Ajax-loader

Jalsovszky Katalin könyvei a rukkolán


Tomsics Emőke - Jalsovszky Katalin - KuK
KuK kaiserliches Wien, königliches Budapest. Photographien um die Jahrhundertwende ; mit 190 Abbildungen in duotone, zahlreichen Zitaten aus der Literatur und zwei Stadtplänen.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Budapest ​világváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Budapest ​a Duna gyöngye
Minden ​város kétszer születik: Budapestet először tót napszámosok rakták téglából és vakolatból. Másodszor az írói, művészei építik fel. Kő és vakolat magában nem elegendő: az ilyen város csak telep, csak műhely, csak méhkas, de nem város a szó nemes értelmében. A puszta ezer és ezer év óta puszta, de csak Petőfi óta tudjuk, hogy szép. Budapest még fiatal város, és sokan még most sem akarják elhinni róla, hogy szép, nagy és nemes: mert Budapestről még nem írtak eleget. Nem volt Victor Hugója, aki bevallotta volna róla, hogy még a kövezete után is honvágyat érez. A nemlátóknak még nem nyitották fel a szemét, még nem hitették el az országgal, nem, még magával a várossal sem, hogy Budapestnek is tulajdon, sajátos és semmihez sem hasonlítható lelke van, mint akár Párisnak, vagy Londonnak. Pedig ez a lélek itt van, megvan [...] Uj Idők, 1922

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Volt ​egyszer egy Magyarország
Az ​Osztrák-Magyar Monarchia és vele a történelmi Magyarország elmúlása fájdalmas és véres volt, de a halál előtti időszak egy egészen páratlan jelenséget hozott létre. Felzárkózás a korabeli fejlett Európához, a polgári életforma és életkeretek kibomlása, megnyugtató, bár időnként már-már unalomba fúló politikai stabilitás, siker és kiszolgáltatottság, felgyülemlő társadalmi és politikai konfliktusok - mindez együtt volt jelen a századvég és a századelő Magyarországán. Egyszerre nyugodt és vibráló világ, telve bornírt ön- és közhazugságokkal és a profétikus igazmondás igényével. E korszak megítélése napjainkig eltérő. Van, aki a társadalmi és nemzetiségi elnyomás elrettentő példájának, van, aki a közép-európai integráció valaha volt legsikeresebb modelljének látja. Van, aki feudális ízű atavizmusnak, van, aki a polgárosodás megvalósulásának érzékeli. Van, aki nosztalgiával, van, aki gyűlölettel tekint rá. Vannak, akik a nemzeti önrendelkezés csonkasága miatt kárhoztatják, míg nem kevesen úgy vélik: gátat vetett a nacionalizmus - a XX. századra már parttalanná vált - tombolásának.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - A ​tegnap világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jalsovszky Katalin - Stemlerné Balog Ilona - Fénnyel ​írott történelem
Minden ​fotográfia - fénnyel írott kép - a múlt egy-egy tovatűnt pillanatát őrzi; az egymás mellé rendezett fényképek sokasága, a pillanatok lenyomatából összeállított időfolyam, maga a „fénnyel írott történelem". A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának milliós nagyságrendű, gazdag gyűjteményéből válogatott 388 fényképet tartalmazó album a magyar történelem utolsó másfél évszázadának s egyben a magyar fotográfia fejlődésének „fénnyel írott" könyve. Találkozunk benne történelmünk nagyszerű, felemelő vagy drámai és tragikus eseményeivel, derűs, olykor groteszk mozzanataival. A kötet bemutatja a napjainkra már eltűnt, megváltozott városképeket:a pesti Duna-part egykori Klasszicista házsorát, a lebontott Tabán apró házait, Kolozsvár, Temesvár, Kassa, Besztercebánya azóta átalakult utcáit, tereit. Bepillantást nyerünk az egymást követő korok társadalmi életébe, szinte résztvevői vagyunk a főúri vadászatoknak, lóversenyeknek, báloknak csakúgy, mint a polgári világ hétköznapjainak. A kötet lapjain szerepelnek államférfiak, politikusok, tudósok, művészek, sportolók és más hírességek, elegáns urak és szépasszonyok, de egyszerű emberek is: parasztok, bányászok, kohászok, kéményseprők, verklisek, telefonos kisasszonyok és bártáncosnők, kereskedők és piaci kofák. A képeket kísérő szöveg, hol csupán néhány adat vagy magyarázó mondat, hol színes „egyperces" kis esszé - a mélyebb megértést és tájékozódást segíti: feltárja, kibontja a fényképek többrétegű jelentését. Így kép és szöveg együtt ad teljes, egyszerre gondolati és vizuális élményt.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - BudaPest, ​az ikerfőváros
A ​Budapest világváros és a Budapest a Duna gyöngye című könyvek után most fővárosunk kialakulásának korai korszakát kísérhetjük végig, az 1800-as évek közepétől a századfordulóig.Ismert és ismeretlen emberek fotográfiáin nyomon követhetjük a divat változásait, a pesti polgár mindennapi életét, az 1867-es koronázás képeit, találkozhatunk Deák Ferenccel és Podmaniczky Frigyessel, Arany Jánossal és Liszt Ferenccel, Blaha Lujzával és Thaisz Elek rendőrkapitánnyal.A közel háromszáz képhez bő képaláírások tartoznak, melyek nemcsak a város történetét mesélik el, de a fotográfia fejlődését, jellegzetességet is.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Toronyi Zsuzsa - A ​magyarországi zsidóság képes története
Menórával ​díszített, derékban kettétört sírkő a 3. századból csodálkozó, fejét vakaró szemüveges kisfiú a Teleki téri lakászsinagógában. Nyitó és zárókép. A kettő között: Árpádházi királyok héber betűjegyes ezüstdénárjai, törökkori zsidó temetőben talált, mazal tov feliratú menyasszonyi aranygyűrű, a zsidók egyenjogúságát kimondó 1849. IX. törvénycikk, herendi porcelán szédertál, a Párisi Nagy Áruház, tudósasztal a Centrál kávéházban, a Borsszem Jankó karikatúrái, szecessziós épületek sora, plakátok, az Auschwitz-album lapjai, a Zsidó Nyári Fesztivál. A Vince Kiadó egyedülálló vállalkozása ez a fotókkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált kötet, mely a magyarországi zsidóság sok évszázados történetét a családi életet, a hitéletet, a kivételes személyiségeket és egyéni-közösségi tragédiáit minden eddiginél teljesebben mutatja be a kezdetektől napjainkig. A mintegy 550 fénykép (közülük több most kerül első ízben a közönség elé) és a történelmileg hiteles szövegek meggyőzően dokumentálják azt a szerepet, amellyel a zsidó közösségek és tagjaik hozzájárultak Magyarország anyagi gyarapításához, kulturális-szellemi-tudományos értékeinek gazdagításához.

Kollekciók