák
Ágai ​Ágnes bőségben kínálja a költőnő intellektuális humorának telitalálatait. Az olvasó nem győzi bámulni a nyelvi leleményeket, amelyek hol az emberlét időtlenül abszurd vonásait tudatosítják, hol mai életünk visszásságait leplezik le, az önmagában is szellemes szójáték szintjét jóval meghaladó elmeéllel.

Ágai Ágnes - Fuit
A ​szeretett társ elveszítése, szembetalálkozás a halállal, amelyet sem elhinni sem elfogadni nem lehet. Egy szerelmes asszony lírai lázadása a halál ellen. Perlekedő, számon kérő kötekedés a halállal, a természettel, mely megsemmisíti azt, amit létrehozott. Lázadás prózában és versben, felidézés és búcsúztatás, vallomás egy múlhatatlan kötődésről. A felvillanó emlékek elevenné formálják az eltávozót, a közösen töltött éveket, azt a lelkiállapotot, „amikor már szép a fájdalom”. Akinek már volt halottja - és kinek nem volt? - magára ismer a gyász fokozatainak, az elhagyatottság és a halálélmény katartikus költői megjelenítésében.

Ágai Ágnes - Hogy ​jön ide Picasso?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ágai Ágnes - Önarckép ​fintorokkal
Ágai ​Ágnes felnőtteknek írott verseiben megtartotta egyéni hangú, játékos, keserédes humorát és a közügyekre figyelő, bölcselkedő szellemét. A verseket Kaján Tibor illusztrálta.

Ágai Ágnes - Hol ​voltam, hol nem voltam
Ágai ​Zsombor, nagycsoportos óvodás vagyok. Ezt a könyvet nekem írta a nagymamám, de azt mondta, csak akkor olvassam el. Ha majd felnőtt leszek. Biztos sok olyanról ír, amit egy gyerek nem érthet meg, még ha nagyon okos, akkor sem. Leveleket küld, megírja, mi minden történt vele, milyen kislány volt és milyen felnőtt lett, miről mit gondolt, milyennek látott engem és milyennek a világot. Ha majd elolvasom, azt fogom érezni, mindig velem van. Hol volt, hol nem volt – pedig ez nem mese, ez igazi valóság: az ő élete. Lehet, hogy nem bírom ki és belelapozok még mielőtt nagy leszek, mert kíváncsi vagyok rá!

Ágai Ágnes - Zénónak ​mondom...
„A ​titkokat az ujjaimnak mondom el” című sikerkönyv szerzője most nem az ujjainak, hanem unokájának, Zénónak mondja el titkait, érzéseit, gondolatait, intelmeit. Zénó tizenöt hónapos, beszélni még nem tud, figyelmesen hallgatni annál inkább. Ágai Ágnes lírai lágysággal és fanyar humorral mesél neki gyerekkoráról, felnőtt éveinek alakulásáról, a múlt és jelen időszak megannyi gondjáról, öröméről. Akárcsak korábbi könyveiben, ebben is a mély gondolatiság nyelvi játékossággal, határozott kritikával és finom öniróniával párosul. Gyereknek mondja - felnőtt is értsen belőle.

Ágai Ágnes - Jankovich Ferenc - Akik ​ki akarták merni a tengert
A ​tenger témája kimeríthetetlen, "kimerhetetlen". Mégis, vagy éppen ezért, majdnem minden művészt megragadott. A gyerekek számára ugyancsak vonzó, titokzatos és izgalmas minden történet, mely a tengerrel kapcsolatos. Mesék, elbeszélések, versek százai foglalkoznak a tenger világával, tengeri kalandokkal, a regényekről nem is beszélve. Ebből a gazdag anyagból készült ez a válogatás, különböző nagy írók és költők tengerről szóló írásaiból. A kiemelkedően szép könyvet Gyulai Líviusz művészi grafikái méltóképpen illusztrálják.

Ágai Ágnes - A ​titkokat az ujjaimnak mondom el
Ágai ​Ágnes prózaversei a gyerekek lelke mélyén megbúvó érzéseket mondják ki a költészet nyelvén. A gyerekeknek sokszor van szükségük ilyenfajta segítségre, hiszen önállóan képtelenek feloldani belső feszültségüket. Irsa Katalin grafikái lágyságukkal, gyerekközelségükkel alátámasztják a versek mondanivalóját.

Ágai Ágnes - Kamaszságok
A ​versek a kamasz fiú érzelemvilágát, sajátos éles, friss, kritikus szemléletét tükrözik. Az aforizmaszerű bölcsességektől a kamasz szerelem szép megfogalmazásáig, a fiatalok világának sok apró részlete megtalálható itt egy őszinte és szeretetre vágyó, a magánytól félő kamasz látásmódján keresztül. Beszél önmagáról, szűkebb és tágabb környezetéről, szülőkről, felnőttekről, társakról, szerelmekről, a világhoz, a valósághoz való viszonyáról. Ágai Ágnes verseit nem csak az ifjú olvasóknak ajánljuk, hiszen a felnőtt olvasók is tanulságot és örömet lelhetnek bennük.

Ágai Ágnes - NEMzedék
Ágai ​Ágnes verseskötete, versfüzére egy alig érintett terület lehetőségeit aknázza ki: a mai kamaszok világát idézi, az ő észjárásukkal gondolkodik, az ő véleményük szerint ítélkezik. A fiatalság legégetőbb kérdéseihez nyúl, a beilleszkedés a múlt és jelen bírálata, a jövő építése, az emberi kapcsolatok stabilitása, a nemzedéki ellentétek kérdéséhez. Szól a fiatalok egymásrautaltságáról, a társadalmi képmutatásról, a kibontakozás, a szerelem megtépázó viharáról, vágyáról. A költő egy szélsőségekre hajlamos életkor érzéseit, gondolatait szólaltatja meg igencsak eredeti, ironikus, a korra jellemző merész és frappáns költői eszközökkel.

Kollekciók