Ajax-loader

Virginia C. Andrews könyvei a rukkolán


Virginia C. Andrews - Hajnal
"A ​mama egyszer azt mondja, hogy ő meg a papa azért adták nekem a Dawn (Hajnal) nevet, mert napkeltekor születtem. Ez is egyike volt az ezernyi hazugságnak, amit a mama meg a papa mondtak nekem és a fivéremnek. Jimmynek. Természetesen nem tudtuk, hogy hazudnak: nagyon sokáig nem tudtuk. Egészen addig, amíg értünk jöttek és elvittek..." A tizenöt éves kislány kálváriája azonban ezzel csak a kezdetét veszi, Amíg korábban koldusszegényen, de boldogan élt, új, gazdag családjában a pokol vár rá. Nem érti, miért veszi körül gyűlölet és igazságtalanság. Énektehetsége, szorgalma és a sors kiszámíthatatlansága révén végül lehetősége nyílik a boldogulásra.

Virginia C. Andrews - Rozsdás ​arany
A ​Landry-sorozat hősnőjének, Rubynak az édesanyja a múltba visszakanyarodó ötödik kötetében érettségiző, viruló fiatal lány. Nyugodtan, kiegyensúlyozottan indul neki az életnek, tele várakozással. Gabrielle - léha, megbízhatatlan apja okozta keserűségei ellenére is - békében él a környezetével, imádja a bayou-t, annak a sokszínű élővilágával együtt, tökéletesen megértik egymást az édesanyjával, s azt hiszi, élete ebben a nyugodt mederben folydogál majd továbbra is. Ám a véletlen útjába sodorja Octavious Tate-et, a gazdag gyárost, s ő pillanatnyi szenvedélyének engedve széttöri ezt az álomvilágot, megfosztja a lányt a felhőtlen boldogságának még az ígéretéről is. Gabrielle élete szenvedéssé válik, önkéntes börtönbe kell vonulnia, hogy a más elkövette bűn "eredményéről" senki ne szerezhessen tudomást. Gyermekétől megfosztva kénytelen élni szomorúsággal teli napjait, míg meg nem ismeri Pierre Dumas-t, a gazdag New Orleans-i üzletembert, s a váratlanul jött, tiszta és szenvedélyes szerelem újból visszaadja az életnek. Pierre azonban nős, és útjukban áthághatatlan akadályok tornyosulnak. Gabrielle bátor, hosszas vívódás árán, minden figyelmeztetés dacára a szerelmet választja, ami számára rövid időre kiteljesedő, valódi életet, s egyben tragikus, végső pusztulást is jelent.

Virginia C. Andrews - Éjféli ​suttogások
A ​szállodatulajdonos család története a következő generációval folytatódik. Dawn és Jimmy szép és tehetséges lánya, a zongoraművésznek készülő Christie a tizenhatodik születésnapját ünnepli. Szülei fényűző bált adnak a tiszteletére, ahol ott van Gavin Longchamp is. Ezen a bálon bontakozik ki a két fiatal egymás iránt érzett forró szerelme. A családi átok azonban ismét lesújt, olyan hirtelen és olyan kegyetlen módon, ahogy eddig még soha.

