Ajax-loader

Telepy Katalin könyvei a rukkolán


Telepy Katalin - Iványi-Grünwald ​Béla
"Tizenkét-tizenhárom ​éves koromban kezdtem el rajzolgatni. Hogy tulajdonképpen festő lettem, ezt elsősorban egy öreg juhásznak köszönhetem. Nem messze tőlünk volt Zichy Mihálynak a birtoka, ez az öreg juhász tőle került hozzánk. Ő mesélt nekem mindig Zichy Mihályról hogyan fest, hogyan rajzolgat, mikor néha-néha hazalátogat Oroszországból. Én is rajzolgatni kezdtem, lerajzoltam, ami körülöttem volt..." "... a magyar művészet fejlődésében Nagybánya milyen nagy szerepet játszott, ez ismeretes. Az akkor együttérzés kapcsán együvé került emberek a természetes evolúció folytán most válni készülnek, hogy új elemekkel gazdagodva, új haladásért, tehetséggel telítetten folytassák a nemzeti művészet fejlesztését." "Szó sincs róla, hogy is került volna dekadenciába a magyar festészet! Éppen ellenkezőleg! Nyugodt lelkiismerettel és szent meggyőződéssel mondhatom: sose volt a magyar festészetnek ilyen termékeny korszaka, mint most! Azelőtt volt egy kimagasló zsenije a festőművészetnek, egy Munkácsy, egy Paál László. Ma könnyedén számlálhat fel negyvenet-ötvenet akárki. Itt vannak az öregek, a 40-50 évesek immár világhírű gárdája és minden kiállításon egy sereg ragyogó fiatal tehetség... A művészet világképe kétségtelen stagnálást mutat és mi büszkén mondhatjuk, hogy nálunk legkevésbé." "Ha a festő sokat nézi a Balatont, feltétlen modern festővé válik. Mit tud kezdeni a naturalizmus ilyen fénytömeggel? A Balatont nem lehet lefesteni, csak kifejezni lehet." (Iványi-Grünwald Béla)

Telepy Katalin - Telepy ​Károly
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Telepy Katalin - Korda ​Vince
A ​magyar kultúrtörténet millenniumi megmérettetésénél illő, hogy szellemi életünk kevéssé ismert, sokszor akár méltatlanul ismeretlenségbe rekedt szereplőire is gondot fordítsunk. lyen megokolás vezetett Korda Vincéhez, aki a nemzetközi filmvilág legnagyobbjai közt számon tartott három Korda testvér sorában jobbára csak Oscar-díjas díszlettervezőként él a köztudatban. Sokoldalú, különleges művészegyénisége azonban a modern magyar festészet kibontakozásánál is érdemes szerepet töltött be. Telepy Katalin írása ezt az életpályát ismerteti.

Telepy Katalin - Tájképek ​a Magyar Nemzeti Galériában
A ​tájkép a festészet kedvelt témája. A múlt század elejétől, a magyar művészet egyértelműen nemzetivé válásától kezdve szinte mindegyik festő munkásságában találunk tájképeket. Markó Károly alkotásain a klasszicizmus aranyos derűje csillog, Ligeti Antal, Telepy Károly, Székely Bertalan a honi tájat fedezik fel, némileg romantikus szemszögből. Munkácsy Mihály és Paál László francia földön festettek ugyan, de erdő- és parkrészleteik - mint egész életművük - a magyar művészet része. Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza tájain már e napfény és friss levegő üde remegését érezzük, ez jellemzi a nagybányai festők, elsősorban Ferenczy Károly új távlatokat nyitó festészetét is. A XX. század elején született tájaknak egyre gazdagodik emocionális tartalma, gondoljunk Csontváry Kosztka Tivadar, Mednyánszky László, Czóbel Béla vagy Tihanyi Lajos műveire. Az alföldi festészet komor színeit Tornyai János és Koszta József képviseli. A két háború közötti időszakból kiragyognak Egry József káprázatos nap-látomásai, Szőnyi István képeinek fényözöne és Bernáth Aurél színeinek finomsága. Barcsay Jenő tájait a felület szigorú megszerkesztettsége jellemzi, Bene Géza, Gadányi Jenő művein félelmetes erők feszülnek. A Magyar Nemzeti Galéria legszebb tájképeit bemutató tanulmány szerzője, Telepy Katalin, az egyes képek elemzése mellett a magyar tájképfestészet történetét is ismerteti.

Telepy Katalin - Miháltz ​Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Telepy Katalin - Iványi ​Grünwald
Iványi ​Grünwald Béla a nagybányai művésztelep egyik alapító tagja és több mint egy évtizeden át tanára volt. A nevezetes csoport minden egyes tagjáról jelent már meg monográfia, csak Iványiról nem. Ennek bizonyára az az oka, hogy egyedül ő nem tartott ki mindvégig a Nagybányán meghirdetett természetelvű festészet mellett. Az avantgarde törekvések támogatójaként 1910-ben önálló művésztelepet alapított Kecskeméten, de hamarosan ennek is hátat fordított, és hol az alföldi festők súlyos ás komoly paraszti világához, hol Vaszary János franciás könnyedségű művészetéhez, hol pedig Egry József balatoni fényfestészetéhez közeledett. Élete vége felé, a műkereskedelem csábításának engedve, sok felszínesebb képet is festett. Sajnos, a nagyközönség főleg ezeket ismeri. Telepy Katalin érdeme, hogy évekig tartó kutatómunkával felszínre hozta Iványi Grünwald Béla különböző alkotó korszakainak legértékesebb műveit. Az általa felvázolt pályakép így alapja lehet az életmű előítéletektől mentes, elfogulatlan értékelésének.

Telepy Katalin - Benczúr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók