Ajax-loader

Bodnár Dániel könyvei a rukkolán


Bodnár Dániel - Kereszténység ​és filmművészet
Érdekes ​és gyakran visszatérő kérdés, létezik-e a fogalom, hogy keresztény film - és keresztény irodalom, költészet, művészet stb.-, hiszen ha egy mű létrehozója teljességre törekszik, arra, hogy bemutassa az élet sokszínűségét, feszítő ellentmondásait, a fényt, illetve az árnyékot, akkor az alkotásban szükségszerűen megjelennek az olyan, a keresztény vallásban alapvetően fontos fogalmak is, mint a szeretet, a szolidaritás, az irgalom, a szánalom, a bűnbánat, pozitív ellenpontként a világban többnyire uralkodó erőszakkal, az önérdek elsőbbségét hirdető és azt mások kárára is érvényesítő, pragmatikus, technokrata szemlélettel. A könyvben bemutatott filmek egyrészt a bibliai időkben játszódnak; az Újszövetségben - a négy evangéliumban és az Apostolok Cselekedeteiben - olvasható eseményeket dolgozzák fel. A másik csoportba a keresztény hittel és vallással foglalkozó filmek tartoznak, azok az alkotások, melyeknek központi témája az Isten és ember közötti viszony. Ezekben a filmekben szerves kapcsolat van az ég és a föld, a Teremtő és a teremtmény között. Kötetünkben 51 filmet elemzünk, melyeket 12 kategóriába soroltuk, témáik, tartalmi, hangulati hasonlóságuk alapján. (Bodnár Dániel)

Bodnár Dániel - A ​bőrünk alá bújt Isten
Nagyon ​érdekes az az evangéliumi történet, amelyben Jézus ezt mondja: „Aki eszi az én testemet, aki issza az én véremet, annak örök élete van.” (Jn 6,54) Meglepő és ugyanakkor jellemző Péter viselkedése. Ezt hallva nem azt kérdezi, hogyan adhatom át magam, vagy hogyan tudlak befogadni, hanem azt, mit kell tennünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Az akcióra kérdez rá. Mert azt gondolja, meg kell mutatnia, hogy szerethető. Ez a béres lelkülete. Péter azt hitte, hogy a szeretetet ki kell érdemelni. Az alapkérdés mindig az: mit tudunk tenni azzal az Istennel, aki a bőrünk alá bújik?

Bodnár Dániel - Kezdeti ​idők
Bánáti ​április közepén, kétheti ápolás után hagyhatta el a kórházat, a zárójelentésben nem volt szervi elváltozásra való utalás. Az orvos életmódváltozást javasolt neki. Teljes lendülettel vetette bele magát újra a tanulásba. Augusztus végén Magdi néni beajánlotta őt Pálfalvi Tamásnak, a H. U. R. K. A. Színpad vezetőjének, Bánáti alapító tagja lett a színpadnak. Szeptemberben találkozott Beatrixszal. Úgy érezte új alapokra helyeződött az élete. Aznap este, hazafelé ballagva Magdi nénitől, Bánáti azon tűnődött, hogy ő nem hisz a véletlenekben, csak az isteni gondviselésben. Nem járt templomba, nem tartozott plébániai közösséghez, de mindennap imádkozott, a szüleiért, nagyszüleiért, Beatrixért külön is, és a Fradiért. Most, hogy hazafelé baktatott Magdi nénitől, eszébe villant, hogy öt évvel ezelőtt, 1971 forró nyarán sok minden eldőlt az életében, és ezért ő nem tett semmit. Ha nem csörren meg a telefon, hogy megváltoztattak egy időtlen idő óta érvényben lévő rendelkezést - a Csemege Áruház következő évben végző tanulói más helyre kerültek -, akkor ő soha nem találkozik Edittel és Magdi nénivel sem. És akkor nincs színpad, sem Billy Bibbit, sem irodalom és művészet, nincs Beatrix, egyáltalán, semmi sincsen mindabból, ami ma van, csak a totál nihil folytatódott volna, amibe idővel biztos, hogy beleőrült volna, persze ez még előtte állna. Szétfeszülne az agya, nem tudná, mi baja, csak érezné, nincs a helyén, szenvedés minden pillanat, mert gyűlöli, amit csinál, és érzéke sincs hozzá. Ami persze valószínűleg összefügg.

Bodnár Dániel - Márton, ​a békesség és a könyörületesség szentje
A ​nyugati szerzetesség megalapítójának életútját rajzolja meg, bemutatva a gyógyító, a szegényeket segítő, Isten kegyelméből csodákat végrehajtó Mártont, s küzdelmeit a pogányokkal, a világi hatalmasságokkal, és Krisztus legfőbb ellenségével, az ördöggel.A tours-i püspök nem csupán hirdette, de a mindennapokban is megélte az evangéliumot,elutasítva a hatalom szeretetét, megvalósítva közösségében a szeretet hatalmát.

Bodnár Dániel - Káintól ​Krisztusig
A ​Biblia az elmúlt két évezredben kimeríthetetlen kincsesládája, ihlető forrása volt az irodalomnak és a művészeteknek. Megszámlálhatatlanul sok szépirodalmi jellegű könyv, regény, dráma, vers, képző- és zeneművészeti alkotás született kétezer év alatt az egyes bibliai történetekről, személyekről. A Könyvek Könyve az európai népek közös kultúrkincsévé vált, a benne leírt történetek újraértelmezhetők minden korban. 30 regény szerepel e könyvben - ebből a sajátos szemszögből elemezve.

Bodnár Dániel - Biblia ​és filmművészet
A ​Biblia kezdettől fogva kiemelten érdekelte a filmművészet alkotóit. A kötet negyvenhat olyan, a XX. század második felétől az új évezred első évtizedéig terjedő időszakban készült filmről ír, amelyek az ó- és újszövetségi bibliai személyek életét tárja elénk, bemutatja, hogyan ábrázolták a filmek alkotói a Bibliában szereplő személyeket.

Bodnár Dániel - Erzsébet, ​a szeretet szolgálóleánya
Árpád-házi ​Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára jelent meg ez a különleges értékeket felmutató regény. Olvasmányos, érdekfeszítő stílusban tárja elénk a fiatalon, alig huszonnégy éves korában elhunyt Erzsébet alakját, gyermekkorától haláláig. Történelmileg hiteles háttérbe helyezi a XIII. században élt királylány, thüringiai fejedelemné történetét, aki szinte minden olyan erény birtokában volt, amely napjainkban hiánycikk: szerénység, okosság, hűség, anyaság, engedelmesség, alázatosság, önfegyelem, erkölcsi tartás, önfeláldozás, türelem és mindenek felett a szeretet, igazi, odaadó szeretet Isten és emberek iránt.

Bodnár Dániel - Evangélium ​és filmművészet
Jézus ​Krisztus élete és az evangélium kezdettől fogva érdekelte a filmművészet alkotóit. Már a mozi gyermekkorának legkedvesebb témái között ott volt a passió, mint ahogy az ószövetségi színes történetek is. Bodnár Dániel könyve magas színvonalon megírt, olvasmányos összefoglaló munka, amely bemutatja a filmművészet és az evangélium összekapcsolódását a kezdetektől napjainkig. A szerző művében nem csak az egyes filmek általános tartalmi jellemzőit írja le, hanem mélyen elemzi az alkotók szándékait és az egyes szereplők jellemét, azok egymásra hatását is. A könyv alkalmas arra, hogy bevezesse az olvasót a keresztény filmművészetbe. Hasznos és élvezetes olvasmány diákok és felnőttek számára egyaránt, s általános ismertető könyvként is használható.

Kollekciók