Virginia C. Andrews - A ​reggel titkai
A ​szép és tehetséges Dawnt, akit csecsemőkorában furcsa körülmények között elraboltak, és csak nemrégen került vissza igazi családjához, a dúsgazdag szállodatulajdonos Cutlerekhez, nagyanyja valamilyen rejtélyes okból engesztelhetetlenül gyűlöli, s hogy látnia se kelljen, elküldi New York leghíresebb ének- és zeneiskolájába. A rajongó és szeretetre vágyó fiatal lány itt beleszeret az új énektanárba, az ellenállhatatlan , nőcsábász Michael Suttonba. A szerelem a boldogság és ábrándozás addig ismeretlen, gyönyörűséges világát nyitja meg Dawn előtt, hogy azután annál keserűbben kelljen ráébrednie a valóságra: amikor várandós lesz Michaeltől, a férfi rútul elárulja és cserbenhagyja. Dawn megjárja a poklok poklát; nagyanja még nála is gonoszabb, torz lelkű, vallási fanatikus nővére kezére adja a szerencsétlen teremtést, aki halálra dolgoztatja, kínozza, hogy vezekeljen "bűnéért" - no meg azért, hogy elvetéljen. Aljas terve azonban nem sikerül; Dawn szép , egészséges kislánynak ad életet, s noha a gyermeket tudtán kívül s akarata ellenére elveszik tőle, amikor végső kétségbeesésében már-már minden reményt felad, rátalál gyermekkori szerelme, Jimmy, és kiragadva őt a gonosz Miss Emily karmaiból, együtt indulnak a gyermek felkutatására. Cutler nagyanya, a család teljhatalmú feje és zsarnoka haldoklik, mire hazaérnek, és halálával fény derül Dawn születésének titkára, egyszersmind nagyanyja vad gyűlületének okára is...

Virginia C. Andrews - Titkolt ​ékszer
A ​Landry-sorozatok hőseinek, Ruby Dumas-nak és Beau Andres-nak a sorsa tehát rendeződött, végre együtt élhetnek boldogan gyermekeikkel, a 18 éves Pearllel, s az ikrekkel, Pierre-rel és Jeannal. Nyugodt mederben folyik az életük, Ruby sikeres festőművész, Beau kiemelkedően sikeres üzletember, Pearl elhivatottan készül az orvosi pályára. A múlt árnyai azonban továbbra is ott sötétlenek körülöttük, s csak a kedvező pillanatot várják, hogy újból életre kelljenek. A már-már tökéletes idillt szörnyű tragédiák rombolják szét, az egyik fiú meghal, a másik élete is súlyos veszélybe kerül. A megpróbáltatások kibírhatatlannak tűnő idegi megterhelést rónak Rubyra, aki azért egy időre családja szeme elől is eltűnik, s Beau sem bírja az egymást követő csapásokat, összeomlik. A kivételes lelkierejű Pearl az, aki nem hajlandó feladni, s a végsőkig, önmagát sem kímélve küzd azokért, akiket szeret. Hosszú utat kell megtennie, veszélyeken, s Bayou - számára idegen - világán keresztül egy feltámadó, gyönyörű szerelem nyújtotta erőre támaszkodva, míg vissza tudja szerezni az elveszni látszó családi boldogságot.

Virginia C. Andrews - Anya ​és lánya
Leigh-nek ​menekülnie kell dúsgazdag szülei bostoni házából. Fiatal életének minden napját beárnyékolja a nyomasztó, sötét titok, melyet rejtegetnie kell. Édesanyja nem hisz neki... mostohaapja kegyetlenül elárulja... és még nincs tizennégy éves, amikor nyomorúságos körülmények között világra hozza gyermekét...

Virginia C. Andrews - If ​There Be Thorns
Chris ​and Cathy made such a loving home for fourteen-year-old Jory -- so handsome, so gentle. And for Bart,who had such a dazzling imagination for a nine year old. Then the lights came on in the house next door. Soon the Old Lady in Black was there, watching them, guarded by her strange old butler. Soon she had Bart over for cookies and ice cream and asked him to call her "Grandmother". And soon Bart's transformation began... Fed by the hint of terrible things about his mother and father...leading him into shocking acts of violence. Now while this little boy trembles on the edge of madness, his anguished parents await the climax to a horror that flowered in an attic long ago, a horror whose thorns are still wet with blood, still tipped with fire.

