Ajax-loader

Ernst Cassirer könyvei a rukkolán


Ernst Cassirer - A ​felvilágosodás filozófiája
Az ​a szó, hogy "ész", számunkra már rég elveszítette egyszerű voltát és egyértelmű meghatározottságát. Mi már aligha tudjuk ezt a szót anélkül használni, hogy ne elevenedne meg előttünk a története.. Ernst Cassirer ( 1874-1945) könyve a felvilágosodásról írt alapvető szövegek egyike. Nem pusztán egyes filozófusok eszméit, hanem a kor meghatározó gondolatainak összetartozását és kumulatív hatását elemzi. Célja a felvilágosodás, a racionális gondolkodás védelmező újraértékelése.

Ernst Cassirer - Kant ​élete és műve
Cassirer ​immár klasszikusnak számító Kant-monográfiája meglehetősen eltér a hagyományos és újabb Kant-értelmezésektől. Az eredetileg 1916-ra elkészült és Kant műveinek német kiadásához írt kommentár és kiegészítő kötet a szerző tanárának és barátjának, Hermann Cohennek módszertani elvét követve, a "transzcendentális módszer" igényével született. Cassirer egységesnek tekinti a kanti életművet, és ezzel globális képet vázol fel a schilleri vagy humboldti egyetemesség igényével. Óriási előnye ennek az írásnak, hogy nem veszik el részletkérdések taglalásában, nem törekszik Kant "ellentmondásainak" feltárására, és nem veszik bele a Kant-filológia részletkérdéseibe, hisz, amint a szerző maga is írja előszavában: "Az alábbi vizsgálódás során mindvégig azon leszek, hogy a sajátos kérdések sokaságán és áttekinthetetlen egymásba gubancoltságán áttörve eljussak a kanti rendszernek formát adó alapgondolatok tisztaságához és zártságához, fenséges egyszerűségéhez és egyetemességéhez."

Ernst Cassirer - Rousseau, ​Kant, Goethe
Kant ​sohasem vett rólam tudomást - mondja Goethe -, jóllehet én, tulajdon természetemből eredően hasonló úton jártam, mint ő.

Kollekciók