Ajax-loader

Renzo Rossi könyvei a rukkolán


Renzo Rossi - A ​középkori kereskedőház
A ​középkori Európa városaiban formálódó új kereskedőréteg munkával szerzett vagyona és tekintélye révén szembekerül a hagyományos nemességgel, amelynek hatalma a katonai erőn és a meghódított földeken alapszik.

Renzo Rossi - Magasan ​Toscana felett
Toscanát ​valóságos művészeti alkotásként hozta létre egy, csupán a szépséggel törődő nép, több nemzedék lassú, türelmes munkájával formálták a völgyeket és a domboldalakat egyedi tájjá, amelyben a zseniális emberi elme alkotásai tökéletes összhangba kerültek a természettel. Itt minden kellemes, itt minden megadatik a jó élethez: az emberek, a művészet, az éghajlat, a táj, az ünnepek, az ízek és az illatok valósággal hízelegnek az érzékeknek. A tartomány egész évben ünneplőbe öltözik.

Renzo Rossi - A ​középkori kolostor
A ​középkori Európát a kolostorok fehér köpenye borítja be. ezekben a templomok és szent ereklyék köré épült szigorú szellemű központokban a szerzetesi közösségek Szent Benedek régi Regulája szerint imádkoznak és dolgoznak. A könyv részletesen bemutatja a megszentelt falak között zajló életet.

Renzo Rossi - A ​középkori vár
A ​középkori Európát tornyok erdeje csipkézi. Síkságokon és hegyeken, tengerparton és szigeteken, folyók torkolatánál vagy tavak öbleiben, dombokon és szirteken egyaránt büszke uraságok tornyos várai magasodnak. E várakból irányítják a fejedelmek, hercegek, őrgrófok, grófok és bárók a környező vidéket, falvakat és városokat, amelyeknek egyszersmind katonai és világi elöljárói is. A könyvben a legjellegzetesebb európai és szentföldi várakat, és a bennük zajló életet mutatják be.

Kollekciók