Virginia C. Andrews - Minden, ​ami fénylik
Ruby ​visszatért gyermekkora imádott helyszínére, a New Orleans környéki mocsárvilágba, s megszülte kislányát, Pearlt. Élete azonban kilátástalanná vált: szerelmétől, Beau-tól elhagyottan, gyermekét egyedül nevelve, nem képes talpon maradni, s kivédeni a lápvidéken leselkedő veszélyeket. Féltestvére, Paul siet a segítségére, felajánlva neki nemcsak a szívét, hanem egy látszatházasságban nevét és hatalmas vagyonát is. Ruby megköti a kényszerű kompromisszumot, s élete akár nyugodt mederben csordogálhatna is tovább, ha föl nem bukkanna Beau, ezúttal már mint Gisselle férje. És a szerelem újra fellángol köztük... Rubynak és Beau-nak segítségére van Gisselle betegsége. Bonyolult csalás árán férj-feleségként léphetnek a világ színe elé, s ebben Paul is támogatja őket. Ám a végzet ezúttal is közbeszól.

Virginia C. Andrews - Garden ​of Shadows
The ​prequel to the compelling saga that began with 'Flowers in the Attic', repackaged for a new generation of fans. THEIR DARKEST SECRETS WOULD TURN TO SHAME AND HAUNT THEIR CHILDREN'S CHILDREN. Olivia Winfield's hopes blossomed when the dashing Malcolm Foxworth asked her to marry him. But her hopes withered like flowers in the scorching sun when his true nature was revealed. Foxworth Hall, the beautiful home that should have given them so much happiness, became like a prison to her, with Malcolm the cruellest of jailers. Suddenly, unexpectedly, the hand of friendship was offered to Olivia when Alicia, her father-in-law's new young bride, came to Foxworth Hall. The two women were unlikely companions, but soon the laughter of their youth filled the gloomy place. Yet over them both loomed the shadow of Malcolm, whose dark desires were to sow the seeds of a shocking secret that would lead in time to a darkened, locked attic room!

Virginia C. Andrews - Darkest ​Hour
Growing ​up on the thriving plantation called The Meadows, Lillian Booth cherishes the brightest, happiest dreams.... Lillian's world is full of grand parties, of sunshine and promises, as thrilling as the fairy tales Mama spins for her and her little sister, Eugenia. No one, not even her cold, stern Papa and her Bible spouting sister Emily, can crush her spirits -- until the day Emily reveals the shattering secret at Lillian's birth, a secret Mama sadly cannot deny. Still Lillian refuses to believe Emily's hateful claim that she is evil, a curse...even when sweet, gentle Eugenia loses her fragile hold on life, and Mama retreats further into her fantasies. But when tragedy befalls her best friend, the one boy whose tender heart mirrors her own, Lillian comes to believe Emily's grim words. Meekly, she endures her penance, finding a strange solace in the endless repetition of prayers in a room stripped of all comforts. Lillian's heart is torn anew when, in a drunken haze, Papa subjects her to the most brutal degradation. Then Papa loses The Meadows in a card game, and Lillian is faced with a new and terrifying prospect. Arrogant, handsome playboy Bill Cutler will return the plantation -- if Lillian will marry him! Now Lillian must leave her girlhood home behind, and make a bold new beginning as the mistress of a hotel called Cutler's Cove...

Virginia C. Andrews - Kárhozottak
Heaven ​Leigh Casteel büszkén tér vissza szülőfalujába, hogy végre szégyenkezés és szenvedés nélkül élhessen. "Már majdnem két év telt el Tom halála óta. De számomra most már a gyászidő letelt, és a boldogság, a szerelem és az élet ideje kezdődik. Férjhez megyek. Logan Stonewall vesz feleségül, aki gyermekkorom szerelme volt. Itt élek Wimerrow-ban, és teljesült az álmom, hogy az lehetek, ami lenni szeretnék. Most végre minden gyermekkori álmom megvalósulni látszik."- írja apjának. Ám múltjának feltámadó kísértetei ismét gúzsba kötik a reményeket, botrány és irigység, baljós szenvedélyek fenyegetik Heaven Leight törékeny boldogságát.

Virginia C. Andrews - Apa ​és lánya
Heaven ​Leigh - akinek neve azt jelenti: mennyei - sohasem ismerte az édesanyját. De mindent megtenne azért, hogy az apja szeresse őt. Luke Casteel azonban nem tudja megbocsátani neki, hogy imádott felesége belehalt a szülésbe, amikor Heavent világra hozta. Heaven csak a nyomort, a nélkülözést, a megaláztatást ismeri a Casteel családban. Meg a testvéri szeretetet, amely összefűzi őt a féltestvéreivel. Csupán a kétségbeesett összekapaszkodás marad számukra, amikor rájönnek, hogy apjuk fejében megfogant egy pokoli terv... Egy család, melyet a szenvedélyek átka sújt... És benne egy kislány, aki csupán tisztaságra... és szeretetre vágyik.

Virginia C. Andrews - Midnight ​Whispers
Yet ​Christie can't help feeling as if a dark cloud hovers over Cutler's Cove ... a cloud whose origins lie in her family's troubled history, and the many questions no one, not even Dawn, will answer. Only one person can always chase away her blues: Gavin, Daddy Jimmy's young and handsome stepbrother. Then, in one harsh night, Christie's world is changed forever. She is shocked to discover her Uncle Philip's unbrotherly love for her mother, but even worse is the way he now looks at Christie, his eyes bright with tortured passion. Fleeing to New York City, she finds her real father, a pathetic, helpless has-been. Desperate and heartbroken, she turns to Gavin, who travels with her to The Meadows, the plantation where Christie was born. In Gavin's arms, in the first, tender moments of true love, Christie finds a refuge from her painful memories. But The Meadows is blighted by its own dark secrets --- and all too soon Christie is torn from Gavin's embrace. Now as black storms of evil gather around her, Christie must struggle to break the cruel bonds of the past ... to defy the curse that has haunted Cutler's Cove for generations ...

Virginia C. Andrews - Ruby
Ruby ​Landry, a virulóan szép, tiszta lelkű tizenöt éves lány a New Orleans környéki lápvilág egyik öblében, a bayou-ban él nagymamájával, Catherine-nal. Az évszázados szokásait, egyszerű életmódot őrző, francia eredetű cajun közösség tagjaként szerény, de harmonikus körülmények között nevelkedik, míg a származását övező titok kipattanása tönkre nem teszi boldogságát. Hogyan alakul az öböl egyszerű, természetközeli világából a nagyvárosi, gazdag és gőgös kreolok közé csöppent lány sorsa? Képes lesz-e legyőzni új környezetének a cajunok iránt táplált ellenszenvét? Meg tud-e birkózni fennhéjázó mostohaanyja támadásaival, s elviseli-e tizenöt éves korban megismert, benne gyűlöletes vetélytársat látó ikertestvére, Gisselle borzalmas szeszélyeit?

Virginia C. Andrews - Szivárvány
Rain ​dédelgetett lánya épp tizenhat éves. A jövő kapuja szélesre tárult előtte, és jól eszébe véste édesanyja bölcs intelmét: az élet televan nehézségekkel, de csodálatos. Summer, mint a többi, vele egyidős lány, arról álmodozik, hogy egyszer majd felnő, és a saját életét éli azzal, akit megszeretett, aki a lelki társa lesz. De egy szörnyű esemény arra kényszeríti, hogy jóval előbb szembenézzen a kemény és kíméletlen felnőttléttel. Nagyon hamar megtapasztalja az élet nehézségeit. Vajon ő is olyan erős lesz, mint bátor édesanyja? Vagy beleroppan a megpróbáltatásokba? A Hudson család titkait nemzedékeken át sűrű homály fedte. Most eljön az ideje, hogy Summer is felfedezze a maga életének rejtélyeit. És lesz köztük olyan, amely élete végéig kísérteni fogja...

Virginia C. Andrews - Sápadt ​gyöngy
Ruby ​édesapja kérésére beleegyezik, hogy testvérével, Gisselle-el egy drága magániskolában folytassa tanulmányait. Geenwood, a gazdag kreol családok számára létesített elegáns Baton Rouge-i magániskola azonban csak gőgös, őt elfogadni nem tudó mostohaanyjával szemben jelent átmeneti menedéket. Szívtelen tesvére, Gisselle támadásaival továbbra is szembe kell néznie. Ezt az átmeneti nyugalmat is megtöri azonban a fiatal lány életének újabb, szörnyű tragédiája. Sikerül-e Rubynak talpon maradnia, elviselni a családja, és a származása miatt őt lenéző igazgatónő durva támadásait? Mi lesz Beau-hoz fűződő egyre szenvedélyesebbé váló szerelmével? Meg tudja-e védeni önmagát, s a számára fontos emberekhez - tanárnőjéhez, s egy Greenwoodban megismert különös, vak fiatalemberhez - fűződő kapcsolatait? Ezekre a kérdésekre válaszol a Sápadt gyöngy, a már Magyarországon is vitathatatlanul népszerűvé vált V. C. Andrews legújabb regénye.

Virginia C. Andrews - Cat
"Úgy ​éreztem magam, mintha saját kivégzésemre készülnék..." Cat türelmesen végighallgatta a másik három lány történetét Marlow doktornő terápiás csoportjában, ahol legintimebb érzéseiket osztották meg egymással. Őszintén elmesélték, hogyan ment tönkre családjuk, és milyen fájdalmat éreztek miatta. ha Cat nem tárulkozna fel előttük, a többiek árulónak tekintenék, így nem marad más választása. Vagy mégis? Hazudhatna is - egy kicsit megszépíthetné a történteket. Minden más jobban hangzana az igazságnál. A lányok közül Cat őrzi a legsötétebb, legborzalmasabb titkot...

Virginia C. Andrews - Star
"A ​pokol is elviselhető hely lenne a szüleim nélkül." Star is elrejti az érzelmeit, mint a terápiára járó lányok a csoportban. Ő tudja csak igazán, milyen érzések kavarognak a lelke mélyén. Bár élnek a szülei, az ő számára már régóta halottak, hiszen nem látnak túl saját önzésükön. Szerencsére nincs egyedül, hiszen fájdalmát megoszthatja három lánnyal. A Vadvirágok című sorozat második darabjában Misty után most Jade következik, hogy felfedje titkait. Végre szembe kell néznie múltjának nyomasztó rémálmaival, elmondja hát történetét Marlow doktornőnek és a többieknek. Csak ne lenne szörnyűbb Mistyénél is!

Virginia C. Andrews - Jade
"A ​könnyek sokkal inkább a magánszférához tartoznak, mint a mosolyok... Miért tárulkozzam fel előttük?" Négy ifjú lány kerül össze egy terápiás csoportba. Mindegyikük lelki sérülését a családja okozza. Életkörülményeik különböznek egymástól, mégis ugyanazok a komor felhők gyülekeznek fölöttük, egyformán zúdul rájuk a harag és a gyűlölet. Jade már meghallgatta Misty és Star történetét. Most rajta a sor, de képtelen hozzáfogni. Marlowe doktornő terápiás csoportjának két tagja feltárta a szívében rejtező fájdalmat és az addig gondosan eltitkolt múltat, de azt még ők sem tudhatják, milyen érzés, amikor játékszerként használnak fel valakit a bírósági tárgyalóteremben egy gyűlöletes elhelyezési perben, amelyet sohasem lehet elfelejteni. De lehet, hogy Jade akkor került szinte végzetes állapotba, amikor szülei elől menekülve egy őrült karjaiba futott?

Virginia C. Andrews - Vihar
Szeretett ​nagymamája halála után Rain támadások kereszttüzébe kerül - a hadjárat a Hudson család vagyonáért folyik. A lánynak meg kell küzdenie anyjával, aki képtelen őt gyermekének elfogadni, politikai ambíciókat dédelgető mostohaapjával és jéghideg, gonosz nagynénjével, Victoriával. Mégsem az örökségért folytatott harc, hanem egy szerencsétlenség töri ketté az életét... A tragédia után Rain magára hagyatva úgy érzi, álmai semmivé foszlottak. Felsejlik a remény, hogy mindent újra kezdhet egy nemes lelkű férfi segítségével, aki váratlanul toppan be az életébe. De amint kitárja szívét a szebb jövő ígérete előtt, a múlt kísérteni kezd, és a lány a keserűség, a fájdalom és az őrület tomboló szélvihara közepén találja magát.

Virginia C. Andrews - Misty
"Olyan ​tökéletes világban élünk. Miért vagyunk mégis olyan tökéletlenek?" Misty csak normális családot szeretne, de szülei - mint sokan mások - nem maradnak együtt. A kamasz lányt használják fel arra, hogy fájdalmat okozzanak egymásnak, és apró kegyetlenségek végtelen áramával tönkretegyék egymás életét. Misty tudja, hogy szülei a történtek ellenére szeretik őt, de neki van egy kimondhatatlan titka, mely egész lényét veszélyezteti: ő gyűlöli őket. Misty nincs egyedül. Három lánnyal találkozik, akiknek hasonló gondjaik vannak, mint neki - mindegyiküknek van egy sötét titka, melyet megosztanak egymással...

Virginia C. Andrews - Árnyékból ​a fényre
A ​gyermekkorában nevelőszülőknél felnőtt, sokat szenvedett Dawn végre boldog; otthont teremthet gyönyörű kislányának és szeretett férjének. A családi szállodát is remekül vezeti. Dawn azonban még mindig retteg a múlt árnyaitól, halott nagyanyja fenyegető jelenlététől és féltestvére, Philip iránta érzett beteges szenvedélyétől. Húga, Clara Sue erőszakba forduló szikrázó gyűlölete jó időre megfosztja legdédelgetettebb álmától, a férjével közös gysermektől.

Virginia C. Andrews - Az ​éden kapuja
Annie, ​Heaven Leigh Casteel lánya egy autóbalesetben elveszítette szüleit. De árván, betegen is ragaszkodik az álmaihoz! Annie tudta, hogy családja múltját kísértő árnyak lengik be. Érezte, hogy valami titkot kell még tudnia önmagáról, de látta, hogy egyik családtagja sem mutat hajlandóságot a teljes őszinteségre. Amikor a Farthinggale-i erdő fái között felfedezi Troy elhagyatott házát, a múlt még zavarosabbá, titokzatosabbá válik számára. Ő mégis megpróbál kitörni a Casteel-családot fogva tartó bűvkör dermesztő vonzásából...

Virginia C. Andrews - A ​legsötétebb óra
Lillian ​élete tele van fényes mulatságokkal, ragyogással, és szép ígéretekkel, a Mama elbűvölő tündérmeséket mond neki és Eugenia húgának, minden derűs és romantikus. Senki, még a hűvös és mogorva Papa vagy bigott nővére, Emily sem árnyékolja be napjait - egészen addig, amíg Emily fel nem fedi születésének fájdalmas titkát, amit a Mama sem tagad. Lillian mégsem hajlandó elhinni Emilynek hogy ő egy gonosz átok, és mindenkire csak bajt hoz, még akkor sem, amikor a kedves és szelíd Eugenia hagyja elszakadni azt a vékony fonalat, amely az élethez köti, s Mama pedig még inkább visszavonul saját világába. Azonban mikor a végzet lesújt legkedvesebb barátjára, arra a fiúra, aki szereti, gyengéd és megértő vele, Lillian kezd hinni Emily fenyegető szavaiban. Elfogadja a reá mért büntetést, és a vezeklésben megtalálja a lelki vigaszt. Ahogy a Papa kártyaszenvedélye miatt az ültetvény elúszik, Lillianre újabb megpróbáltatások várnak. A pimasz, jóképű Bill Cutler hajlandó visszaadni a kártyán nyert farmot, ha Lillian hozzámegy feleségül. Véget ér hát a gyerekkor, egy izgalmas új élet kezdődik a Culter's Cove Szálloda tulajdonosának feleségeként.

Virginia C. Andrews - Sötét ​angyal
Heaven ​Leigh Casteel végre maga mögött tudhatja a nyomort, gyermekkora keserveit... és vágyai valóra válhatnak! Nagyanyja előkelő, gazdag bostoni házában csodálatos, új élet vár rá - új barátok, szép ruhák, a legjobb iskolák, és ami a legfontosabb: szeretet. Legalábbis erről álmodott Heaven Leigh, meg arról, hogy felkutatja a testvéreit, újra együtt lesznek, mint egy igazi család. Csakhogy amikor kezét nyújtaná a boldogság a szeretet felé, baljós szövevénybe ütközik, ismét csak rejtegetett családi titkok, árulások, bűnös szenvedélyek hálója várja őt!

Virginia C. Andrews - Seeds ​of Yesterday
The ​final, heartbreaking story in the compelling saga that began with 'Flowers in the Attic', repackaged for a new generation of fans. Cathy and Chris, haunted by the tragedies and sins of the past, return at last to Foxworth Hall where they were hidden so long ago. Despite every endeavour, they find that they are prisoners of a past they cannot escape, and with a terrifying certainty, the past comes back to prey upon them once more!

Virginia C. Andrews - Music ​in the Night
The ​fourth in the Logan family series. For Laura Logan, life on Cape Cod with her beloved twin brother, Cary, has been almost perfect. Then the dark thunderclouds that have been gathering on the horizon suddenly burst with tragedy, howling a name from the Logans' shameful past. Laura Logan dreams of a glorious Cape Cod day when all the dark secrets are swept away.... For Laura Logan, life on Cape Cod has been nearly perfect, full of magical days spent enjoying the sea with her beloved twin brother, Cary. But then, like the creeping of the tides, the vicious rumors at school begin -- cruel voices saying unspeakable things about the Logans. Laura tries to ignore them, but not until handsome, gentle Robert Royce moves to their town does she feel truly carefree and happy again. While Robert's smile drives the shadows from Laura's heart, she still worries about Cary, whose gloomy moods drift in like the coastal fog. And then Grandma Olivia issues a chilling threat, forbidding Laura to see Robert ever again. Alone to suffer because of dark secrets no one will explain, Laura obeys... until the miracle of a glorious summer leads her back into Robert's arms. But dark thunderclouds have been gathering on the horizon, and when they suddenly burst with tragedy, they howl a name from the Logans' shameful past that plunges Laura into a silent, terrible agony. Now Laura can only dream of the warm, sun-filled life she so desperately desires....

Virginia C. Andrews - Vissza ​a kertbe
Amikor ​összetalálkoznak, nem ismerik egymást - négy tinédzser lány, akikben nincs semmi közös, csak zűrös gyermekkoruk. Hamarosan rájönnek, hogy a múltjuk titkai örökre összekötik őket... Misty, Star, Jade és Cat együtt járnak csoportterápiára Marlowe doktornőhöz, a pszichiáterhez. Senkiben sem bíznak, csak egymásban - de még ez a kapocs is törékeny. A Vadvirágok című sorozat kötetei egyenként mesélik el történetüket; a lányok megrázó részleteket árulnak el egymásnak arról, hogyan bántották, hogyan használták ki, vagy egyszerűen hogyan hagyták őket magukra a szüleik. Miután megosztják egymással érzéseiket, nem tartják magukat többé bolyongó lelkeknek, akiknek nincs hova fordulniuk. De a csoportos foglalkozások véget érnek, és ki tudja, láthatják-e még egymást valaha az életben. Most újra összejönnek. A dúsgazdag Jade hívja meg őket pazar villájukba, amely egész gyermekkorában szülei csatározásának a színhelye volt. Ott a négy lány újra megerősíti a barátságát és a bizalom kötelékeit, de ez alkalommal, távol Marlowe doktornő árgus tekintetétől, minden másképpen alakul. Megesküsznek, hogy csakis az igazat mondják el egymásnak, és amikor a legsötétebb titok is napvilágra kerül, többé már nem fordulhatnak vissza. A Vadvirágokat örökre el kell temetniük...

Virginia C. Andrews - Villámlás
Rain ​keresi azt a helyet, amelyet otthonának nevezhet. De amikor az éjszaka sötét egébe a rémület villámai hasítanak bele, nincs hol elrejtőznie... A szegény, de szerető családból kiszakadva Rain Arnold fényűzően gazdag világba kerül, de itt még idegenebben érzi magát, mint valaha. Szívének igaz szenvedélye, a színház nyújthat számára megváltást, miközben elindul, hogy lerántsa a leplet a rég eltemetett családi titkokról... Felveszik Anglia egyik leghíresebb színiiskolájába, így Londonba küldik, nagyanyja testvéréhez, Leonorához, a tiszteletre méltó Endfield család házába. De a nagy múltú házban, a szigorúan szabályozott életvitel ellenére, valami nincs rendben. Rain éjszakánként lépteket, csilingelő kislánynevetést hall, különös fényeket lát olyan szobákban, amelyekről azt mondják, hogy évek óta be vannak zárva. És minden, de minden - a levegő, a csend, de még a komor személyzet is - olyan hideg és lélektelen, mint egy múzeumban. A vagyon és az előjogok jégfüggönye mögött valami kimondhatatlan bújik meg. Valami, ami Rain legdrágább álmait is olyan lidércnyomássá változtathatja, amiből nincs menekvés...

Virginia C. Andrews - Dawn
When ​Dawn Longchamp's mother suddenly dies, her life spins into turmoil. She is sent to live with the wealthy Cutler family, whose handsome son Philip she is in love with. What she learns, however, is that the Cutlers are her real family, Philip her brother.

Virginia C. Andrews - Rain
Rain ​már tudja, milyen kemény tud lenni az élet. De az egész eddigi létet darabokra törő, a jövőt egyszer s mindenkorra megváltoztató titkot most fogja megtudni... *** Rain Arnold, aki Washington D. C. gettójában nevelkedett, minden esélytelensége ellenére gyönyörű álmokat dédelget. Igyekszik, hogy minél jobb lánya legyen anyjának: sokat és jól tanul, otthon segít a háztartásban, és dacos húgával ellentétben kerüli a város utcáin leselkedő veszélyeket. De mindeközben nem tagadhatja le önmaga előtt, hogy idegennek érzi magát ebben a világban... Aztán egy sorsdöntő éjszakán meghall valamit, amit nem kellett volna meghallania. Kipattan egy rég eltemetett titok, amitől gyökeresen megváltozik az élete. Egyetlen szempillantás alatt maga mögött kell hagynia mindent, amit addig ismert - a családot, amelyet szeretett, a környéket, amelyet otthonának tartott -, hogy ezentúl a számára tökéletesen ismeretlen, gazdag Hudson családban éljen. Ám ahogy Rain idegen maradt abban a világban, amelyben felnőtt, ugyanúgy a fényűzés és kivételezettség birodalmában sem találja a helyét. Mivel nincs hova mennie, a drága magániskola falain belüli színház világában talál menekülési lehetőséget. De vajon elég lesz-e ez ahhoz, hogy teljesüljön szíve vágya - hogy rátaláljon az igazi otthonra?

Virginia C. Andrews - Flowers ​in the Attic
The ​novel that launched Virginia Andrews' superselling career: the tale of four children locked in an attic by their once-loving mother! It was a game of happy families. The four children lived such perfect lives in such a happy, golden family. It was a game of hide and seek. Their father died suddenly. The children now lived alone, hidden in the airless attic. It was a case of tender, loving murder. Their mother promised that they would stay only long enough to inherit her family's fortune. But gradually she forgot how much she adored those children. Millions of readers have been enthralled by this gripping story of a family's betrayal and heartbreak, love and revenge -- which then sows the seeds for the future.

Kollekciók